Опциите част 1: Един инструмент с много приложения

Повечето от нас всяка година използват опции, без да го осъзнават.

Купувайки застрахователна полица, ние извършваме сделка с финансов дериват, тоест опция.

Застрахователната полица ни прави притежатели на опция. Застрахователното дружество се явява продавач на опция.

Опциите дават право на купувача да предприеме действие, посочено в контракта.

Опциите задължават продавача да предприеме действие, посочено в контракта.

Ако сме сключили автокаско и колата ни е открадната, имаме право да продадем правата върху автомобила на застрахователя на цената, посочена в полицата.

В случай на настъпване на застрахователното събитие, посочено в полицата, ние, в качеството ни на купувачи на застраховка, ще получим застрахователна сума многократно надвишаваща платената премия.

Застрахователят от друга страна е длъжен да придобие правата върху изчезналия автомобил като за целта ни го плати по застрахователната оценка.

В качеството на продавач, застрахователят ще изплати сума, многократно надвишаваща стойността на застрахователната премия.

Цената на полицата е премията за закупуване на опцията (застраховката). Застрахователната оценка е страйк цената на опцията (застраховката). Срокът на полицата е периодът на валидност на опцията.

Почти всеки е придобивал опции неведнъж. Това не е случайно, защото принципите, заложени в тях, ги правят ефективни инструменти за управление на риска.

Застраховките са инструмент за прехвърляне на риска към друга страна. В трейдинга и инвестициите опциите изпълняват същата роля както полиците при застраховането.

Закупилият опция има правото да предприеме действие (покупка или продажба) на прилежащия актив на уговорена предварително цена в ограничен срок от време.

Продаващият опции има задължението да предприеме действие (покупка или продажба) на прилежащия актив на уговорена предварително цена в ограничен срок от време.

Опциите за мен са най-оперативния инструмент за контрол на риска. Те имат своите недостатъци, но ако се използват по правилния начин в правилната ситуация, предимствата им са много повече.

Стратегиите с опции са най-различни. Те варират изключително много според целите и нивото на трудност. Аз използвам лесни за разбиране и прилагане методи.

Става въпрос за long term equity anticipation securities (LEAPS) и deep out of the money options (DOTM). Втората може да се разгледа като вариант на първата. Изключително прости (в контекста на опциите) за изпълнение стратегии с огромен асиметричен риск в наша полза.

LEAPS и DOTM експлоатират Big Five на цената максимално. В комбинация с технически анализ за тайминг и силен фундамент за каталист, те са оръжие за масово поразяване.

Тези два подхода обаче са много малка част от света на търговията с деривати. Има фондове, които са специализирани в тази област. Насим Талеб е пример за мениджър на такъв фонд.

Те използват комплексни методи, изискващи дълбоки познания по математика, статистика и теория на вероятностите. Това ги прави неприложими за мен и за мнозинството пазарни участници.

Последното не означава, че сме в неизгодна позиция. Аз ще ви покажа как можем да използваме опциите без да сме доктори по математика от MIT.

Пак са необходими знания по статистика и теория на вероятностите, но на базово ниво. Без тях няма как да разберем защо и как работят опциите.

В серия от няколко статии ще ви запозная с опциите и двете стратегии, които посочих.

Ето какво ще намерите в серията за Опциите:

Част 1:

 • Инструкции за безопасност – дериватите са оръжие за масово фалиране на акаунти, ако не сме наясно защо и как работят.
 • Предимства и недостатъци на опциите – няма нищо перфектно и опциите не правят изключение.
 • Големите пет в контекста на опциите – как опциите експлоатират петте параметъра на цената.
 • Употреба на опции – ситуации, при които е подходящо използването на опции.

Част 2:

 • DOTM И LEAPS основни положения – къде се крие чарът на тези стратегии и защо ни дават edge.
 • Implied volatility and Theta – двата параметъра, които правят опциите толкова атрактивни и в същото време толкова неразбрани.
 • Избор на тенор –  достоверността на хипотезата, коефициентът на шума и пазарната ефективност определят срока на опцията.
 • DOTM and LEAPS checklist – опциите са комплексен инструмент и имат свои собствени параметри. Те могат да направят иначе добрата ни идея в не толкова печеливша или дори губеща.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Опции 101

Днес няма да разглеждам теорията на опциите от самото й начало. Затова и статията ще донесе повече стойност на хора, които вече имат основни познания за тях.

Но дори да сте от хората, които за първи път срещат тази материя, ви препоръчвам да дочетете статията до край, тъй като ще откриете Защо си струва да обърнете внимание на опциите.

Дериватите крият опасности за непознаващите тяхната същност. Всеки, който смята да ги използва, трябва да е минал инструктаж по безопасност.

Инструктаж за безопасност (важи за всички деривати, не само за опциите):

Когато си купим нов инструмент, той идва с инструкции за експлоатация и безопасност. Опциите не правят изключение:

 • Опциите са комплексни инструменти за управление на риска. Изискват познаване на теорията на вероятностите и статистиката. Ако не сме запознати защо и как работят опциите, те само могат да ни навредят.
 • Опциите имат характеристики, които дефинират тяхната полезност за нас – историческа и имлицитна волатилност, тенор, цена на изпълнение. Тяхното непознаване и неглижиране струва скъпо.
 • Опциите не заменят аналитичния процес – те са инструмент за изразяване на нашата хипотеза за бъдещето. Аналитичния процес ни дава тази хипотеза.
 • Less is more, когато боравите с опции – комплексните стратегии галят егото ни, но те не гарантират edge. Тези стратегии имат смисъл само в един случай – ако сме професионални option traders.

В следващите редове ще посоча предимствата и недостатъците на опциите. Те обаче са валидни единствено за покупка на опции. Продажбата на опции следва други принципи, които не са предмет на двете статии.

Предимства

Опциите са най-оперативния инструмент в моята чанта. Те имат невероятното предимство да решават по няколко проблема наведнъж, както и такива, които другите инструменти не могат.

Това не означава, че нямат недостатъци. Имат, но когато ги използваме в правилния момент по правилния начин, предимствата надделяват.

Ето ги и тях:

 • Делегират управлението на риска – нямаме нужда от стоп лос; дори цената на прилежащия актив да стане нула, не може да изгубим повече от платената премия. Това е най-голямото предимство на опциите в моите очи. Неслучайно съм го сложил на първо място. Платената премия за покупката на опция може да се разглежда като такса, която плащаме на риск мениджър.
 • Leverage – с относително по-малка сума контролираме същото количество активи. Всяка опция е контракт за 100 акции. Вместо да купуваме 100 акции, можем да купим една опция, която ни дава експозиция към 100 акции. Цената, която ще платим за опцията е малка част от цената за директно придобиване на същите 100 акции.
 • Директна експозиция към всички характеристики на цената – печелим от посоката на движение (тренд), повишаващия се магнитуд (експанзия), нарастващата волатилност (импулс).
 • Изключително асиметричен риск в наша полза – често рискувам един долар, за да изкараме 10 долара. Това е следствие от горната точка. Тъй като имаме експозиция не само към посоката на цената, то потенциалната печалба е значително по-голяма сравнено с директна експозиция към прилежащия актив.
 • Липсва gap risk – дори цената да отвори с огромен гап срещу нас, загубата ни е лимитирана от размера на премията, която сме платили за покуката на опцията.

Недостатъци

Разгледахме предимствата. Идва ред на недостатъците:

 • Time decay – всеки ден плащаме за управлението на риска, което означава, че ден след ден губим от стойността на платената премия. Колкото повече наближава деня на изтичане, толкова по-евтина става опцията.
 • Нямаме право на дивиденти – купувайки опции, ние ставаме притежатели на договор, позволяващ ни да купим акции XYZ на определена цена. В това си качество ние не притежаваме акциите и нямаме право да получаваме дивидент.
 • Високи спредове купува-продава и по-високи комисионни – търговията с опции струва относително скъпо сравнено с директна покупка на акции.
 • Някой стратегии (LEAPS е такава) изискват голям акаунт. Причината е управлението на риска и големите транзакционни разходи при комплексните стратегии.

Големите пет на цената в контекста на опциите

Без значение инструмента, който сме избрали, ние винаги сме под влиянието на Big Five на цената.

Разликата между опциите и прилежащите им активи (акции, облигации, индекси) идва от теглото на различните фактори. Директна (дългосрочна) покупка на акции ни излага главно на влиянието на посока и магнитуд. Волатилността е от по-малко значение за дълги периоди (над 6 месеца).

Опциите обаче придават много голяма тежест на волатилността. Това ни позволява да се възползваме от нея с подходящата стратегия.

Вероятностите в най-голяма степен зависят от аналитичния процес, който използваме за изграждането на хипотеза. Според достоверността, която й приписваме, можем да преценим до колко шансовете са на наша страна.

Последното важи за директна покупка на акции. Опциите добавят още един порядък към интерпретирането на достоверността – доколко е вероятно опцията да изтече in the money.

При покупка на акции времето теоретично не ни поставя лимити. Но при опциите не е така – в зависимост дали сме купувачи или продавачи то е или срещу нас или с нас.

Купувачите на опции губят ден след ден от платената премия, защото колкото повече наближава датата на падежа на опцията, рискът опцията да изтече out of the money нараства. При продавачите на опции е обратно – с наближаването на датата на изтичане, рискът опцията да остане out of the money работи в тяхна полза.  

Припомнете си застрахователите – те продават полици и колкото по-близко е тяхното изтичане, толкова по-малък е рискът за тях да настъпи застрахователно събитие, което ще доведе до плащане на голяма застрахователната сума (разход за застрахователя и приход за собственика на полицата).

 

Четири случая за употреба на опции

До тук разгледахме основните предимства и недостатъци на покупката на опции.

Време е да видим кога и как можем да използваме опциите. Посочените примери не са изчерпателни. Те единствено показват колко е разнообразен света на опциите.

 • Хеджиране – покупка на call опции на VIX, следвайки 50 cent strategy.
 • Ливъридж – покупка на call опции, следвайки DOTM and LEAPS;
 • Експлоатиране на волатилността – ако сме дълги волатилност – купуваме опции; ако сме къси волатилност – продаваме опции. DOTM е перфектна стратегия за дълга волатилност, отчитайки нейната простота и ефективност.
 • Експлоатиране на странични движения – комбинация от опции; spreads, condors, butterfly са сред най-популярните стратегии.

Днес се запознахме с основни принципи на опциите. Както видяхме, много от нас ги използват. Тяхната роля в застрахователното дело е да управляват риска.

В инвестициите и трейдинга опциите ни служат не само да управляваме риска, но и да печелим от него.

В следващите статии от серията ще ви запозная с минимална, но достатъчна теория на опциите и двете ми любими стратегии с тях. Те са базирани на покупки на call опции с изтичане поне 12 месеца в бъдещето.

За стигналите дотук прилагам линкове към следващите части от серията:

Част 2: Пътят ли хваща нас или ние хващаме пътя?

Част 3: Скорост и време 2.0

Част 4: Теорията на практика

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

12 comments

  1. Благодаря за отзивите. Накратко това е стратегия за хеджиране на риска – залог, че VIX ще се повиши многократно, което ще рече, че пазарът е крашнал. Купуват се call options на VIX с изтичане след два месеца на стойност 0.5 $. На всеки два месеца се купуват нови опции, следвайки същите правила. Риска на сделка е минимален, максимум 30-40 базисни пункта (0,3-0,4%), тоест на година отиват около 2% от сметката разходи застраховка.
   На всеки няколко години има спайк при VIX, който води до брутално покачване на цената call options и 50 cent опциите често са поскъпнали десеторно.
   Имаме RR > 10 и вероятност да настъпи събитието под 15%. Това прави expected value положително.

 1. Може ли да дадете пример за конкретен инструмент, който да корелира с Vix и да може да се купят негови опции.

 2. Зависи за какво искате да го използвате. Повечето брокери дават достъп до търговвия на VIX опции. Пишете какво точно искате да извлечете от позицията във VIX за да съм максимално полезен.

 3. Искам асиметричен хедж срещу сривове в пазара. Опциите трябва да са евтини. Използвам IBRK.

 4. Отчитайки, че не съм трейдър на опции използвам само 50 cent методиката, за да се предпазя от пикове във VIX. Два коментара по-нагоре може да погледнете коментара ми отправен към по Боян. Това означава, че има и по-добри стратегии, ако искате да вземете максимума от пикове във VIX. За мен 50цент е досатъчно добра, отчитайки баланса между сложност и ефективност.

 5. VXX e това което аз използвам от години. Ликвиден и с много дати на изтичане. Също може да погледнеш и такива които репликират индекси – TZA, SQQQ, TQQQ и т.н., които са с леверидж. Иначе, просто SPY, QQQ, DIA, в която посока искаш 🙂

 6. Благодаря за стойностния коментар. Много добри алтернативи сте предложили.

 7. Благодаря за поредната стойностна ататия! …а кога да чакаме втора част?

  1. Благодаря за добрите думи! В момента пиша втората част. Много скоро ще е готова.

 8. Страхотна поредица за опциите, той целият сайт е супер. Откога чакам някой да разясни малко материята. Сложете линкове на частите една към друга, ще е по-лесно да се четат като поредица.

  1. Благодаря за страхотния коментар 🙂 Има линк към първата част в увода на днешната статия. Отчитам обаче, че може по-добре. Ще сложа удобни линкове между статиите за лесно навигиране между тях.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин

bg_BGБългарски