Платина, ЮАР, криза – неочаквана инвестиционна възможност

Прекрасни вина, разкошно време, първата сърдечна трансплантация … и любима дестинация за (български) алтернативни предприемачи. Какво е общото между всички тях?

Република Южна Африка. Страна, колкото забележителна, толкова и изстрадала. Открита от португалци, колонизирана от холандци и завладяна от британци. Извоювала независимостта си от Британската Империя през 1931 година.

Следват турбулентни години на апартейд, с начало 1948 година. С неговия край започва новата епоха в историята на ЮАР. Следва период на икономически растеж и интеграция в глобалния свят. Пикът на този процес е домакинството на световното по футбол през 2010 година и членството на ЮАР в БРИКС през 2011 година.

В същото време ЮАР е раздирана от дълбоки проблеми от всякакво естество – крайно изявено неравенство, икономическа стагнация, екстремни нива на корупция, висока престъпност.

Богатството е концентрирано в ръцете на наследниците на английски и холандски заселници, докато лостовете на властта през последните 29 години са в ръцете на African National Congress (ANC).

Това е партията на Нелсън Мандела, която представя интересите на чернокожото население в страната,  което е 80% от цялата популация. Етническите и политически различия между управляващия и икономическия елит в ЮАР са сред причините за задълбочаващата се криза.

Авторът е посещавал няколкократно Кейп Таун в период 2012 – 2018 година. Още тогава назряващите проблеми бяха видими. Обаче през последните няколко години те значително се задълбочиха – постоянни режими на тока, все по-интензивно расово разделение, свиващата се икономика, ширеща се корупция.

ЮАР остава най-развитата страна в Субсахарна Африка и основен играч в добива на диаманти, злато и platinum group metals (PGMs). Последните, от своя страна, имат решаваща роля в енергийния преход. И както повечето суровини, те също страдат от дисбаланс между търсене и предлагане.

Синтезът между нарастващия дефицит на PGMs, централната ролята на ЮАР в техния добив и хроничната криза, в която страната се намира носи асиметрични инвестиционни възможности.

Инвестиционният подход, който намира и експлоатира такива възможности, се нарича Event Driven Macro (EDM). Той е пресечна точка между макроикономика, геополитика и подходящ тайминг.

Днес ще ви запозная с тази стратегия. Ще минем през малко теория и ще завършим със създаването на инвестиционна хипотеза според EDM правилата. Главни герои в нея са платината и Южна Африка.

Правилната посока и правилният момент

Кое е необходимото и достатъчно условие за успешни инвестиции?

Отговорът е прост. Всичко се крие във валидността на нашата прогноза, тоест да уцелим посоката на пазара.

А дали е така?

През 2016 година предсказвам две неща – цена от 110 долара за барел петрол и инфлация над 8 %. Тези две събития стават факт през 2022 година, тоест 6 години по-късно. Какъв съм аз – невероятно прозорлив или твърде подранил?

Разбира се, че подранил. Шест години са твърде много време да стоя и да чакам. Това са пропуснати ползи, тоест плащам opportunity cost.

Рано или късно дори и най-откачените прогнози стават факт. Следователно всеки може да бъде велик прорицател, стига да игнорира времето.

Това обаче не носи никаква оперативна стойност, защото времето струва пари. Чакайки да се сбъдне прогнозата ни, пропускаме други възможности.

Успешните инвестиции се базират на оперативни прогнози. Оперативността на всяка прогноза е функция на времето. Това твърдение е едно от малкото сигурни неща на пазарите.

Фигура 1: връзката между тайминг, хипотеза и крайни резултати

Горната графика илюстрира точно този принцип. От четирите квадранта има само един печеливш и три губещи.

 • Печалба (потенциална) – валидна прогноза и правилен тайминг
 • Загуба – валидна прогноза и грешен тайминг
 • Загуба – невалидна прогноза и грешен тайминг
 • Загуба – невалидна прогноза и успешен тайминг

Валидната прогноза означава, че нашата хипотеза е потвърдена от пазара. Тоест, че нашите допускания за бъдещата цена на избраната инвестиция се оказват коректни.

Успешният тайминг означава, че нито сме закъснели, нито сме подранили за нейното реализиране. Перфектен тайминг е (почти) невъзможно да се постигне. Тънкостта е да бъде достатъчно точен, тоест нито твърде късно, нито твърде рано. 

Правилният тайминг може да превърне посредствена прогноза (не грешна) в печеливша сделка. Докато грешният превръща дори най-брилянтната прогноза в губеща сделка.

Наличието на валидна прогноза и правилен тайминг не гарантира успехи, но липсата дори на едно от тях гарантира провал.

Event driven Macro – когато моментът не е просто правилен, а решителен

Валидна прогноза и добър тайминг – двете задължителни съставки за положителни крайни резултати. Какво точно означават те?

Валидната прогноза зависи от качеството на хипотезата ни. А тя зависи от нашия аналитичен процес. В контекста на днешната статия ще го разделим на три части – макро обстановка, регион и индустрия, отделна компания.

Макро обстановката разглежда глобалните процеси, които протичат – геополитически трансформации, технологични иновации, демографски промени. Те са като прилива – бавно, но необратимо трансформират световната икономика.

Следващата стъпка е да изолираме индустриите и регионите, които биха спечелили от протичащите глобални процеси. Основният фокус е да намерим кои са потенциалните печеливши сред тях.

Накрая идва ред да изберем компании от региона и/или индустрията, които вярваме, че ще бъдат големите печеливши от макро промените.

Има специфични случаи, когато подбора на отделна компания може да бъде пропуснат. Те най-често са свързани с инвестициите в суровини. Във втората половина от публикацията ще опиша кога анализът на голямата картина и индустрията е достатъчен, за взимането на аргументирано решение.

Таймингът, от своя страна, зависи от достоверността и значимостта на очакваното събитие. Събитие, чието настъпване ще окаже необратимо влияние на цената (в желаната посока) на нашата инвестиция.

Предният параграф описва есенцията на event driven стратегията. Нейното прилагане се изразява в следното – търсенето и експлоатирането на събития, които ще доведат до радикална промяна. Последната може да бъде на ниво компания, регион, индустрия или цял свят.

Без значение мащаба, очакваното събитие трябва да бъде с такъв магнитуд, че драстично да промени пазарната конюнктура и очакванията на пазарните участници. Примери за такива събития са следните:

 • Ниво бизнес – фалит, корпоративни преструктурирания, отсъждания по съдебни процеси
 • Ниво регион – смяна на властта, локален военен конфликт, енергийна криза
 • Ниво индустрия – спиране на производствени мощности, стачки на работници, технологични иновации
 • Глобално ниво – пандемии, войни, икономически срив

Горният списък не e изчерпателен. За всяка точка има множество детайли, които трябва да познаваме, ако искаме да извлечем максимална полза от очакваното събитие. Изброените примери служат като отправна точка за това какви събития да търсим.

Обобщено като event driven инвеститор аз следвам следните стъпки:

 • Започвам с макрото, търсейки промените и техните последствия
 • Филтрирам индустриите и регионите, които считам, че ще спечелят от тези промени;
 • Подбирам компаниите чрез, които ще тествам хипотезата си (тази стъпка не е задължителна)
 • Търся събитието каталист, което ще материализира моята прогноза през следващите 12-18 месеца

В следващите редове ще ви запозная с една инвестиционна идея, следваща канона на event driven macro. Отправяме се на пътешествие към ЮАР.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Криза в ЮАР + дефицит на платина = Event-driven macro

Екология, платина, режим на тока – необходими продукти за асиметрична инвестиция. Това е точно описание на инвестиционната ми хипотеза.

Намаляването на емисиите и прехода към чиста енергия изискват умопомрачително количество суровини. Една от тях е платината. А в ЮАР се добива над 70% от световната платина. В същото време Южна Африка страда от хронични проблеми.

Горният параграф обобщава event-driven macro (EDM) на практика – имаме нарастващо търсене на платина и PGMs, а основният играч – ЮАР, се намира в дълбока криза. Имаме всички съставки за асиметрична макро сделка.

Страната на търсенето и каталиста са ни познати – енергийният преход и кризата в ЮАР. Обаче пазарът на платина е твърде малък и в същото време непознат. В следващите редове ще го разгледаме през призмата на търсенето, предлагането и натрупващия се дефицит.

Пазарът на платина – търсене, предлагане и недостиг

Платината е сред ключовите метали за прехода към чиста енергия. Тя, както всички останали суровини, страда от липсата на инвестиции в откриването и разработването на нови залежи.

Дисбалансът между търсене и предлагане вече започна да се материализира. За 2023 година дефицитът е 983 хиляди унции.

Следната графика илюстрира нарастващия дефицит:

Фигура 2: търсене и предлагане на платина според прогнозата на US Department of Energy

Ясно се вижда, че дефицитът ще продължи да нараства устойчиво. Въпросът е колко и докога ще расте. Засега прогнозите се разминават с реалността.

Според горната графика, изготвена Февруари 2022 година се очаква дефицит от 650 хиляди унции за 2023 година. Обаче недостига е с 50% повече от прогнозирания – 983 хиляди унции. Очаква да достигне 1900 унции през 2030 година, което е около 30 % от годишното производство на платина към днешна дата.

Търсенето

Търсенето на PGMs е свързано с намаляване на вредните емисии. Над 60% от годишния добив отива за производство на катализатори:

Фигура 3: основни консуматори на платина

През последните години се търси евтина алтернатива на PGMs за производство на катализатори и среброто засега е водещо. Обаче то все още е далече от широкото му приемане като доказан заместител на платината. Дали то или някой друг метал ще се окаже такъв времето ще покаже.

В същото време производството на коли с двигатели с вътрешно горене постепенно намалява, което също се отразява на търсенето на PGMs за катализатори.

Обаче според мен въпреки намаляващото търсене за производството на катализатори, търсенето на PGMs ще продължи да нараства. Долната графика го показва:

Фигура 3: очаквано търсене на платина според прогнозата на US Department of Energy

Заложените цели за нулеви въглеродни емисии изискват мерки, които не се изчерпват с катализаторите. Все по-актуални стават горивните клетки, захранващи автомобили. Ролята на платината в тях е на катализатор, който ускорява протичащите химически процеси.

При горивните клетки обаче няма (засега) алтернативен метал, който да замени ролята на платината. Тоест намаляващото търсене на катализатори ще се компенсира от това на горивни клетки. Само за горивни клетки търсенето след 2030 година се очаква да достигне 10 % от общото, а до 2040 година – 28 %.

Тези дати изглеждат много далече във времето. Обаче поставени в контекста на предлагането всъщност са много близо.

Предлагането

Добивът на уран се доминира от четири държави – Казахстан, Австралия, Канада и Русия. При PGMs обаче предлагането е още по-концентрирано. Основният играч е ЮАР и донякъде Русия (само при паладия).

Както всички други индустрии на добив и преработка на метали и тази следва безотказно CAPEX цикъла. Липсата на инвестиции през последното десетилетие в откриването и разработването на нови находища започна да дава резултати.

Предлагането устойчиво спада. Дефицита на нови находища, които да попълват устойчиво намаляващите резерви, притиска все повече компаниите. Регулярни инвестиции за попълване на изчерпаните резерви са задължителни за всяка компания в сектора на добив и преработка на суровини.

Основната евристика в минната индустрия е следната:


Скоростта на обновяване на резервите трябва да е по-висока от скоростта на тяхното изчерпване.


Долната графика илюстрира устойчивото намаляване на резервите на големите компании, добиващи платина:

Фигура 4: пригноза на Impala Platinum за наличните резерви платина в техните находища

При запазване на годишния си добив резервите на платина, с които Impala Platinum ще разполага през 2025 година, ще започнат да намаляват.

Голяма част от потенциалните резерви (синия цвят) са все още класифицирани като ресурси (жълтия и зеления цвят). Тоест те доказано са в земята и могат да бъдат добити, но не е ясно доколко и при каква цена е целесъобразно тяхното извличане. Процесът по утвърждаване на ресурсите като резерви изисква време и капитали. А през последните години такива почти не се инвестират.

Представената графика не е изключение, а правило за мините, добиващи PGMs. През следващите няколко години ще бъде достигнат пикът на резервите.

През последната година големите играчи в индустрията започнаха да повишават инвестициите си, но това не означава, че още утре ще се отворят нови мини. Още дълго време скоростта на изчерпване на ресурсите ще остане по-висока от скоростта на тяхното обновяване.

Освен технологичното време за откриване, разработване и построяване на нова мина, решаващ фактор е локацията на тези находището. На всеки 100 унции резерви платина 90 от тях се намират в ЮАР, 6 в Русия и 2 в Зимбабве. Останалите две унции са в Северна и Латинска Америка.

ЮАР са в перманентно влошаваща се криза, а Русия са частично политически и икономически изолирани. Тези два фактора правят откриването на нови находища и строежа на мини още по-предизвикателно начинание.

Един фактор, който временно потушава хроничните проблеми с недостига на платина, е рециклирането. Ето как изглежда страната на предлагането на платина за 2022 година:

 • Мини – 5511 хиляди унции (76 %)
 • Рециклиране – 1682 хиляди унции (24 %)
 • Общо – 7193 хиляди унции

От всеки четири унции платина една се получава чрез рециклиране. Но дори това не може да компенсира факта, че една страна доминира предлагането на платина. Статистиката категорично го показва:

 • в ЮАР се намират 90% от световните резерви на платина, паладий и родий (platinum group metals);
 • в ЮАР се добиват 73 % от световното количество платина и 42 % паладий.

Локацията на всички платинени мини е в североизточната част на страната. А в тази част на ЮАР електропреносната мрежа е стара и неподдържана. Това означава все по-належаща нужда от ремонти и подмяна с нова.

Долната карта показва местоположението на находищата на полезни изкопаеми в ЮАР, включително и платина:

Фигура 5: географско разположение на находищата на платина в ЮАР

В контекста на настоящата криза подновяване на електропреносната мрежа в региона няма да се случи. За сметка на това ще става по-зле – режима на тока и стачките сред работниците ще зачестяват. А последните две ще доведат до сериозни заплахи в ефективността на работа в мините в ЮАР.

ESCOM – националната енергийна компания на ЮАР, взеха решение да се мине към Ниво 6 режим на тока – 36 часа без ток на всеки 96 часа. Така от мрежата се изключват около 6000 мегавата.

Няма изгледи ситуацията да се подобри. ESCOM са в технически фалит от повече от година. Традиционно за ЮАР тя се управлява от изявено корумпирани и некомпетентни чиновници. Класическа комбинация, доказала способността си да унищожава капитали.

Извод

Нарастващият дисбаланс между търсене и предлагане е достатъчен фактор, който дългосрочно ще доведе до покачване цената на платината. Назряващите проблеми в ЮАР обаче имат потенциала да се окажат в ролята на искрата, която да предизвика параболично покачване на цената на PGMs.

През 2008 година се случи точно това – повишеното търсене на PGMs за производство на катализатори и шоковото свиване на предлагането на платина, вследствие на режим на тока, изстреляха цената на платината и паладия до рекордни нива.

Фигура 6: последния бичи пазар на платината през 2008 година

По-рано направих аналогия между индустрията на добив и преработка на уран и тази на PGMs. И двете са в явен дисбаланс между търсене и предлагане.

Обаче, докато при урана предлагането е афектирано само от липсата на инвестиции, то при PGMs освен този факт, голяма роля има кризата в ЮАР. Нейното задълбочаване ще се отрази на добива на платина и въпросът не е дали, а кога и с колко.

Обобщено пазарът на платина изглежда по следния начин:

 • Търсене – нарастващо, въпреки намаляващото производство на коли с ДВГ. Новият фактор, който влияе на търсенето, е производството на горивни клетки.
 • Предлагане – от 2023 година предлагането е недостатъчно да посрещне търсенето. Резервите се изчерпват с по-висока скорост, отколкото се обновяват, което е следствие от CAPEX цикъла.
 • Искрата – ескалиране на кризата в ЮАР ще афектира работата на мините и ще предизвика шоково свиване на предлагането на платина.

Дори да няма задълбочаване на кризата, недостигът на платина ще продължи да расте.Той ще окаже дългосрочно влияние на цената на платината. Този факт сам по себе си е мотив за инвестиции в платина, но за мен той не е достатъчен.

Липсващата съставка е тайминга. Без него има голяма вероятност да държа позиции в платина години, докато хипотезата ми (вероятно) се материализира. А това чакане има висок opportunity cost.  

Влошаващата се криза в ЮАР в голяма степен неутрализира тази опасност. Тя значително повишава риска от сериозно свиване на предлагането през следващите 12-24 месеца. Тоест имам втората задължителна съставка за EDM инвестиция – времевите рамки.

Наличието на аргументирана хипотеза и достоверен (не сигурен) тайминг за мен са достатъчен мотив за инвестиции.

Както всяка прогноза за бъдещето и тази има своите слабости, които имат потенциала да я анулират. Две от тях имат най-голямо тегло:

 • Управляващите в ЮАР намират устойчиво решение на кризата – възможен, но малко вероятен сценарий. През последните години много структурни недъзи в управлението на държавата започнаха да стават явни. Те са симптоми за дълбоки и трудно лечими проблеми. Последните изискват радикална промяна в мисленето на финансовия и политически елит в ЮАР. Такива промени стават трудно и отнемат години. Според мен, дори да се намери решение, то ще е временно и единствено ще потуши симптомите. И най-много да отложи ескалацията на кризата, но няма да я отмени.
 • Намиране на заместител на платината – от много години се работи в откриването на евтини алтернативи на PGMs. Обаче това е нелека задача, защото свойствата на тези метали са уникални и много трудно могат да се репликират при ниска цена. Златото и паладия не са решение, защото тяхната цена често е дори по-висока от тази на платината. Среброто засега се показва като заместител с най-висок потенциал. Обаче дори да се докаже като работеща алтернатива, ще минат няколко години до пълното му въвеждане.

От двете точки втората има по-голям потенциал да анулира хипотезата ми. Дългосрочното разрешаване на кризата в ЮАР е възможно, но малко вероятно.

Посоката на един тренд е по-вероятно да продължи, отколкото да смени посоката си. Този основен принцип в техническия анализ важи с пълна сила за всякакви процеси, включително политикономически кризи, каквато в момента се шири в ЮАР.

Въвеждането на заместител на платината е по-вероятно сценарий. То обаче ще отнеме години, през което дефицита ще продължи да нараства.

Нарастващият дефицит на платина не е изолиран случай. Той е факт при всички метали в различна степен.

Платината и като цяло PGMs от инвестиционна гледна точка имат предимство пред останалите метали – техният добив е концентриран само в една държава.

Това прави прогнозирането на проблеми с предлагането доста по-лесно, отколкото това на алуминий или никел, където няколко държави доминират пазара. Добивът на платина е концентриран в ЮАР, която се намира в разгара на политикономическа криза. С висока достоверност може да се прогнозира все по-нисък добив, който ще доведе до още по-голям недостиг.

Как да се възползваме от тази възможност?

Платина, ЮАР, криза – event-driven macro идея, синтезирана в три думи. EDM е сред любимите ми стратегии, защото предоставя две неща – асиметрични залози и времева рамка.

Дефицита на платина и кризата в ЮАР са перфектна илюстрация за EDM. Липсва обаче още едно нещо – как да се възползваме от ситуацията? За целта имаме огромно разнообразие от инструменти на разположение – деривати, акции, ЕТФи и всичко между тях. Всяко от изброените има плюсове и минуси.

Инвестициите в компании, добиващи платина имат един сериозен недостатък – всички те са базирани в ЮАР, тъй като 90% от резервите на платина се намират там. Това означава, че не можем да редуцираме риска, присъщ на страната.

Дори концентрирана индустрия като добива на уран предлага различни варианти за инвестиции – Канада, Австралия, Намибия, Казахстан. Според риск предпочитанията ни имаме богат избор.

При платината такъв вариант липсва. Компании, фокусирани върху добива платина извън ЮАР и Русия няма. Някои от големите компании в бизнеса с добив на метали извличат платина, но като страничен продукт от полиметални мини.

Пример за такива компании са Vale и Glencore. При тях добива на платина съставлява под 3% от общите приходи. И колкото и малко унции да са това, голяма част от тях отново идват от южноафрикански мини.

На фона на индустрията на добив на платина, тази на уран изглежда невероятно диверсифицирана и сегментирана.

Ако искаме да купим акции на компании, добиващи платина единствения вариант е да инвестираме в ЮАР. Това не означава, че въпросните компании не са качествени, а че се излагаме на висок политикономически риск.

За себе си предпочитам директна покупка на фючърси или ЕТФ, инвестиращ в платина. Получавам една идея по-малък upside potential, но сменям позицията си спрямо риска присъщ на ЮАР.

Купувайки директно платина, неговото повишаване работи за мен, защото имам директна експозиция към нейната цена. При рязко влошаване на ситуацията в ЮАР тя ще се вдигне рязко, поради паниката предизвиката от неясното бъдеще с предлагането на платина.

В същото време акциите на компании добиващи платина най-вероятно, ще се качат също, но не се знае кои точно и с колко. Още повече, е ако фирмата има мини в регион, който е най-лошо афектиран от кризата, нейните акции най-вероятно ще паднат.

Както видяхме всички компании са концентрирани в един регион, който сам по себе си е рисков заради остарялата електропреносна мрежа. Вложените усилия в подбор на отделни фирми не биха намалили достатъчно риска, за да бъдат оправдани.

Завършвам тази точка както я започнах – с препратка към добива на уран. Ако очаквам сериозна криза в Казахстан (40 % от световния уран идва от там), ще купя акции на компании опериращи в Канада и Австралия, но не и в Казахстан.

При платината вариант “Канада и Австралия” липсва. Единствената възможност, да се възползваме от ситуацията, поемайки примерен риск е покупката на платина посредством деривати или ЕТФи.

Светът е голям и Алфа дебне отвсякъде. С днешната статия ви показах на практика как прилагам това мото, чрез стратегията Eventdriven macro.

Тя комбинира две съставки – топ-даун анализ и наличието на събитие каталист. Започвам с преглед на голямата картина в търсене на глобални промени. След това разсъждавам как и къде тези промени ще се отразят най-много. Така изолирам региони и индустрии, които ще спечелят от тези промени.

Последната съставка е събитието каталист, което с настъпването си ще окаже драстично влияние върху избрания регион и/или индустрия. Освен това то задава времева рамка на моята инвестиционна хипотеза, тоест нейния тайминг. А той, както видяхме, предопределя крайния резултат от нашите инвестиции.

EDM намира широко приложение в сектора на добив и преработка на суровини. Тяхното предлагане може да прогнозира с относително висока достоверност. Това важи особено за суровини, чиито добив е концентриран на няколко места в света. Платината и уранът са такъв пример.

Днес ви представих пазара на платина, следвайки описаните стъпки. Ето как обобщено изглеждат те:

 • Големите промени – преходът към чиста енергия, който се нуждае от невъобразими количества суровини, включително и на платина
 • Печелившите индустрии – добив и преработка на платина и останалите PGMs
 • Регион на фокус – ЮАР в ролята си на основния играч в добива на платина
 • Събитие каталист – ескалация на политикономическата криза в страната през следващите 12-18 месеца, оказвайки екстремно негативно влияния върху работата на минната индустрия, поради проблеми с електрозахранването и вероятни граждански размирици. Това означава спиране на мощности и спад на добива на платина до минимум. А в същото време нейното търсене плавно нараства.

Достоверността на тази хипотеза е между правдоподобна и вероятна, а времевия хоризонт е 12-18 месеца. Нейното отиграване изисква подход съобразен с тези особености.

Всичко написано представя единствено моето мнение по темата. Като такова то е предубедено, ограничено и непълно. Следователно изложената хипотеза може да се окаже тотално грешна.

Този безспорен факт не отнема от нейната информационна и прогностична стойност. Той единствено ни напомня, че макар бъдещето по дефиниция да е непознаваемо, извличането на Алфа е възможно (но не гарантирано).

Написаното не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Не спирайте, да бъдете любопитни. Асиметрични инвестиционни идеи се крият навсякъде. Ако търсиш съмишленик в тяхното намиране, абонаментът Отвъд Бета е за теб.

Той предлага портфолио и анализи на институционално ниво. Примерният портфейл включва всички необходими параметри за ефективно управление на риска, а в месечните доклади ще откриете асиметрични инвестиционни идеи от цял свят. Точно като днешната – инвестиции в платина.

За да разбереш кога и как планирам отиграя тази инвестиционна идея, абонирай се за Отвъд Бета.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

2 comments

 1. Fuel cells за какво? За коли няма да се случи. Най голяма част е за бижута. Там може да се свие употребата до нула.

  1. Благодаря за коментара. Разбира се, че е възможно горивните клетки да бъдат заменени от друга технология или те самите да еволюират и да нямат нужда от платина.
   Търсенето за бижута е твърде малка част от годишната консумация на платина – 8 % за 2022 година.
   Ако имате интерес по обсъжданата тема, прегледайте репорта на US Department Of Energy от 2022 година:
   https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-02/PGM%20catalyst%20supply%20chain%20report%20-%20final%20draft%202.25.22.pdf
   Поздрави

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин