Опциите част 2: Пътят ли хваща нас или ние хващаме пътя?

Днес ще се върнем в началното училище. Ще си припомним първата от трите променливи, описващи движението на физически обект – изминат път, скорост и време.

Ценовите движения също подлежат на описание с тези параметри, които от своя страна са есенцията на техническия анализ и управлението на риска.

В първия случай те са част от Големите пет на цената – магнитуд, волатилност, време. Във втория те описват най-оперативния инструмент за контрол на риска.

Става въпрос за опциите, с които ви запознах преди месец в част първа. Днешната статия се явява втора част от серията за тях. Бях планирал две статии, но осъзнах, че те са крайно недостатъчни, за да ви дам минималния, но достатъчен контекст за работа с опции.

Серията ще се състои от четири части (засега) – днешната и следващата част ще са теоретични, а последната ще е практическа.

Днес ще разсъждавам над пътя, който изминава цената през призмата на една теория от сферата на комплексните системи. Финансовите пазари категорично попадат в тази категория. Благодарение на нея ще открием първото предимство на дългите call опции – те нямат нужда от стоп лос.

В третата част ще продължа с теорията. Първо ще разгледам другите два параметъра – скорост и време. Второ ще ви запозная със структурата на опционната премия – extrinsic value и intrinsic value.

Последната част ще е практическа. В нея ще сглобим пъзела от трите части и ще разберем как да използваме LEАPS и DOTM стратегиите.

Всички принципи, формули и таблици важат единствено за дълги call опции. Те са невалидни и дори опасни, прилагани при други стратегии с опции.

Преди да продължите, можете да прегледате част първа от серията следвайки долния линк:


Част 1: Един инструмент много приложения

Част 3: Скорост и време 2.0

Част 4: Теорията на практика

Цената достига целта, но пак губим – path dependency в действие

На пазарите постоянно правим залози за бъдещето. Парадоксалното е, че често може да сме прави, но пак да сме от губещата страна.

Причините се коренят в управлението на риска – заели сме твърде голяма позиция и/или не сме подбрали цените за вход и изход. Това са покупна цена, стоп лос и тейк профит.

Гледайте на тези три точки – цена на покупка, стоп лос и тейк профит – като физически обекти, разположени на карта. Те могат да бъдат достигнати по един или друг начин, изминавайки различни маршрути. Изминатите маршрути предопределя крайния резултат.

Целта на пътуването е да стигнем до точка Тейк Профит. Обаче това не винаги се случва, защото не винаги поемаме правилната посока. Възможно е да тръгнем към точка Стоп Лос, да минем през нея и да продължим да се отдалечаваме от Тейк профит. А в някои случаи първо ще достигнем Стоп лос и след това ще се върнем наобратно, за да минем през Тейк профит.

Имаме три сценария. При първия цената удря стоп лос и продължава надолу, тоест загуба. При другите два сценария цената стига до тейк профита, но само при единия печелим.

Описаната зависимост се нарича path dependency – крайните резултати могат да се достигнат по много пътища, като последните предопределят качествено и количествено резултатите.

За да вникнете в идеята ще ви представя три сценария за възможни изходи. Те се базират на покупка на акции на компания ABC със следните параметри:

 • Покупна цена 100$  (купуваме една акция)
 • Стоп лос 70$
 • Тейк профит 190$
 • Risk reward 1:3

Рискуваме 30$, за да спечелим 90$.

Възможните сценарии изглеждат по следния начин:

 • Цената директно се насочва към стоп лос и продължава надолу – губим 30$;
 • Цената първо достига стоп лос, впоследствие се обръща нагоре и стига тейк профита – губим отново 30$;
 • Цената директно отива към тейк профит нивото – печелим 90$.

Горните сценарии са представени на следната графика:

Това е крайно опростен пример, показващ, че достигането на тейк профит цената може да стане по два начина. При два от тях постигаме крайната цел (тейк профит 190$), но нашите резултати са различни. В единия случай печелим 90$, а в другия губим 30$.

Как опциите превъзхождат директната покупка на акции в случая?

При call опции, изтичащи поне 12 месеца* от деня на покупка, дори цената на прилежащия актив от 100$ да стане 1$ ние оставаме в играта, защото опцията все още е валидна.

В най-лошия случай ще изгубим цялата премия, която е фиксирана. Ако цената на акцията се срине с 99%, ние не можем да загубим повече от цената, която сме платили за опцията.

Опцията не е тъждествено равна на прилежащия актив. Тя е договор, чиито обект е този актив. В това си качество тя зависи от неговата цена, но  зависимостта е относителна, а не абсолютна.

Описаните характеристики правят опциите имунизирани срещу path dependency. Купувайки call опция, ние заменяме един недостатък с друг – ние слагаме времева граница (датата на изтичане на опцията), за да се имунизираме срещу действието на path dependency.

Същата сделка отиграна с опции ще изглежда така:

 • Цена на прилежащия актив – акция на компания ABC: 100$
 • Ударна цена: 190$
 • Дата на изтичане: след 12 месеца
 • Цена на опцията: 10$
 • Влизаме на един транш със 30$ (купуваме 3 опции)
 • Стоп лос 0$ – чакаме до края на изтичането на опцията, когато нейната стойност ще е нула. Загубата в този слуай ще бъде 30$.
 • Тейк профит – 40$. Това е цена на опцията, когато ABC достигне ударната цена от 190$. При достигане на тейк профита печелим 90$ (3 опции*40 $ – 3 опции *10 $ = 90 $)
 • Risk reward 1:3

Както при директната покупка на акции на ABC, ние рискуваме 30$ за да спечелим 90$.

Нека разгледаме една хипотетична пътека, която ще измине цената на акция ABC докато е валидна опцията и как ще се промени цената на последната:

 • Цената на ABC е 90$, цената на опцията става 8$
 • Цената на ABC е 80$, цената на опцията става 4$
 • Цената на ABC е 60$, цената на опцията става 0$
 • Цената на ABC е 50$, цената на опцията става 0$
 • Цената на ABC е 40$, цената на опцията става 0$
 • Цената на ABC е 10$, цената на опцията става 0$
 • Цената на ABC е 3$, цената на опцията става 0$
 • Цената на ABC е 60$, цената на опцията става 3$
 • Цената на ABC е 90$, цената на опцията става 4$
 • Цената на ABC е 190$, цената на опцията става 40$

Независимо какъв път измине цената на акцията на АВС, за притежателя на опции има два варианта – или до датата на изтичане цената на акцията е достигнала ударната цена – реализираме печалба от 90 $ или до датата на изтичане цената на акцията не е достигнала ударната цена – реализираме загуба от 30$. Вариант, при който цената да стигне ударната цена, тоест тейк профита преди опцията да изтече и да сме на загуба няма.

Да се върнем на гореразгледания примера с покупка на акции на ABC, при който цената удря първо стоп лоса и после се връща към тейк профита – в случая ние реализираме загуба. Обаче при покупка на опции върху ABC акции излизаме на печалба, защото нашия стоп лос не е дефиниран от ценови нива, а от изтичането на опцията.

В следната таблица сравнявам двата примера – покупка на акции на ABC и покупка на опции върху акции на ABC:

Сценарии:Резултати при директна покупка на акции на ABCРезултати при покупка на опции върху акции на ABC*  
Цената директно удря стоп лос и продължава надолу– 30 $– 30 $
Цената директно удря стоп лос, връща се нагоре и минава през тейк профита– 30 $+ 90 $
Цената директно удря тейк профита+ 90 $+ 90 $

*Сценарии 2 и 3 са в сила единствено ако ударната цена (190$) е достигната преди изтичането на опциите.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Цената на ABC влияе на цената на опцията до момента, когато последната стане нула. След като опцията е загубила стойност, цената на акцията колкото и да продължи да пада, опцията няма как да има отрицателна стойност.

В същото време това, че тя няма стойност, не означава, че е загубила валидност. Опцията е валидна до датата на изтичане. Ако цената на ABC се върне нагоре преди опцията да е изтекла, нейната цена ще започне да се възстановява.

Както се вижда след дъното от 3$ цената прави обрат и стига до 190$, където опцията струва четири пъти повече, отколкото сме платили за нея. По пътя към тази цена опцията постепенно възстановява стойността си.

Ако бяхме купили директно акции на ABC, path dependency щеше да ни изкара от играта, когато цената удари нашия стоп лос. С опциите обаче ние сме имунизирани срещу тази ситуация, защото нямаме стоп лос, базиран на цената на ABC. Докато опцията не е изтекла, все още можем да спечелим.

Path dependency при акциите може да се опише със следната метафора: искаме да стигнем до София като стартовата ни точка е Варна. Не сме ограничени във времето, но имаме точно гориво да изминем разстоянието Варна – София. Ако се отклоним до Русе, ще изгорим повече гориво и няма да имаме достатъчно да стигнем до София. Ще закъсаме между Русе и София. Това е като ударен стоп лос на позиция в акции, което означава, че необратимо сме извън играта. В този случай пътуването ни е ограничено само от горивото, но не и от времето.

Нека сега разгледаме как работят опциите като използваме същата метафора. Имаме неограничено количество гориво, но разполагаме с 48 часа, в които трябва да стигнем до София. Няма значение дали ще се отклоним до Русе или друг град, стига да пристигнем в София в лимита от 48те часа. В този случай пътуването ни е ограничено само от времето, но не и от горивото.

В горните примери ограниченото гориво обуславя path dependency, а 48те часа лимит са времето, оставащо до изтичане на опцията.

Чрез покупка на call опции неутрализираме path dependency, слагайки си времеви лимит.

Пътят е първата от трите променливи, описващи ценовото движение. Нейното свойство path dependency показва две неща: къде е предимството на покупката на опции и какво плащаме за да се възползваме от него.

В следващата част ще продължим с дясната част на уравнението път = скорост * време. От него произлизат останалите предимства на опциите и техният единствен, но важен недостатък.

*12 месеца – този принцип важи за всички опции, дори за тези изтичащи в рамките на месец. Обаче, за да се възползваме от него, опциите, които купуваме, трябва да изтичат поне след 12 месеца,

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин

bg_BGБългарски