Общи условия на ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА INVESTO.BG

   INVESTO.BG е интернет платформа, на която Михаил Валентинов Стоянов публикува и споделя с Вас – Потребителите, личните си знания, опит, гледна точка, анализи и прогнози в сферата на финансовите инвестиции и пазари.

  Интернет платформата INVESTO.BGи нейното съдържание са собственост на: “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК: 207112484, наричано по – долу за краткост „Дружеството“.

     Препоръчваме Ви, своевременно и внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, молим да преустановите използването на INVESTO.BG и предлаганите от платформата услуги.

    I.   ДАННИ ЗА НАС И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:

   Търговска дейност, посредством интернет платформа – INVESTO.BG, осъществява Дружеството:

   “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК: 207112484, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Македония“ № 129, ап. 13, office@investo.bg., представлявано от Управител – Михаил Валентинов Стоянов.

   II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА INVESTO.BG

  Настоящите Общи условия регламентират правилата, съгласно които “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД предоставя услуги на Потребителите, чрез интернет платформата – INVESTO.BG.

 Общите условия са публикувани на видно място в интернет платформата и са достъпни за всеки Потребител.

   Със създаването на профил като регистриран Потребител в INVESTO.BG, Вие декларирате, че сте запознати с Общите условия, Политиките за поверителност и бисквитки на платформата, че сте съгласен с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.

  Всеки един Потребител следва да се счита обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на INVESTO.BG, от първоначалното зареждане на интернет страницата до нейното напускане, както и през целия период на валидна регистрация.

  С цел възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за приемане на Общите условия,  Политиките за поверителност и бисквитки, в лог-файлове на сървър на ECP hosting се обработват данни за IP адрес и друга предоставена от Потребителя информация.

      Възможно е INVESTO.BG да съдържа линкове и препратки към други интернет страници и платформи, в които случаи следва да имате предвид, че настоящите Общи условия и политики за поверителност не се прилагат за тези интернет страници и платформи и при условие, че ги последвате, Вие следва да се запознаете и с техните персонални общи условия и политики за поверителност.

       III.  УСЛУГИ

  INVESTO.BG, Ви предоставя следните услуги и възможности:

 • Безплатно да се информирате от публикуваните в платформата статии и коментари на актуални и интересни теми в сферата на финансите.
 • Безплатен абонамент за седмичен бюлетин, съдържащ две неща – представяне на седмичната статия и резюме на книга или графика. Безплатният седмичен бюлетин ще получите след коректно попълване от Ваша страна на имейл адрес и име в електронната форма „седмичен бюлетин“ в INVESTO.BG.
 • Платен абонамент Смарт Бета за 12/дванадесет/ месеца, които в зависимост от условията на съответния план съдържат: модел на пасивно управлявано портфолио; всеки месец портфолио анализ; достъп до архив. С времето абонаментните планове ще се развиват. Промените своевременно ще бъдат посочени в тази подточка от Условията за ползване.
 • Платен абонамент Отвъд Бета за 1/един/ или 12/дванадесет/ месеца които в зависимост от условията на съответния план съдържат: по един доклад на всеки месец с една инвестиционна идея; модел на активно управлявано портфолио включващо управление на риска; достъп до архив. С времето абонаментните планове ще се развиват. Промените своевременно ще бъдат посочени в тази подточка от Условията за ползване.

                IV.   РЕГИСТРАЦИЯ – СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН, УСЛОВИЯ, ПЛАЩАНЕ.

   Платените абонаментни планове ще бъдат достъпни за Вас след успешно регистриране на Ваш личен клиентски профил в INVESTO.BG, което се осъществява едновременно с избор и заплащане на абонаментен план!

  Можете да стартирате регистрацията на Вашия личен клиентски профил в INVESTO.BG с клик върху бутона „Абонирай се“ в полето на избрания от Вас абонаментен план. При необходимост нашата платформа ще ви оказва съдействие при регистрацията, посредством информационни полета.

  Необходимо е да попълните всички полета на електронната форма за регистрация. Задължителен етап от процеса на регистрация е да създадете Ваша персонална парола за достъп. Платформата Ви предоставя възможност избраната от Вас парола да бъде скрита. Посредством Вашата парола ще имате достъп до Вашия личен клиентски профил и съответно възможност за достъп до информацията в зависимост от избрания от Вас абонаментен план.

 При условие, че коректно сте попълнили всички полета от електронната форма за регистрация, следва с активен клик да декларирате, че сте запознати с настоящите общи условия за търговия и политиките за поверителност на INVESTO.BG, че сте съгласен с тях и ги приемате. След като се уверите, че Вашата поръчка на абонаментен план съответства на Вашето желание и сте съгласни с нейните условия и крайна цена, следва да изберете начин за плащане. Платформата Ви предоставя възможност да заплатите посредством банков превод или посредством виртуален пос терминал с дебитна/кредитна карта.

  В случай, в който сте избрали плащане чрез банков превод, платформата ще Ви посочи банковата сметка на Дружеството и ще Ви изпрати на посочения от вас имейл адрес проформа фактура. След коректно извършен паричен превод и постъпване на сумата по банкова сметка на “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК: 207112484, в рамките на 2/два/ работни дни вашият клиентски профил ще бъдете активиран, за което ще бъдете уведомени на посочения от Вас имейл адрес.

  При условие, че сте избрали да заплатите Вашия абонаментен план чрез виртуалния пос терминал на платформата, потребителският Ви профил ще бъде активиран непосредствено след извършване на коректно заплащане. Моля да имате предвид, че в този случай сигурността на плащането зависи от избраните от Вас защити на дебитната/кредитната Ви карта, съгласно условията на обслужващата Ви банка. Въпреки това ние сме предприели всички необходими мерки за защита на плащанията и сигурността на банковата информация.

  До момента на финализиране на вашата регистрация/заплащане на абонамент, натискане на бутона „Плати Абонамент“, Вие имате възможност да се откажете, да променяте, коригирате или изтривате въведените от Вас данни в регистрационната форма.

  Важно в случая е да сте информирани, че с натискане на бутона „Плати Абонамент“ Вие финализирате процеса на регистрация на Вашия клиентски профил, финализирате Вашата покупка на абонаментен план от  “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД и се задължавате за плащане!

  Изпълнението на условията на абонаментния план ще започне след постъпване на цената по банкова сметка на Дружеството. От този момент между Вас и “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД е налице валидно сключен договор за закупуване на абонаментен план!

  В качеството си на успешно регистриран Потребител, чрез персоналния Ви клиентски профил, Вие ще имате неограничен достъп до съдържанието и услугите включени в избрания от Вас абонаментен план за съответния период.

  Дружеството обработва извършена поръчка на абонаментен план в рамките на същия работен ден, а за поръчки, направени след 17:00 часа, в срок до края на следващия работен ден.  Заявените поръчки по време на почивни дни и/или по време на официални празници се обработват в първия работен ден.

  Моля да имате предвид, че моментът на активиране на избран от Вас абонаментен план зависи от коректността, вида и времето на извършеното от Вас плащане.

   С изтичането на срока на Вашия абонамент, достъпът Ви до платените услуги на платформата ще бъде прекратен. Потребителският Ви профил ще бъде заличен, ако не изберете и не заплатите следващ абонаментен план в рамките на 1/една/ година от изтичане на последния заплатен от Вас абонаментен план. Вие можете да поискате от нас да заличим Вашата регистрация и по-рано посредством писмено изявление на посочената информация за контакт с нас.

  При условие, че желаете да продължите да използвате услугите на INVESTO.BG, следва до изтичане на срока на вече активирания Ви план да изберете и закупите следващ абонамент.

  Моля да имате предвид, че в качеството си на Потребител желаещ да ползва услугите на INVESTO.BG, сте длъжен да попълните и предоставите коректни и верни данни.

   V. ЦЕНИ. ХАРАКТЕРИСИТИКИ НА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН

   Информираме Ви, че всички обявени цени на абонаментни планове, предлагани от INVESTO.BG, са в български лева и са крайната цена на абонамента.

  На видно място в нарочните обяви на интернет платформата, както и в активираната електронна форма за регистрация – ясно и точно е посочена цената на избрания от Вас абонаментен план,  размера на начисления данък /при условие, че има такъв/ и съответно размерът на общата, крайна сума, която Потребителя следва да заплати.

  INVESTO.BG, Ви предлага три абонаментни плана (изм. 7 Ноември 2023):

1/едно/ месечен Отвъд Бета абонаментен план на цена 97.99 лева, включващ: по един доклад на всеки месец с една инвестиционна идея; модел на активно управлявано портфолио включващо управление на риска; достъп до архив.

12/дванадесет/ месеца Смарт Бета, абонаментен план на цена 397.99 лева, включващ: модел на пасивно управлявано портфолио; всеки месец портфолио анализ; достъп до архив.

12/дванадесет/ месеца Отвъд Бета, абонаментен план на цена 997.99 лева, включващ: по един доклад на всеки месец с една инвестиционна идея; модел на активно управлявано портфолио включващо управление на риска; достъп до архив.

  Подробна и актуална информация за всеки един абонаментен план можете да намерите в самата оферта, публикувана на платформата!!!

   В предходния раздел IV на настоящите Общи условия е посочено как можете да поръчате и заплатите избран от Вас абонаментен план.

       “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД си запазва правото да променя цените и абонаментните си планове без да е необходимо предварително да уведомява своите Потребители, с изключение на случаите на вече сключени договори за абонамент, които запазват условията, при които са сключени до изтичане на срока им на тяхното действие.

   VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.  Регистриран потребител, който коректно е заплатил абонаментния си план има право през целия период на неговата валидност на пълен и неограничен достъп по всяко време до услугите, включени в плана.

2. Потребителят има право едностранно да преустанови използването на предоставяните от INVESTO.BG услуги, както и да заличи клиентския си профил.

    В тези случаи договорът между Дружеството и Потребителя се счита за прекратен по желание на Потребителя и Дружеството не дължи връщане на цената на абонаментния план или на част от нея.

3. Потребителят е длъжен да попълни и предостави коректни и верни данни в регистрационната форма на платформата.

4. Правото на достъп до INVESTO.BG не включва правото да се копира или възпроизвежда информация или да се използва защитена интелектуална собственост. Информацията, достъпна в INVESTO.BG е предназначена за лично ползване на регистриран потребител.

5. Потребителят е длъжен да не публикува коментари, текстове и/или съобщения, които:

– нарушават българското и/или чуждестранното законодателство, Общите условия на платформата, Политиките за поверителност и бисквитки, добрите нрави и търговски практики, както и правата и законните интереси на останалите потребители на платформата;

– разкриват чужда лична информация, чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

– съдържат лични данни относно трети лица в противоречие със Закона за защита на личните данни и други нормативни актове;

– приканват към физическо и/или психическо насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора и/или животни, накърняващи доброто име, честта или достойнството на трети лица;

приканват и/или прокламират дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;

– са обидни и накърняващи честта, достойнството и доброто име на други регистрирани потребители или трети лица.

6. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които възпрепятстват правилното функциониране на INVESTO.BG, достъпа, надеждността или качеството на услугите, предоставяни  от платформата.

7. В гореизброените случаи, както и в случаите, в които Потребител използва платформата извън нейното предназначение и в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави и търговски практики, INVESTO.BG има правото да редактира, премества, блокира или премахва по своя преценка коментари, мнения и други публикации, както и едностранно да прекрати договора за предоставяне на услуги.

  При условие, че даден Потребител системно и/или целенасочено нарушава правилата на платформата, законите, добрите нрави и търговски практики, INVESTO.BG има право незабавно и без предупреждение да блокира достъпа на потребителя до Потребителския му профил, както и едностранно без предизвестие да прекрати договора за предоставяне на услуги поради вина на Потребителя.

    VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА INVESTO.BG

 1. INVESTO.BG се ангажира да предостави на Потребителя непрекъснато и безпрепятствено ползване на услугите на платформата, но няма задължението и не гарантира: категорични и сигурни съвети и препоръки за успех на финансовите пазари, както и успешно реализиране на печалби.
 2. INVESTO.BG не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, следствие на прекъсвания, липса и/или затруднения в интернет връзката, които са настъпили в резултат на обстоятелства, независещи и извън контрола на INVESTO.BG, в това число и при форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица.
 3. INVESTO.BG не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от Потребителите текстове и/или коментари.

   VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ДОГОВОРА С INVESTO.BG.

  Всеки регистриран потребител може да прекрати едностранно регистрацията си в платформата и да преустанови нейното използване, сам или като се свърже с нас на посочената контактна информация. В този случай INVESTO.BG не дължи връщане на цената на абонаментен план.

 Договорът за предоставяне на услуги може да бъде прекратен и в останалите случаи, предвидени в закона и в настоящите Общи условия.

     IX. ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1.  Потребителят има право в 14-дневен срок, считано от датата на дистанционното сключване на договора за услуга, да се откажете от Договора, без да посочва причини за това, без да дължи обезщетение или неустойка.
 2. Потребителят упражнява това свое право като уведоми Дружеството с недвусмислено заявление, изпратено писмено по пощата и/или на имейл адрес на контактната информация на Дружеството. В заявлението си до Дружеството Потребителят следва да се индивидуализира, да посочи данни за закупения абонаментен план, както и да посочи коректна информация за контакт и при необходимост банкова сметка, на която желае да му бъде възстановена сума. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. След получаване на коректно направен отказ, Дружеството своевременно, без излишно забавяне на посочената от Потребителя информация за контакт, потвърждава получаването на отказа.
 3. При законосъобразно и своевременно упражнено правото на отказ от договора, Дружеството без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14/четиринадесет/ дни, считано от датата, на която е информиран за отказа, възстановява на Потребителя всички получени плащания. Дружеството възстановява заплатените суми на Потребителя по посочена от последния банкова сметка и/или по друг подходящ начин, като възстановяването не е свързано с никакви разходи за Потребителя.
 4. При отказ от Договора, ако Потребителя е започнал използването на услугите на платформата и/или е получил абонаментен план, Дружеството има право да задържи част от цената, съответстваща на ползването. Разходите за връщане на цената са за сметка на Потребителя.
 5. Потребителят следва да се счита информирани, че в случаите, при които валидно плащане е направено в срок по-кратък от 14/четиринадесет/ дни от датата на получаване на услугата/месечен доклад, портфолио, архив и достъп до друга платена информация/, правото на безусловен отказ от услуга не се прилага, при условие, че при извършване на регистрацията за ползване на услуга, Потребителят изрично се е съгласил, че услугата ще започне в рамките на този 14/четиринадесетдневен/ срок и е наясно, че ще загуби правото си на отказ от услуга. В тези случаи Дружеството има право да удържи заплатената сума.

     Дружеството си запазва правото да не възстанови заплатената от Потребителя сума в случай на нарушаване на едно или повече условия за отказ от договора.  

  X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.  INVESTO.BG си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, като в седмодневен срок от приемане на промените информира по подходящ начин Потребителите, включително и посредством персонални електронни съобщения, както и публикува промените на видно и общодостъпно място в платформата. Потребителят има право да се откаже от договора в едномесечен срок от уведомяването, при условие, че промените водят до изменения на условията на сключения от него договор за абонамент план.

2. При условие, че клауза от настоящите Общи условия и/или договора за закупуване на абонаментен план се окаже нищожна или недействителна, това не влече нищожност и/или недействителност на Общите условия и/или договора за услуга. Недействителната или нищожна клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона, или от установената практика, или обичай.

3. Всички спорове между страните ще се разрешават, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд.

  INVESTO.BG, се ангажира да съдейства максимално на своите Потребители за упражняване на техните права, както и да съдейства за своевременното и безпрепятствено удовлетворяването на техните претенции.

  Корелативно на това Дружеството очаква от своите Потребители коректно и добросъвестно отношение, и законосъобразно упражняване на правата им.

   Надзорен орган е Комисия за защита на потребителите Адрес: гр.София, ПК 1000, ул.“Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5; тел.: 02 /9330565; www.kzp.bg.

                    Настоящите Общи условия са приети на дата: …………          

                                                              “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД

                                                                      INVESTO.BG

                     Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

  До “ИНВЕСТО МЕДИЯ“ ЕООД, ЕИК: 207112484, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Македония“ № 129, ап. 13,

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следния абонаментен план : ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Абонаментния план е поръчан на дата:………………………………………………………….

Заплатен посредством: …………………………………………………………………………, на дата …………………….

Абонаментния план е активиран/получен на дата: …………………………………………………………

/посочва се датата на получаване от потребителя/

Абонаментния план е  поръчан/ платен от Потребител:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 /три имена на потребителя/

Абонаментния план е платен от: ………………………………………………………………

 /имена на лицето платило плана в случай, че е различно от лицето ползващо плана/

Адрес на Потребителя: гр……………….. ……………………………………………………………………………………

 Желая да ми възстановите заплатената от мен сума:……………………………….,

 /по банков път, по друг начин/

 В тази връзка представям, следните данни:

•           IBAN: ……………………………………………………………………………….

•           При банка: ………………………………………………….., BIC:………………..

•     Титуляр:……………………………………………………………………………..

•           Друго: ………………………………………………………………………………

Гр. ……………………                                                              Подпис: …………………………..

Дата: ……………………….                                                           /………………………………………………………/

    /имена на Потребителя/

Информация относно упражняване правото на отказ от договора, включително и договор сключен от разстояние или извън търговския обект:

Право на отказ

Потребителят има право в 14/четиринадесет/ дневен срок, да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект без да посочва причини за това, както и без да заплаща каквито и да е разходи.

 Срокът за упражняване правото на отказ от договора за услуга започва да теч, считано от датата на сключване на договора, в случая – датата на валидно направено заплащане от страна на Потребителя на заявена услуга.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено писмено заявление, изпратено по пощата на адрес на Дружеството и/или на имейл адрес. 

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора, при условие, че изрично не сте се съгласил, че услугата ще започне в рамките на този 14/четиринадесетдневен/ срок и сте наясно, че ще загуби правото си на отказ от услуга.

Седмичен бюлетин