Инвестиции в нефтени платформи

През 70те години Венецуела е най-големият вносител на премиум алкохол в света. В края на същото десетилетие братя Хънт купуват 100 милиона унции сребро, което се равнява на 25-30% от световните наличности тогава.

Какво е общото между тези два факта? Петролът. Той прави Венецуела една от най-богатите страни, измерено в БВП на глава от населението. Съответно той е и източникът на богатството на клана Хънт.

Не веднъж съм казвал, че четирите елемента, които правят нашата цивилизация възможна, са стоманата, цимента, амоняка и пластмасата. Петролът привидно отсъства от списъка. Той обаче е в основата на производството на всички изброени. Той не е суровината за производство на стомана или цимент, но е горивото, необходимо за тяхното производство.

Ние все още живеем в епоха, доминирана от фосилните горива – петрол, газ и въглища. Последните са добре познати на човека от древността, докато петролът – от едва 200 години.

Той обаче радикално променя курса на човешката цивилизация. Неговото откриване, редом с въвеждането на метричните стандарти, телеграфа и пещите на Бесемер за производство на стомана, поставят основите на глобалната индустриалната цивилизация.

Докато петролът беше 120 $ всички гледаха към него, обаче през последната половин година той отново стана безинтересен на инвеститорите. Едва през последните седмици леко се заговори за него след като наближи 90 $ за барел. Нищо ново под слънцето – пазарите винаги се движат в посока, причиняваща най-много болка на най-много хора.

От целия бизнес с добив на фосилни горива има един, който е най-чувствителен към цената на петрола и с висока достоверност показва бъдещето на индустрията. Става въпрос за Oil and Gas drilling. Това са фирмите, притежаващи и управляващи различни видове нефтени платформи. Тези бизнеси са част от ups stream сегмента, който има две основни задачи – да намира нови петролни находища и да ги експлоатира.

Oil and gas drilling е един от подсегментите, фокусиран над експлоатирането на находища, намиращи се в морето. В много от случаите тяхното разработване и последващия добив са по-евтини, сравнено с находища на брега (шистов газ и петрол или петролни пясъци).

Защо точно нефтени платформи?

Прогнозите за следващите 10 години са, че добивът на газ и петрол от ultra deep water (UDW и DW) находища значително ще нарасне.

Следната графика показва бъдещия добив на петрол според различните източници:

Това се дължи на два фактора:

 • Изчерпването на шистовите находища в САЩ и Канада, които бяха в основата на последния петролен бум в Северна Америка. Тези находища направихa САЩ най-големия производител на петрол в света. Тяхното изчерпване ще отвори голяма дупка в предлагането, която трябва да се запълни. UDW/DW се оказват оптимален вариант.
 • Значителният прогрес в технологиите направиха добива от UDW/DW находища значително по-лесен, което се отразява на крайната цена на добива на барел. Иновациите са на всяко ниво – от оборудването за сондиране и извличане на петрола, до изкуствен интелект, анализиращ потенциала на находището. Така breakeven, тоест минималната спот цена на петрола, при която находището е икономически целесъобразно за разработване, спада значително.

Последното изречение прави преход към следващата графика. Тя показва сравнение между основните видове находища и техните икономически параметри.

Както се вижда UDW/DW (жълтите барчета) имат ред предимства:

 • Най-ниска цена на добив, тоест break even price 40 $ на барел;
 • Време за изплащане на инвестицията, average payback time, около пет години, значително превъзхождащо останалите видове находища. Изключение прави само шистовия газ и петрол (tight oil);
 • Средна вътрешна възвръщаемост на проект, internal rate of return (IRR), е 30%, тоест на второ място сред останалите;
 • Средна интензивност на емисиите CO2, average CO2 intensity, е най-ниска сред всички видове находища.

Всички изброени предимства водят до следващата графика, показваща следното – CAPEX разходите през последната година нараства. Те са изпреварващ индикатор често предвещаващ нарастваща утилизация на нефтените платформи.

Нивата на утилизация в индустрията бяха рекордно ниски за последните 25 години – 45 %. Към момента те устойчиво нарастват и вече са 55 %.

Долната графика представя разходите за оборудване като процент от gross profit margin и утилизацията на платформите.

Инвестициите са все още на много ниски нива, което видимо се отразява на утилизацията.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Следващата графика илюстрира цената за дневен наем на нефтена платформа (Ultra deep water oil rigs). От дъното през 2018, когато беше 180 000 долара на ден, през последните месеци цените достигнаха 450 000 долара на ден. А тази стойност е далече от предходния пик през 2007 от 620 000 долара. При това тази цена не е коригирана с инфлацията.

Според мен през следващите години ще видим цена на ден за UDW от порядъка на 750-800 000 долара на ден. Тези цени са вследствие от липса на нефтени платформи, което пък е вследствие от липса на инвестиции. Долната графика показва колко изявена е тази липса:

Рекордно ниски са инвестициите в нови платформи, което ще се отрази дългосрочно на тяхното предлагане, а от там и на тяхната цена за наем. Горната графика показва още нещо интересно. През периода 2010-2013 имаше пик на инвестициите. Тогава CAPEX цикъла беше на върха си.

Високите цени на петрола мотивираха все повече инвестиции в сектора, което доведе до все по-голямо предлагане на петрол, задминаващо търсенето. Последствията бяха видими – от 2014 до 2020 година имахме мечи пазар.

През това време фалираха много фирми, които бяха инвестирали с мисълта, че петролът ще бъде само нагоре. Последният пирон в техния ковчег бе К19 мероприятието, чието начало срина цените на петрола под 0 $. Тогава огромна част от компаниите бяха принудени да продават активи за центове на долар. Малкото оцелели се преструктурирали и се фокусираха върху редуцирането на задълженията си.

Следващата графика показва как изглеждат към Q2 2023 балансовите отчети на големите фирми в бранша:

Видимо нивата на дългове днес са значително по-ниски от 2019 г. Изключение прави Transocean. Обобщено ножицата между търсене и предлагане на нефтени платформи ще се отваря все повече:

 • Търсене – то ще нараства вследствие на все по-икономически целесъобразния добив от UDW/DW находища
 • Предлагане – липсата на инвестиции през последните 8 години дават своите плодове

Нефтени платформи 101

В тази точка ще ви запозная с основни термини в oil and gas drilling индустрията.

Утилизация – тя показва каква част от общия брой нефтен платформи се експлоатира. Нива около 40% са характерни за дъното на цикъла, когато никой няма интерес към индустрията. Съответно плавното нарастване на 50% показва, че инвестициите се завръщат.

Day rates – дневен наем на нефтена платформа. Наемът на ден варира в широки граници според вида платформа, региона, нейната възраст и не на последно място баланса между търсене и предлагане. През последните месеци цените на всички видове платформи се увеличават заради систематичния дефицит.

Backlog – скритото оръжие на индустрията. Той показва бъдещите вземания по вече започнали договори за наем на платформи. Тоест до изтичането на контракта какви приходи има да получи компанията. При него има значение не само абсолютната стойност, но и разпределението на вземанията в бъдеще. Тоест за колко години и на какви траншове ще бъдат получени.

Крайната цел на компаниите от индустрията е да конвертират backlog в свободни парични потоци. Съотношението Free cash flow to backlog е показател за ефективността на бизнеса да събира бъдещите си вземания.

Описаните три параметъра са тясно свързани. Високата утилизация и нарастващите цени на ден подсказват нарастващ backlog. И обратно, спадащите цени и утилизация, водят до свиване на бъдещите вземания.

И трите параметъра в основата си се влияят от дългосрочното търсене и предлагане на петрол (не от изменението на неговата цена в рамките на няколко месеца). Затова и през последната година акциите на тези компании реализираха над 50 % ръстове.

Те следват фундамента, зависещ от липсата на инвестиции, които от своя страна водят до свито предлагане на петрол, неспособно да посрещне нарастващото търсене.

Покачващите се цени и утилизация, ще се отразят положително на Backlog-а на фирмите от индустрията. Това от своя страна ще ги направи все по-атрактивни бизнеси за инвестиции.

Видове платформи

Следната графика представя основните видове нефтени платформи. Тяхната класификация е много широка и зависи от много параметри. Обаче основните четири вида са показани на изображението.

Главните разлики се състоят в дълбочината на която работят, наличието на собствен движител и доколко са фиксирани.

Drilling Barge се използват за разработването на находища в континенталния шелф. Те не са фиксирани и не разполагат със собствен движител, тоест зависят от метеорологичните условия. Drilling barge работят на максимум 50 фута (15 метра) дълбочина.

Jackup Rig е фиксирана нефтена платформа, работеща на ръба на шелфа. Нейната конструкция е закрепена за морското дъно. Дълбочината на която оперират достига до 500 фута (152 метра).

Semisubmersible e плаваща нефтена платформа. Тя не е закрепена за морското дъно, нито разполага със собствен движител. Този вид се използват за ultra deep water находища достигащи 10 000 фута (3000 метра).

Drillships са единствените независими плавателни съдове, тоест те имат собствени движители. При нужда винаги могат да се преместят без да използват специализирани кораби, които да ги изтеглят до новата локация. Те работят на дълбочина 12 000 (3600 метра).

Тези кораби са най-комплексните и скъпи съоръжения. Те имат доста разновидности, комбиниращи функции като преработка, съхранение и разтоварване.

Инструкции за безопасност

Един от най-цикличните бизнеси е този с нефтени платформи – акциите на компании от бранша достигат екстремни пикове, но и екстремни дъна. При това го правят с пределна волатилност. CAPEX цикъла на петрола е между 3-6 години, което прави инвестиции за повече от четири години рискови. Те могат за месеци да превърнат 10х печалба в загуба.

Следвайки горните особености инвестирането в oil and drilling компании има следните специфики:

 • Времеви хоризонт между 12-48 месеца;
 • Активно управление със заложени стоп лос и тейк профит нива; влизане на части; поетапно прибиране на печалбите;
 • Като процент от портфолиото да не превишават 10% VaR и 20% Notional Value.

Инвестирането е като плаване в морето от възможности – с правилното знание и експертиза можеш да стигнеш далеч! Нека Investo.bg бъде твоят компас в това финансово приключение!

Абонаментът “Смарт Бета” ще ти покаже дългосрочно, работещ инвестиционен подход. Тук ще откриеш подбрани ЕТФи, които ще ти осигурят стабилност и дългосрочен растеж при нисък риск.

А за тези, които търсят по-динамични възможности, ние от Investo.bg предлагаме пакет Отвъд Бета. С него ще научиш как да комбинираш различни акции и опции, за да постигнеш висока възвръщаемост според своите инвестиционни цели.

Довери се на нашата експертиза и започни да плаваш успешно в морето от възможности! Разгледай абонаментите на Инвесто и започни своята инвестиционна пътека с нас.

Важно напомняне: колкото и добре да е аргументирана една хипотеза, тя винаги е непълна. Понякога липсващите факти могат да се окажат решаващи за развитието на сценария. Днешната хипотеза не прави изключение.

Тя е плод на изследванията и анализите на автора, което автоматично я прави ограничена, предубедена и непълна. Използвайте изложеното като маркировки на карта. Тяхното следване не е задължително, както и използването на самата карта.

Всичко описано е единствено с образователна цел и не представлява съвет за покупко-продажба на ценни книжа.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин