Инвестиции на края на света

Светът е голям и Алфа дебне от всякъде.

С този слоган поставям началото на едно пътешествие из далечни земи. В серия от публикации ще ви запознавам с региони, криещи неочаквани инвестиционни възможности.

Ще пътуваме из континенти и страни, стоящи извън фокуса на мнозинството, което всъщност ги прави толкова атрактивни. Когато те влязат в полезрението на пазарните участници, плодовете ще са вече обрани.

Първата спирка е Южна Америка – запътваме се към края на света да си търсим късмета.


Семената на разрушението са посети от съзиданието,

семената на съзиданието са посети от разрушението.


Има една държава орисана да следва неотлъчно тази максима, въпреки неповторимите си дадености.

Това е единствената страна в света с девет фалита, а само преди сто години е била по-богата от Япония и Франция.

В тази страна Онасис натрупва първите си капитали, тя е родина на настоящия папа и нейните президенти са любимци на МВФ.

Става въпрос за Аржентина. Тя притежава в изобилие демографски, природни и географски дадености.

Земеделската продукция, комбинирана с широката емиграция от Европа и тесните търговски взаимоотношения с Великобритания, правят Аржентина синоним на просперитет. В един момент тя е сред десетте най-развити страни в света.

Но през 1929 година идва краят на нейния възход с настъпването на Голямата депресия. Комбинацията от световна рецесия и влошаващи се отношения с Великобритания настоятелно отслабват аржентинската икономика.

От тогава Аржентина се движи на страни – две крачки напред, две назад. Политически и икономически се люшка между крайно десни и крайно леви режими. Едва през последните десетилетия крайностите се смекчиха.

Въпреки всичките си природни и демографски дадености Аржентина следва неотлъчно цикъла creation – destruction. Не случайно икономистът Саймън Кузнец казва следното по неин адрес:


Има четири вида икономики – развити, развиващи се, Япония и Аржентина.


Япония е достоен компаньон на Аржентина в горния цитат, но поради тотално различни причини. Една от статиите от тази серия ще бъде посветена именно на нея.

Въпреки всички негативни рекорди икономиката на Аржентина следва (почти) сигурен модел – след всеки брутален спад следва мощно изстрелване.

През 2018 година след избора на сегашния президент и настъпването на поредната криза в страната индекса MERVAL се срути с над 80%. От тогава до днес Аржентина фалира за пореден път, мина през К19 пандемията, инфлацията стигна 100%, песото се обезцени с 90%.

През 2022 започнаха да идват положителни сигнали за възстановяване – МВФ преструктурира аржентинския дълг, приходите от износ на земеделска продукция и полезни изкопаеми нарастват, прокарват се реформи, улесняващи разработката на рудни залежи.

Тихомълком един от най-силните индекси за 2022 г. е MERVAL (деноминиран в USD). ETF на MSCI Global X върху него проби 5 годишна съпротива:

Изявената цикличност превръща аржентинската икономика в асиметрична инвестиционна възможност.

През следващите години има няколко фактора, които могат да изстрелят аржентинската икономика нагоре:

 • Vaca Muerta  – „Умрялата Крава“ има потенциала да преобрази аржентинската икономика. Това не е веган паравоенна организация, а едно от най-големите находища на шистов газ, съревноваващо се с Permian Basin в САЩ.
 • Изборите Октомври 2023 година – ако бъде избран десен президент, вероятно новия курс на управление ще бъде про пазарен. Аржентина има спешна нужда от реформи, стимулиращи местния бизнес и чужди инвестиции.
 • Core to periphery – движение на капиталите се измества от центъра САЩ към периферията развиващите се пазари.

За мейнстрийм медиите в Европа Латинска Америка е далечна екзотика, оставаща в периферията. Мнозинството я асоциират с футбол, дрога и партита.

И трите ги има, но те са нищо повече от отделни елементи на голямата картина. А тя е много по-цветна и интригуваща.

Разбирането на настоящето се крие в познаването на миналото. Процесите, които са довели до случващото се днес, започват много по-отдавна, отколкото си мислим.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

LATAM and Argentina – история и география

Латинска Америка (LATAM) е с двойнствена природа – възниква от Европейската цивилизация, a в същото време е толкова различна от нея.

Особеностите, които дефинират Латинска Америка и Аржентина имат много дълга история. Те произхождат от първите глобални колониални сили – Испанската и Португалската империи. Техните културни, политически и икономически особености се пренасят върху новите територии.

С времето тези особености еволюират, но в ядрото си остават същите. В голяма степен те показват как и защо Латинска Америка е стигнала дотук.

В тази точка ще разгледам латиноамериканските особености. Те са контекста, върху който ще разгърна наратива за Аржентина. Той с състои от множество фактори, които са тясно свързани и представляват причина и следствие едновременно.

Посочвам ги в списък, но ги разглеждайте като парченца от голям пъзел:

 • Културно влияние – иберийски, африкански и местни. В различните държави от региона една от трите групи доминира най-силно. В Аржентина това е иберийската и европейската култура, които по заедно останалите фактори формират днешния характер на Аржентина във всеки един аспект.

 • Авторитарно ориентирана – Испанската империя е абсолютна монархия. Властта е концентрирана в Короната, която чрез патронаж овластява местната олигархия. Принципът на концентрация на власт се е запазил и в наши дни – днешната форма на управление в LATAM е президентската република. Аржентина не прави изключение.

 • Egalitarian nuclear family – всички синове делят по равно наследството, а дъщерите нямат право на наследство. Тази семейна структура е типична за Иберийския полуостров, Италия и Южна Франция и в последствие се пренася в Латинска Америка. Римската Империя е първата държава, където тя е широко приета. Тази структура е един от водещите при формирането на мачо културата. Тя, от своя страна, произвежда много изявени лидери, а в не малко случаи и брутални диктатори.

 • Меркантилизъм в действие – Испанската Империя следва принципите на меркантилизма. Последният е водеща икономическа политика в Европа до разгръщането на VOC* и Холандската Република. Европа в голямата си част по един или друг начин приема капитализма, но Испания остава на ниво меркантилизъм за дълго. Това е една от причините за нейния крах като световна сила в началото на 19 век. С няколко думи меркантилизмът проповядва следното:

Икономика е игра с нулева сума – за да получиш, трябва да вземеш и място за нарастваща производителност няма. Златото е means to an end and the end it self.

В наши дни концентрацията на капитали и икономика с нулева сума са често срещани на местно ниво в целия регион.

 • Ниско ниво на грамотност – концентрацията на власт в шепа хора изисква мнозинството да е неграмотно. Казано по друг начин – подчиненото мнозинство няма нужда да е грамотно повече от необходимото. Дългосрочно ниската грамотност е фактор, който влияе пряко върху иновациите. А в случая с Испания – на тяхната липса. Ниската грамотност е огромна спирачка в прогреса на всяка страна. Корелацията между липсата на образовано мнозинство и отсъствието на широки иновации е сто процентова. Това ме води и до последния фактор.

 • Технологична изостаналост – след реконкистата Испанската империя изгонва евреите и голяма част мюсюлманите. Сред тези две групи попадат множество предприемчиви търговци, банкери и учени. Образованието, науката и финансите отиват под опеката на Католическата църква. Когато в Европа се развиват Ренесанса и Просвещението, Испания остава встрани от новите тенденции в науката и културата, оставайки под властта на абсолютната монархия и бруталната цензора на католическата църква. Испания изостава страшно много спрямо силните на деня – първо Холандската Република и после Британката Империя. Тази технологична и икономическа изостаналост необратимо се пренася на колониите в Южна Америка.

Посочените фактори са (пред)определящи. Дори след 500 години тяхното силно влияние се усеща. Събрани заедно те създават профила на типичната за региона държава.

Той задължително съдържа поне няколко от следните характеристики:

 • Авторитарно управление
 • Рязък преход от дясно към ляво и обратно
 • Концентрация на капитали
 • Хипер инфлация
 • Национализация на индустрии

Аржентина до голяма степен притежава всичките  –  хипер инфлация, концентрация на капитали, резки преходи от крайно ляво до крайно дясно. Икономиката следва плътно политическото махало – брутални спадове последвани от епични възходи.

Следвайки движението на махалото, мога да синтезирам инвестиционен принцип за LATAM в едно изречение. Той е следния:


Когато политическото махало се движи от ляво на дясно – купувам, когато се движи от дясно на ляво – продавам.


Освен исторически обусловеност, географията е другия фактор, определящ развитието на цивилизациите.

Тя може да бъде както препятствие – краен климат, тропически болести, липса на плодородни земи, така и благословия – плавателни реки, умерен климат, излаз на море.

LATAM и Аржентина в частност имат уникални географски характеристики:

 • Южна Америка редом с Азия са най-разнообразните континенти от където и да се погледне – климат, био разнообрази, релеф, водни басейни. Аржентина е перфектна извадка – на север дъждовни гори, в средата умерен климат (голяма част от територията на страната попада тук), а на юг – полярен климат.
 • Топографските характеристики – плавателните реки, плодородните земи и Андите предопределят търговските пътища. Те, от своя страна, са предпоставка за развитието на страните от региона. Аржентина е изключително облагодетелствана природно – плодородни земи, тучни пасища, плавателни реки, естествени граници – от едната страна Атлантическия океан, а от другата Андите.

Аржентина има всичко необходимо – богатство на природни ресурси, плодородни почви, естествено защитени граници.

В заключение на тази точка искам да кажа, че историята и географията са (пред)определящи, но не са всичко. Волята и силата на човешкия дух е способна да превърне недостатъците в предимства.

Швейцария, Япония, Сингапур са примери за такива страни. Въпреки пречките те успяват да превърнат минусите в плюсове.

Положителните примери в региона са Чили и Уругвай – въпреки географската и културна обусловеност те са най-проспериращите държави от региона. Аржентина засега не успява да намери рецепта за устойчиво развитие. В следващите редове ще надникнем в нейното минало.

То няма да ни предскаже бъдещето, но ще ни помогне да разберем по-добре настоящето.

История на Аржентина в 698 думи

В много отношения Аржентина и САЩ си приличат – огромни по територии държави, богати на природни ресурси, създадени от европейски емигранти, географски защитени от външна инвазия.

Така погледнато най-малкото трябва да са в близка позиция. Фактите обаче говорят друго, което е потвърждение, че историята и географията не са окончателна присъда. Те насочват макропроцесите, но хората са тези, които могат да обърнат посоката на движение въпреки географските пречки и историческата обусловеност.

Аржентина преминава през всички класически за региона етапи – борба за независимост, експанзия, криза, ляв режим, криза, десен режим, криза, (относителна) нормализация.

След извоюването на независимост от Испанската Корона през 1810 година, Аржентина влиза в тесни търговски отношения с Британската Империя. Благодарение на тези връзки протича бърза индустриализация в страната – сторят се ЖП линии, градове, пътища.

През втората половина на 19ти век се разгръща завладяването на Патагония. То дава достъп до все повече обработваемите земи и пасищата. Аржентинската икономика постепенно набира сила като водещ производител на селскостопанска продукция.

Навлизането на хладилниците позволява транспорта на охладено телешко на огромни разстояние. Аржентина се превръща в лидер в производството на телешко в световен мащаб. В един момент огромни капитали потичат към страната.

Стандартът на живот рязко се покачва и местните елити придобиват европейски привички. Буенос Айрес е сравняван с Париж напълно заслужено.

Голямата депресия от 1929 година е началото на края на аржентинската приказка. Търговските взаимоотношения с Англия се влошават, светът е в рецесия, а САЩ постепенно стават лидер в износа на телешко.

Следва ВСВ2, където Аржентина е формално неутрална. Войната съвпада с идването на власт на Хуан Доминго Перон. Неговата доктрина се базира на национализъм и социализъм.

В резултат на предприетите популистки реформи икономиката стагнира, въпреки краткосрочните успехи. Следват поредица от държавни преврати и фалити. Пикът на диктаторски режими идва при трите военни хунти, които се сменят в рамките на няколко години.

Последната от тях под властта на Леополдо Галтиери започва войната за Фолклендските острови през 1982 година. Тя цели две неща: финансови изгоди заради изключителните находища на нефт в региона и отчаян опит да спаси управлението. Властта има нужда от спешен PR и завладяването на Фолклендските острови изглежда перфектното решение.

И двете цели не са постигнати, тъй като Аржентина губи войната. Нейният край е началото на падането от власт на последната хунта. Следват първите демократични избори. Те водят до положителни реформи и постепенно възстановяване на икономиката.

През 90те години голяма част от национализираните предприятие по времето на Перон се приватизират, икономиката става все по-интегрирана, принципи на свободния пазар са широко възприети.

Но всичко хубаво завършва приключва с края на века – настъпва изключително дълбока рецесия в Аржентина. Тя се дължи на ред вътрешни и външни фактори.

Двата главни фактора са:

 • Вътрешни: структурните недоразумения, дълбоко заложени в икономиката и финансите през последните десетилетия;
 • Външни: дълговата криза през 1998 година на развиващите се пазари.

Разрушителния синхрон между тях води до жестока криза. От 1998 до 2002 година БВП спада с 28%,  ширеща се безработица, дефоулт по външния дълг, девалвация на песото. Всичко това в един рефлексивен цикъл, който се самоподхранва.

Кризата преминава с помощта на МВФ – външния дълг за пореден път е преструктуриран. Успоредно с това в началото на века започва предния супер цикъл на суровините подхранван от интегрирането на Китай в глобалната икономика.

След 2003 година Аржентина набира отново сили. Стандартът на живот расте, местния индекс MERVAL достига пикови нива, инфлацията е относително ниска (ако може да се определи ниска инфлация от 10%), безработицата пада.

Турбулентните моменти не изчезват напълно – местния индекс от 2003 г. до днес няколко пъти е падал с над 80% и след това е стигал до нови върхове. Липсват обаче твърде крайните политически режими от миналото, което смекчава малко или много тези турбуленции.

Аржентина върви по отъпкана за региона пътека – хипер инфлация, множество кризи, военни хунти, популистки правителства.

Всичко това води до настоящето. Пределни крайности в политиката липсват (засега). Управлението се лута между ляво и дясно с превес на перонистите (лявата политическа фракция в Аржентина). Повечето президенти през последните десетилетия, включително и сегашния произлизат от нея.

Политическото махало никога не спира да се движи, особено в Латинска Америка. През 2023 в Аржентина има избори, които ще предопределят неговата посока на движение. С това изречение правя прехода към следващата точка – трите фактора, които могат да изкарат Аржентина от поредната криза.

Наратива на днешния ден

Тръгнахме от колониалното минало на целия континент, минахме през 213 годишната история на Аржентина и стигнахме до настоящето.

Днес страната е на политически кръстопът за пореден път. Посоката, която Аржентина поеме ще предопредели нейното бъдеще.

Общо три фактора, един от, които е политиката са ключови за аржентинската икономика:

 • Политически – задвижване на политикоикономическото махало от ляво надясно с избора на нов президент;
 • Икономически – разработване на газовото находище Vaca Muerta;
 • Макро икономически – цикъла core to periphery в действие.

Връзката между трите е като триъгълника на огъня – искрата ще дойде от политическата власт; горивото са капиталите, които идват от ядрото към периферията; кислорода е самото находище.

Ако трите се синхронизират, това ще възпламени аржентинката икономика. Последствията ще бъдат на много нива – всички сектори от икономиката по един или друг начин ще се повлияят благоприятно.

Изборът на десен президент и насочването на капитали към развиващите се пазари дава не един мотив за развитието на Vaca Muerta.

От ляво надясно или от ляво още по-наляво

Последните десетилетия повечето аржентински президенти са перонисти. Тяхното управление е водено от следния принцип:

Приоритет на краткосрочни популистки социални реформи на цената на дългосрочен икономически растеж.

Типичните за тях реформи са следните:

 • Ресурсен национализъм
 • Високи данъци
 • Мораториуми върху цени на стоки и услуги
 • Експанзия на социалните разходи
 • Национализация на критични индустрии

Всички тези мерки, дори да имат моментен успех, дългосрочно струват скъпо.

Изборите в Аржентина са на 22 Октомври 2023 година. Все още няма ясни кандидати и коалиции. Засега има няколко фактора, които дават относителна яснота.

Кристина Киршнер е настоящия вице президент. Тя е значително по-популярна от президента. Особено след покушението срещу нея през миналата година, нейният рейтинг рязко се повиши. Пред нея обаче има една пречка – осъдена е на шест години затвор за корупция. Това автоматично я изкарва от играта.

Президентът Алберто Фернандез има много ниска популярност според статистически проучвания. Не е сигурно дали неговата партия ще го излъчи за кандидат президент.

В десния спектър има доста активност. Там две имена излизат напред – Хавиер Милей, който е народен представител и Хорацио Ларета. Последният е сегашният кмет на Буенос Айрес. И двамата са с десни политически убеждения и про-пазарно ориентирани.

Ако политикономическото махало се задвижи от ляво надясно при избора на някой от двамата десни кандидати, вероятността за пазарно ориентирани реформи значително нараства.

Част от належащите реформи са в сектора на добив и преработка на суровини – оптимизиране на данъчното облагане, ефективни административни процеси, улеснен достъп за чужди компании.

И трите биха привлекли повече чужди капитали за разработването на природните богатства на страната. А последните Аржентина ги има в изобилие, което ме води до следващата под точка.

Умрялата крава

Permian Basin е едно от най-големите находища на шистови фосилни горива. Намира се в САЩ – щатите Тексас и Ню Мексико.

След последните реформи в Щатите, които ограничават разработките на шистови находища и санкциите срещу Русия, все повече се усеща нуждата от нови източници, които да посрещнат търсенето на фосилни горива.

Аржентина има силна карта за тази ситуация. Vaca Muerta е едно от най-големите находища от вида си в целия свят. Ето няколко параметъра, базирани на анализ проведен от EIA**:

 • Цена на добив – нефт 40$ за барел, газ 2$ за mmBTU. Цените са сравними с тези в САЩ.
 • Резерви 27 милиарда барела шистов нефт; 23 трилиона кубични метра шистов газ – и по двете категории е в топ пет в света.
 • Геологията на находището е превъзходна – плитки залежи, високо налягане, голям процент от залежите са в течно състояния – всичко това прави добива относително лесен, което означава и по-евтин.

Основната пречка пред реализацията на този проект, типично за Аржентина, е политическа. Тя се изразява в сегашното ляво управление. При избор на дясно управление шансовете за развитие на Vaca Muerta нарастват. Про-пазарни реформи биха привлекли финансиране за проекта, което от своя страна ще улесни отстраняването на икономическите и техническите пречки.

Добивът на газ от Vaca Muerta през последните години регулярно нараства – през октомври 2022 стигна до 269 000 барела петрол на ден и 76 милиона кубика шистов газ на ден. Това е повишение с 42% при петрола и 11% при газта сравнено с миналата година.

Текущите ограничения са вече достигнати. Те са продиктувани от дебита на преносните газопроводи.

На долната карта се вижда как са разположени. Червената линия показва планираният тръбопровод от Vaca Muerta към Буенос Айрес. Той ще удвои дебита и ще доведе до увеличаване на добивите.

Както посочих по-горе, синхронът между политика, капитали и Vaca Muerta има потенциала да върне Аржентина в голямата икономически игра.

Заложените цели до 2030 година са: добив на 700 хиляди барела петрол на ден и 140 милиона кубика газ на година. При днешните цени на енергията (19/01/2023 петрол 79 $; газ 3,37 $) държавата ще има значителни приходи. Първо, като собственик на YPF националната петролна компания, която засега е най-големият играч във Vaca Muerta и второ, от данъци, наложени върху частните предприятия, работещи в находището.

При благоприятен политически климат ще се включат чужди инвеститори. Местни компании като Pampa Energia, които имат дял от находището, също ще просперират.

Идва ред на последния, но не по важност, фактор – движението на капитали от ядрото към периферията. То може да даде необходимия тласък на политическата власт да инвестира проекта.

Core to periphery

Глобалната икономика е жив организъм. Изменението в една от нейните главни системи афектира върху всички останали.

Трите големи зъбни колела, които въртят света – кредитни пазарите, стоковите пазари, валутните пазари – минават на нова предавка и обръщат посоката на движение.

Следващото десетилетие се очертава силно за реалните активи и възникващите пазари.

Щатския долар вероятно ще се обезцени спрямо валутите на страните от развиващите се пазари, което ще доведе до по-добри условия по външния дълг за тези страни. Нисък долар е равно на по-евтино обслужване на задълженията. Аржентина, редом с другите експортно ориентирани икономики, е сред големите печеливши отчитайки нейната задлъжнялост.

Повечето развиващи се пазари са износители на суровини. Аржентина не прави изключение. Тя е сред лидерите по износ на земеделска продукция, третият най-голям производител на природен газ в LATAM (дори без Vaca Muerta), попада сред големите производители на сребро и злато.

Предходния супер цикъл на суровините беше продиктуван от интегрирането на Китай в световната икономика. Сегашните каталисти са няколко:

 • Капиталовият цикъл – десетилетия минимални или липсващи инвестиции гарантирано унищожават настоящето и бъдещо предлагане. В следващите години предлагането няма да може да посрещне търсенето. То, както ще видите след малко, няма да спадне, а ще расте.

 • Зелената сделка Част 1– колкото и нелепа да е цялата история и хората, които я промотират, те реално постигат обратното на това, което твърдят, че целят. Търсенето на фосилни горива и руди ще нараства още повече. Без тях няма как да се произведе цялата необходима инфраструктура за зеления „преход“. Количествата базови метали, редки земни елементи и енергийни суровини правят обновяването на инфраструктурата в САЩ да изглежда като ремонт на селска къща.

 • Зелената сделка Част 2 – голяма част от „ зелените метали“ се добиват и преработват в Китай. Ако не бъдат разработени нови находища, Европа и САЩ ще станат енергийно зависими от Китай. Преди десетилетия западния свят можеше да си позволи зависимост от страните от OPEC, защото по един или друг начин имаше контрол върху тях. Сега времената са други – политико икономическа фрагментация и поляризация напомнящи Студената Война. Затова все повече инвестиции ще се насочват към приятелски и неутрални страни, притежаващи такива суровини. Аржентина попада сред тях.

 • Индия се изкачва по S кривата на богатството – кривата на БВП на глава от населението не се движи линейно нагоре. Тя има форма на S. Преминаването на границата от 2300 – 3300 долара БВП на глава от населението означава, че относително голяма част от населението е прескочила прага на тоталната бедност и се движи към относителен просперитет. Това означава само едно – нарастваща консумация, която изисква все повече суровини. Китай направи този предох преди 20 години, което предизвика предходния възходящ цикъл при суровините.

Слаб долар и повишаващо се търсене на суровини поставя Аржентина в изгодна позиция. Движението на капитали от ядрото към периферията ще работи за нея, стига тя да го позволи.

Има ред друг фактори, които не съм описал. Тези, които съм споменал са дългосрочните – те ще оказват влияние на пазара на суровини през следващите години по същия начин както прилива вдига всички лодки.

Трите фактора са тясно свързани и могат да изкарат Аржентина от икономическото блато. От тях най-определяща е политиката. От изборите тази година в най-голяма степен зависи дали Аржентина ще се възползва от Vaca Muerta и движението на капитали към развиващите се пазари.

Аржентина днес

Дойде ред да разгледам текущата ситуация на Аржентина. Аржентинската икономика през последните пет години преживя:

 • 90% спад на MERVAL
 • Едни от най-стриктните К19 локдауни в света
 • Поредния дефоулт по външния дълг настъпи на 22 Май 2020 година

Всички изброени не са отделни и независими събития. И трите се оказват причина и следствие както във всяка сложна система, каквато е икономиката на една държава.

След последния дефоулт по външния дълг МВФ и Аржентина постепенно намериха решение на кризата. На 25 Март 2022 беше създаден Extended Fund Facility (EFF) – кредитна линия от 44 милиарда долара за аржентинското правителство. Декември 2022 година МВФ отпусна 6 милиарда долара на Аржентина от EFF.

На 18 Януари 2023 Националната Банка на Аржентина обяви, че ще предприеме изкупуване на част от външния дълг за сумата от един милиард долара.

Тези две събития не решават проблемите на страната, но показват воля за прогрес.

Инфлацията остава твърде висока, над 80%. Все пак се отчита спад от 95% през лятото на 2022 година.

Въпреки шокиращата инфлация и нестабилната икономика Аржентина предоставя неочаквани възможности за инвестиции. Погледнато от определен ъгъл точно тази тотална несигурност и нестабилност прави тези инвестиции толкова привлекателни.

В следващите редове ще представя спецификите на този пазар, а за финал ще посоча няколко компании, имащи потенциал да са сред големите печеливши от нов възход на Аржентина.

Идеи за инвестиции на края на света

Парите винаги се движат от нетърпеливите и неподготвените към търпеливите и подготвените. Аржентина изисква в повече и от двете.

Инвестиции в региони и пазари, които не познаваме, са опасни. Кръгът на компетенция работи не само на ниво сектори и инструменти, но и на ниво география.

Всички особености на Аржентина правят нейния пазар брутално цикличен. Графиките на компаниите от MERVAL приличат на графика на cannabis stock или на junior uranium miner. Стратегии тип buy and hold, dollar cost average и дългосрочни позиции за повече от няколко години са противопоказни.

Аржентина не е САЩ или Европа, където можеш да държиш акции десетилетия наред, да реализираш капиталова печалба и да получаваш регулярни дивиденти.

Описаните обстоятелства са валидни за всички развиващи се пазари, но при Аржентина те важат на Nта степен.

Инвестициите в Аржентински компании изискват стриктен план за управление на риска, който да включва активно управление на позициите.

Всяка конструктивна инвестиционна хипотеза се състои от интригуваща история, подкрепящ фундамент и силен прайс екшън.

Трите елемента от тезата носят различна информационна стойност:

 • Наратив – това е повествованието зад тезата. Хората вярваме повече на умело разказана история, отколкото на най-прецизния финансов отчет. Казано по друг начин, ние сме повече ирационални, отколкото рационални.
 • Фундамент – това са числата, стоящи зад историята. Те имат значение, защото могат да се окажат пречката пред разгръщането на наратива.
 • Прайс Екшън – подсказва, кога да купим следвайки прехода баланс-дисбаланс в движението на цената.

Наратива са трите фактора – движението на политикономическото махало, Vaca Muerta, цикъла ядро-периферия. Фундамента са бизнесите на компаниите, които ще ви представя.

При положително развитие на събитията те ще се превърнат в големите печеливши. В добавка те имат силен фундамент, подкрепен с качествени материални активи, генериращи свободни парични потоци.

Голяма част от компаниите в MERVAL индекса са типични дънни риби – след спада от 90% преди няколко години дълбаят дъното. Част от тях нямат фундамента да отлепят.

Горната графика както казах не е изключение, а правило. Ясно се вижда продължителното странично движение, което показва, че цената на акцията е в баланс.

Използвайки Големите Пет на цената, баланса може да се опише като – рейндж, контракция, консолидация – има явен баланс между продавачи и купувачи.

Колкото по дълго цената остане в състояние на баланс толкова повече енергия се натрупва, което ще доведе до фазов преход. Цената от баланс преминава в дисбаланс – тренд, експанзия, импулс – рязко надделява едната страна от пазарните участници.

Показаната графика е на една от фирмите, в които виждам сериозен потенциал – IRSA. На другите компании графиките изглеждат по същия начин (с изключение на PAMP) – готови за фазов преход от баланс към дисбаланс. В този момент големите пет работят за мен. Те ми дават асиметричен risk reward и малък, но достатъчен вероятностен edge.

Техническият анализ е на наша страна. Фундаменталният анализ също. Фирмите, които ще ви покажа имат силен фундамент, който им дава високи шансове, първо, да оцелеят и второ, да просперират.

Ако сценария се развие положително, всички акции ще се повишат. Но „ако“, „когато“ и „как“ са коварни думи – дори прогнозите ми да се сбъднат, не е ясно кога и как ще стане. Това се нарича path dependency – крайните резултати могат да се достигнат по много пътища, които ще определят магнитуда на тези резултати.

Всички сложни системи са такива и финансовите пазари не правят изключение.

Представям ви шест компании – всички те се търгуват на NYSE чрез ADRи в щатски долари и имат добра ликвидност.

И двата фактора са много важни – няма нужда да си правим акаунт в брокер с директен достъп до Bolsa de Comersio de Buenos Aires, нито трябва да купуваме аржентински песота и да се чудим дали ще можем да излезем от позиция.

Няма да представям задълбочени анализи, а ще представя всяка компания с по няколко изречения. Според прочетеното досега и описанието на фирмите ще решите дали си струва да задълбаете в анализ. За всяка фирма съм качил последната презентация – кликнете върху името, за да я свалите.

 • Pampa Energia (PAMP) – интегрирана енергийна компания, призвеждаща и разпределяща електричество. Допълнително разработва находища на газ. Едно от тях е Vaca Muerta.
 • Cresud (CRESY) – производител на селскостопанска продукция – соя, пшеница, царевица, телешко месо. Притежава земи в Аржентина, Бразилия, Уругвай. Допълнително има дялове в други компании, опериращи в други сектори – имоти  и търговия.
 • Banco Macro (BMA) – търговска банка, предлагаща услуги на физически и юридически лица и имаща клонове из цяла Южна Америка.
 • IRSA Invesriores (IRS) – управляват широко портфолио от имоти главно в Буенос Айрес. 57% от акциите са притежавани от CRESY.
 • Mercado Libre (MELI) – Амазон на Латинска Америка в буквалния смисъл.
 • LOMA Negra (LOM) – сред големите производители на цимент в страната.

Някои от описаните компании са част от моето портфолио, други са на изчакване за влизане, а трети са в чакалнята за пълен анализ.

Използвайте гореизброените компани като генератор на идеи. И имайте предвид, че от всички компании в MERVAL малка част имат ADR листвани на NYSE.

В търсене на Алфа на края на света

Аржентина е страна на края на света и на крайностите. Световен шампион по футбол и по държавни фалити. Една от най-богатите на природни дадености и рекордьор по кризи.

Всичко това носи инвестиционни възможности. Те не са за всеки – изискват познаването на особеностите на региона. А те не са малко, тяхното игнориране носи много опасности.

Аржентина за пореден път е на кръстопът накъде да тръгне – ляво или дясно. Изборът на лявото ще влоши сегашната криза. Изборът на дясното няма да гарантира просперитет, но поне ще даде шанс за излизане от кризата.

Аз залагам на втория сценарии с ясното съзнание, че всеки един момент нещо някъде може да промени изцяло разпределените на вероятностите и моя сценарии да отиде в канала.

За моя сценарии аз работя със следните допускания:

 • Ще бъде избран президент от десния политически спектър – той ще инициира про-пазарни реформи, които ще стимулират всички сектори;
 • Vaca Muerta ще привлече местни и чужди инвеститори, което ще доведе до все повече приходи;
 • Движението на капитали core to periphery ще помогне Vaca Muerta да се развие по-бързо.

Трите допускания са с достоверност правдоподобно към вероятно. Това прави целия сценарии правдоподобен към вероятен, което по никакъв начин не гарантира неговото реализиране, нито изключва другите сценарии.

Това, което знам винаги ще бъде миниатюрна частица от всичко, което не знам. Затова изложената теза е предубедена, ограничена и непълна.

Четете статията като очерк за Аржентина през погледа на историята, икономиката и политиката. Прогностичната й стойност ще бъде определена от бъдещето.

Аржентина е асиметричен залог от най-добрите. Бих я сравнил с инвестиции в Русия в началото на този век или Южна Корея през 90те години – пълна мъгла, доминираща несигурност и долари, продаващи се за центове.

В момента има бизнеси, които имат солиден фундамент. Техните акции приличат много повече на call опции без time decay върху атрактивни активи – от резерви шистов газ до топ имоти в Буенос Айрес.

В заключение ще използвам цитат на един от най-вещите финансисти, когато говорим за Аржентина – Robert Koenigsberger Chief Investment Officer на Gramercy:

Argentina is the gift that keeps on giving.

*VOCVereenigde Oost Indische Compagnie или Обединена Източноиндийска компания. Холандска корпорация, поставила основите на съвременните корпоративни финанси. Дейността й обхваща търговията с подправки, кафе, злато, дървесина, платове, роби от колонните на Холандската Република. Създадена през 1602 година и съществувала 2 века. Тя е първата в света мултинационална компания, разпростираща дейността си на няколко континента. Нейното съществуване е причината за създаването на Амстердамската стокова борса, където се търгуват ценните книжа на VOC. Капиталите, които донася в Холандия, са още една от причините за създаването на Амстердамската Банка – първата истинска централна банка.

** EIA – US Energy Information Administration – статистическия клон на Щатския департамент по енергетика. Притежава огромна база данни за геологията, икономиката и екологията на всички икономически важни находища на полезни изкопаеми в целия свят.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

4 comments

 1. Здравейте Михаил.
  Поздравления. Много интересно и увлекателно. Бих искал и за в бъдеще да чета такъв тип информация от Вас. Но не успях да достигна до това съдържание от главната страница на сайта investo.bg ?
  Научих за него случайно от фейсбук, но предпочитам да не ползвам социални медии (Вие сам препоръчвате такъв подход в една от публикациите си)

  1. Моя грешка.
   Извинявам се за прибързаният въпрос. Просто постът във фейсбук беше от преди един ден и аз допуснах, че статията е нова (в самата статия не се вижда дата на създаването и).
   След преглеждане публикациите със задна дата се оказа че е от началото на годината(2023).
   Отново поднасям извинения и благодарности за стойностното съдържание.

   1. Няма проблем 🙂 Статията е от 24 Януари 2023 година. Описаните в нея процеси и зависимости са още в сила.

  2. Благодаря за отзивите. Радвам се, че намирате стойност в публикациите, които създавам.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин