Инвестиции в Латинска Америка

Аз търся инвестиционни възможности на неочаквани места. Сред тази идеи попадат нарастващият дефицит на уран, litigation finance и възраждането на Латинска Америка (LATAM).

Убедено вярвам, че LATAM има потенциал за икономически растеж. Нейният БВП представлява 6% от световния, докато пазарната капитализация на фондовите ѝ пазари е едва 1%. Клишето твърди, че инвестициите в Южна Америка са твърде опасни и в голяма степен съм съгласен. Обаче пъзелът има още части. Измерването на риска е комплексно упражнение с множество променливи.

Страните от LATAM се характеризират с политически и икономически рискове, в повечето случаи над средните за света. В същото време Южна Америка е континентът с най-нисък геополитически риск. Следната графика от Bloomberg илюстрира това твърдение.

Фигура 1: геополитически риск по региони

Последната война на континента е Войната на Тройния Съюз преди повече от 150 години. Не броя Фолклендската война, защото една от воюващите страни не е от Южна Америка. През изминалите десетилетия имаше инцидентни погранични търкания между Колумбия и Венецуела, но те бързо се разрешиха. Жълтата линия представя геополитическия риск на Южна Америка. Въпреки всичките кризи през изминалите 100 години той остава устойчиво нисък.

В днешния кратък очерк за Южна Америка ще ви представя региона като инвестиционна възможност през призмата на икономиката, демографията и финансите. Накрая ще споделя идея за индустрия, в която аз търся инвестиционни възможности.

Ядро и периферия

На този етап светът все още е униполярен, което означава, че е разделен на ядро и периферия. Следното изображение графично илюстрира тази макроикономическа концепция.

Фигура 2: илюстрация на принципа ядро-периферия

Всеки от елементите притежава характеристики, които предопределят неговата роля. Обратното също е валидно, че ролята предопределя характеристиките. Тоест системата не е затворена и с краен брой променливи, взаимодействащи си по установен начин. Напротив, тя е отворена, с огромен брой елементи, чието взаимодействие е мултивалентно. Въпреки комплексността на написаното то може да се сведе до два основни елемента.

Развити пазари (ядро) – концентрират политическа, икономическа и културна власт в световен мащаб; застаряващо и намаляващо население; нетни вносители на суровини и нетни износители на стоки и услуги с висока добавена стойност.

Развиващи се пазари (полупериферия и периферия) – политически, икономически и културно зависими от ядрото; младо и нарастващо население; нетни износители на суровини; нетни вносители на стоки и услуги с висока добавена стойност.

Основен постулат: капиталите се движат двупосочно между ядрото и периферията, следвайки цикличността на глобалната икономика.

Предназначение: намиране на региони с потенциал. Следвайки посоката на капиталите. Нарастващите инвестиции предвещават растеж в региона бенефициент.

Базирайки се на този модел, Южна Америка имат голям инвестиционен потенциал точно защото е периферия. Тя има силна демография, огромни природни богатства и е сред най-големите износители на суровини. Ядрото, а и част от периферията, имат все по-голяма нужда от южноамериканските суровини. Това означава, че все повече капитали ще потекат към региона.

Следвайки принципа ядро към периферия, нарастващ брой страни се трансформират в полу периферия/полу ядро, включително и в Южна Америка. Тоест голяма част от тяхното населени е преминало прага на бедността и се изкачва по S образната крива на богатството. С други думи ще консумира все повече суровини, за да задоволи своите нужди.

S-образната крива на богатството

БВП и енергийните нужди следват S образна крива, както е видно от долната графика.

Фигура 3: нарастване на БВП на глава от населението и скоростта на нарастване на консумираната енергия

По-богато население, повече енергийни потребности, а последните не следват линейна функция. Горната половина на графиката показва изменението на абсолютното количество на консумираната енергия, а долната представя скоростта на нарастване на това количество.

Този процес има три критични точки, които отбелязват преломните момент в развитието на страната.

 • Точка 1 takeoff point консумацията на енергия нараства все по-бързо.
 • Точка 2  turning  point. След тази точка количеството консумирана енергия продължава да расте, но темпът на растеж започва да спада.
 • Точка 3 zero growth point – тя обозначава зряла икономика, където количеството консумирана енергия е достигнало пик, а скоростта на нарастване започва да спада.

Основен постулат: преминаването на критичната точка между 2300-3300 долара (коригирано към инфлацията 3500-4000 долара) БВП на човек означава, че консумацията на енергия и суровини ще нараства нелинейно.

Предназначение: прогнозиране дългосрочното търсене на суровини в глобален мащаб. Колкото по-голямо население имат страните, преминаващи през този праг, толкова по-голямо търсене ще има на суровини. 

Следните страни с голямо население се намират между точка едно и две, тоест на прага на този преход:

 • Индия (втората страна с най-голямо население) – 2230 USD per capita
 • Индонезия (четвъртата страна с най-голямо население) – 4577 USD per capita
 • Нигерия (шестата страна с най-голямо население) – 2523 USD per capita

Индонезия и Нигерия не могат да се оплачат от липса на природни ресурси, особено на петрол и базови метали. Индия е сред най-големите производители на земеделска продукция, обаче отчитайки огромното население, тя внася колосални количества фосилни горива. Не случайно най-голямата рафинерия в света се намира в Гуджарат. Тези три страни ще окажат перманентно влияние на търсенето на множество суровини, с които Латинска Америка разполага в изобилие.

Следната графика илюстрира какво се случи със суровините след като Китай премина критичния праг на БВП на човек през периода 2004-2008 година.

Фигура 4: S-образната на крива на БВП и прехода на Китай

След реформите на Дън Сяопин Китай регистрира рекорден икономически растеж. През 2001 година бе приета в Световната Търговска Организация. Жълтата линия показва БВП на Китай, а червената e Ройтерс индекс на суровините. Последните вече са започнали да поскъпват малко преди 2002 година, обаче след като Китай преминава критичната граница на БВП, скоростта на поскъпване значително нараства.

Китай са двигателят зад предния супер цикъл на суровините, който се отрази положително на Латинска Америка. За по-малко от едно десетилетие голяма част от страните в региона реализираха изключителни икономически резултати.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Ресурсите

Представям макро инвестиционна теза в едно изречение: Латинска Америка има изключителни активи в портфолиото си, носи най-ниския геополитически риск, и все още е дълбоко недооценена от пазара. Следната графика от McKinsey представя богатствата на континента.

Фигура 5: природните богатства на Южна Америка като процент от световните

Южна Америка има достатъчно енергийни ресурси да бъде енергийно независима, при това не само в икономика, базирана на фосилните горива, но и на чисти енергоизточници. Последните имат потребност от умопомрачителни количества мед, литий и редки земни метали. Чили е най-големият производител на мед и на литий. Аржентина, редом с Боливия, имат най-големите резерви от литий в света.

Континентът е сред най-богатите на петролни резерви като Венецуела държи първото място в света. В допълнение през последните десет години бяха разкрити значими нови находища в континенталния шелф на Гаяна и Суринам от Exxon. В Бразилия Petrobras разработва най-големите залежи на pre-salt газ и петрол. Следната графика показва мащаба на находищата в Бразилия (зелената дебела линия) и Суринам (тъмно лилавата линия).

Фигура 6: залежи на pre-salt фосилни горива

Качествата на pre-salt фосилните грива са значително по-добри от петрола във Венецуела. Последният има високо съдържание на сяра и висока относителна плътност, тоест неговото рафиниране е значително по-продължителен и труден процес. Следователно и по-скъп.

В следващата графика са представени основните видове петрол според следните две характеристики:

 • Плътност (density/API gravity) – това е плътността на петрола, съпоставена спрямо тази на водата. Колкото по-висока е плътността, толкова по-качествен е петролът.
 • Съдържание на сяра (sulfur content) – колкото по-малко сяра има, толкова по-качествен е петролът.

Фигура 7: параметри на суровия петрол според региона на добив

Венецуелския петрол (Merey) се намира горе в ляво на графиката, докато pre-salt находищата са по-надолу и по-вдясно. Тоест те са с по-ниско съдържание на сяра и по-малка относителна плътност.

В Аржентина се намира едно от най-значимите находища на шистови фосилни горива. Vaca Muerta е едно от най-големите находища от вида си в целия свят. Ето няколко параметъра, базирани на анализ, изготвен от EIA:

 • Цена на добив – нефт 40$ за барел, газ 2$ за mmBTU. Цените са сравними с тези в САЩ.
 • Резерви – 27 милиарда барела шистов нефт; 23 трилиона кубични метра шистов газ. И по двете категории е в топ пет в света.
 • Геологията на находището е отлична – плитки залежи, високо налягане, голям процент от залежите са в течно състояния. Всичко това прави добива относително лесен, което означава и по-евтин.

Добивът на газ от Vaca Muerta през последните години регулярно нараства – през октомври 2022 г. стигна до 269 000 барела петрол на ден и 76 милиона кубика шистов газ на ден. Това е повишение с 42% при петрола и 11% при газта сравнено с миналата година.

Фосилните горива са само илюстрация на природните богатства на региона. Страни от Южна Америка са сред най-големите производителки на соя, захар, кафе, портокалов сок, говеждо месо, благородни метали, желязна руда, мед, литий. В този ред на мисли континентът си е повече от самодостатъчен, измерено в природни богатства. В същото време светът ще има все по-голяма нужда от тях.

Демографията

Природните богатства нямат значение ако липсва достатъчно на брой и добре образовано население да ги експлоатира и да ги потребява. Латинска Америка е сред континентите с най-балансирана демография между количествени и качествени параметри. Африка и Индия водят по абсолютни количествени параметри, но те в различна степен изостават в качествените като образование, медицински грижи и икономическа структура на обществото.

В Южна Америка работоспособното население е значително повече от неправоспособното (пенсионери и непълнолетни). Демографската структура не е хомогенна, точка страни като Аржентина и Чили вече имат спадаща раждаемост, но са на поне 15 години от етапа, в който се намират Европа, Япония и Китай. Мексико и Бразилия са с най-добър демографски профил, отчетен в абсолютни и относителни стойности.

Следната графика представя демографския профил на Латинска Америка и Карибите.

Фигура 8: демографска структура на Южна Америка и Карибския басейн

Все още основата на пирамидата не е толкова стеснена (деца и младежи) и средата (работоспособното население) е значително по-широка от върха (пенсионерите). Долната графика представя как изглежда демографката структура на Европа.

Фигура 9: демографска структура на Европа

Разликата е осезаема и в полза на Южна Америка. Разбира се, броят работоспособно население е количествен параметър, който не отговоря на много въпроси като ниво на грамотност, брой учители и лекари на 1000 души или коефициент на равенство. И трите изброени не са разпределени равномерно между страните от Южна Америка. Обаче средните нива за региона нарастват устойчиво.

Демографията е съдба и предопределя в голяма степен бъдещето на икономиката на всяка страна. Демографките тенденции служат за дългосрочен индикатор кои индустрии ще имат потенциал за растеж, тоест за инвестиции. В следващата точка ще ви запозная с една от индустриите, които представляват интерес за мен като инвеститор.

Банките

Както неведнъж съм споменавал, аз съм динозавър, обичащ да инвестира в старата икономика. Банките и суровините са ми страст, особено ако са в Южна Америка. Ще завърша днешната статия с кратък обзор на банковия сектор в региона, търсейки инвестиционни възможности.

Преди това обаче ще ви представя една графика. Тя показва Price/Earning съотношението за множество пазари.

Фигура 10: PE multiple на развиващите се пазари

P/E  е почти безполезно за анализиране на индивидуални бизнеси, защото не отчита техните специфики. Не забравям и следната максима, че нетната печалба е мнение, а паричните потоци факт. В същото време силата на P/E се крие за анализ на фондовия пазар като цяло.  

На горната графика се вижда, че всички големи икономики в Латинска Америка, с изключение на Мексико, са много подценени. Аржентина, Бразилия и Чили държат P/E около 7, докато Колумбия е рекордьор с 5,1.

Латинска Америка изключително бързо се урбанизира през последните десетилетия. Това води до множество проблеми, но и до инвестиционни възможности. Сред тях са банките. Все още голяма част от популацията в региона няма достъп до банкиране. Обаче, за разлика от Африка, където липсва инфраструктура и работеща финансова система, Южна Америка има и двете.

Първата графика показва каква част от населението на континента все още не използва банкови услуги.

Фигура 11: население, неизползващо банкови услуги в Южна Америка

Като изключим Чили и Бразилия, при които под 20% от населението им не използвана банкови услуги, другите големи икономики в региона има значително повече хора извън банковата система. Това е огромна маса от потенциални клиенти.

Чили и Бразилия са сред лидерите, но това не ги изключва от уравнението. Те са покрили голяма част от населението си чрез традиционно банкиране, но сега правят следващия преход – към дигиталното банкиране. Това важи за всички страни от региона. Дигиталното банкиране дава достъп до банкови услуги в региони, където липсва инфраструктура. Обобщено като инвеститор аз търся традиционни банки, които успешно навлизат в дигиталните услуги или изцяло дигитални банки (нео банки).

Следното изображение е карта на нео банките в региона.

Фигура 12: най-големите нео банки в Южна Америка

Не всички са публични компании, а малкото, които са, не се търгуват на NYSE. Има само едно изключение – NU Bank. Това е най-голямата нео банка в света, работеща в Бразилия, Мексико и Колумбия. От традиционните банки в региона лидери са:

Всички изброени компании се търгуват на NYSE чрез депозитарни разписки (ADR). ADRте за високоликвидни и се търгуват в щатски долари. Удебелените и подчертани заглавия са линкове, които ще ви заведат към публикуван в Seeking Alpha анализ, направен от мен.

Инструкции за безопасност или как да НЕ инвестираме в Южна Америка

Парите винаги се движат от нетърпеливите и неподготвените към търпеливите и подготвените. Латинска Америка изисква в повече и от двете.

Инвестиции в региони и пазари, които не познаваме, са опасни. Кръгът на компетенция работи не само на ниво сектори и инструменти, но и на ниво география.

Доминиращата част от южноамериканските икономики и фондови пазари следват плътно цикъла на суровините. Затова техните индекси са циклични, следвайки цената на доминиращите в местната икономика експортни суровини. Цената прави резки спадове, последвани от епични възходи, последвани от нови дъна.

Тази особеност е изключително важна, защото купувайки акции дори на бразилската/чилийската/аржентинската банка, ние индиректно заемаме дълга позиция в алуминий/мед/соя – суровини, които трите изброени държави имат в изобилие и чиято цена предопределя състоянието на техните икономики. Отчитайки тези особености, стратегии тип buy and hold, dollar cost average и дългосрочни позиции за повече от няколко години са противопоказни.

Южна Америка не е САЩ или Европа, където можеш да държиш акции десетилетия наред, да реализираш капиталова печалба и да получаваш регулярни дивиденти. Инвестициите в южноамерикански компании изискват стриктен план за управление на риска, който да включва активно управление на позициите.

Важно напомняне: колкото и добре да е аргументирана една хипотеза, тя винаги е непълна. Понякога липсващите факти могат да се окажат решаващи за развитието на сценария. Днешната хипотеза не прави изключение.

Тя е плод на изследванията и анализите на автора, което автоматично я прави ограничена, предубедена и непълна. Използвайте изложеното като маркировки на карта. Тяхното следване не е задължително, както и използването на самата карта.

Всичко описано е единствено с образователна цел и не представлява съвет за покупко-продажба на ценни книжа.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин

bg_BGБългарски