Буквари за инвеститори

Инвестирането е мултидисциплинарно начинание. Познанията пo финанси са задължителни, но категорично недостатъчни. Ако добавим към тях психология, статистика, теория на вероятностите, история, икономика и пъзелът ще започне да се сглобява.

Днес ще ви запозная с книги от различни дисциплини, които са ме формирали като инвеститор. Аз уважавам себе си и Читателите твърде много, за да предложа поредната порция low cost информационен шум.

Аз не предлагам 10 книги, с които да се превърнете в следващия Вълк от Уолстрийт, нито книги тип бързо, лесно, вкусно. Taкъв списък не съществува, защото макар принципите на инвестирането да са прости, то тяхното прилагане въобще не е лесно.

Въпросните прости принципи противоречат на заложените в нас поведенчески програми. За да успеем, ние трябва да вървим срещу природата си. Това превръща инвестирането в изключително предизвикателно занятие.

Успешен инвеститор не се става с прочитането на една книга. Десет също няма да бъдат достатъчни. Процесът на превръщането ни в успешни инвеститори изисква от нас да вложим доста пари, време и усилия. И всичко това съпроводено с постоянно четене.

Чарли Мънгър го е казал по-добре от мен:


I have said that in my whole life, I have known no wise person, over a broad subject matter who didn’t read all the time — none, zero. Now I know all kinds of shrewd people who by staying within a narrow area do very well without reading. But investment is a broad area. So if you think you’re going to be good at it and not read all the time you have a different idea than I do.


Списъкът следва определена структура и за това си има причина. Причината са факторите, които ни правят успешни инвеститори. Те принадлежат на три големи категории като всяка от тях обхваща много сфери на познанието.

Първо ще ви запозная с тези фактори. Те са задължителни за нашия успех, но някои се оказват по-задължителни. След това списъкът ще придобие смисъл, което ще го направи много по-полезен.

Тайната на успеха

Преди да продължите нататък, ще ви помоля да отговорите на следния въпрос: Кой е главният фактор, на който се дължи успехът в инвестициите – подбор на активи, управление на риска или контрол над емоциите и поведението? Запишете кое от трите според вас е факторът с най-голяма тежест.

По-надолу в статията ще ви предложа моя отговор на въпроса. Ако не сте съгласни с него, запишете го редом с вашия отговор. Учете и трупайте опит на пазарите. След година, като по-опитни и знаещи, пак си отговорете на горния въпрос. Най-вероятно отговорът ще е различен.

След това кратко упражнение, нека ви изложа моята теза. Тя е базирана на изводи, до които много по-мъдри и успешни от мен са стигнали. При мен не беше любов от пръв поглед. Имах шанса пазарът да ме научи по трудния начин.

Мислех си, че анализът е необходимо и достатъчно условие и другото ще се нареди само. Голяма заблуда. Успехът в инвестициите се дължи на най-пренебрегвания от трите фактора и най-малко се дължи на най-превъзнасяния.

Пирамидата на успеха в инвестирането и трейдинга е изградена от следните елементи: 60% контрол над емоциите и поведението, 30% управление на риска, 10% подбор на инвестициите.

Емоции и поведение

Горното твърдение звучи контраинтуитивно, защото всеки иска да знае къде и в какво да инвестира. Тази масова заблуда дава хляб на безброй безполезни анализатори и гурута. Търсенето определя предлагането.

Знайни и незнайни герои казват какво да се купува, но никой не казва как точно (риск мениджмънта), а още по малко внимание се отделя на емоциите, съпровождащи целия процес.

Дори да сме най-добрите анализатори, ако игнорираме управлението на риска, ние си гарантираме провал. А управлението на риска е в пряка зависимост от контрола над собствените ни емоции.

Повече емоции – все по-хаотично поведение – все по-неадекватно менажиране на риска. Накрая няма значение какъв е анализът, който използваме. Провалът ни е в кърпа вързан.

Поведението ни следва няколко стъпки: Решение – действие – последствие. Те винаги следват тази последователност. Крайната стъпка – последствията – е факторът, който въздейства най-много на нашите емоции.

 • Решенията, които взимаме зависят от нашия аналитичен процес;
 • Действията, които предприемаме са функция от това как управляваме риска и аналитичния процес, който следваме;
 • Последствията са обратната връзка от решенията и действията;
 • Емоциите са връзката, която се влияе от очакванията, които имаме спрямо последствията.

Когато има размиване при последствията между очаквания и реалност, емоциите бушуват. Неизбежно това оказва влияние на решенията, които вземаме, действията, които предприемаме и техните нови последствия.

Много е лесно да се самосаботираме. Да познаваме себе си изисква да владеем емоциите си, да отсяваме решенията си, да прецизираме действията си и да имаме реалистични очаквания спрямо последствията.

Затова психологията е в основата на пирамидата.

Управление на риска

Ако предната подточка е доста абстрактна и трудно измерима, то тази е точно обратното – конкретна и измерима.

Ако има класация за най-безкомпромисна наука, лидер ще е статистиката. С няколко параметъра тя казва всичко (само ако input data е качествена). Затова е толкова важна за нас като инвеститори.

Тя е директната и честна обратна връзка от нашите сделки. Дори да не ни харесва какво ни казва, това за нея няма значение. Когато фактите говорят, егото трябва да замълчи. От нас зависи дали ще предприемем необходимите стъпки за изчистване на грешките си.


Ако може да се измери, значи може да се подобри.


Инвестирането е бизнес. Всеки бизнес има параметри. А параметрите подлежат на измерване и анализ. Последните са ни необходими, за да определим как се справяме и какво трябва да променим.

Кои са параметрите, които дефинират инвестирането/трейдинга като бизнес:

           Микро параметристойностите, които ни касаят на ниво сделка:

 • Колко процента е риска на всяка сделка?
 • Къде е стоп лос нивото?
 • Къде е тейк профит нивото?
 • На базата на SL и TP, какво е Risk Reward Ratio?
 • На колко транша влизам?

Макро параметри – стойностите, които ни касаят на ниво портфолио:

 • Portfolio Heat
 • Calmar Ratio
 • Sharpe Ratio
 • Expectancy
 • System Quality Number

Ако не можем да си отговорим на горните въпроси, значи нямаме систематичен подход. Не ние управляваме риска, а той нас.

Никога не позволявайте това да случва. Управлявайте емоциите и поведението си, контролирайте риска и анализирайте задълбочено, но не повече от необходимото.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Подбор на активи и аналитичен подход

Както споменах анализът е само 10 процента от уравнението на успеха. Перфектен анализ с лошо управление на риска и бушуващи емоции е рецепта за Margin call. Знам, че го казвам за пореден път, но това е една от малкото безспорни житейски истини, редом с данъците и смъртта.

Вниманието на мнозинството е насочено единствено към анализа. Легендата твърди, че той е напълно достатъчен за успешни инвестиции. Обаче фактите говорят друго. Не е случайно, че 95 процента от инвеститорите и трейдърите губят регулярно пари.

Качественият анализ не може да компенсира липсата на самоконтрол и управлението на риска. Анализът обаче ще даде така търсения аналитичен edge, тоест нашето специфично предимство спрямо мнозинството от пазарните участници.

За да го намерим ние трябва да познаваме суровината на всеки анализ – информацията. През цялото време ние работим с информация. Непознаването на нейните качествени характеристики ни гарантира нискокачествени изводи.

Трупането на информация, приравнено до събиране на факти, не означава повече яснота и разбиране. Броят факти е количествена мярка, а разбирането – качествена. Работещия анализ е качественият анализ – този, който ни дава по-добро разбиране, а не повече факти.

Аз се интересувам от качествените параметри на информацията. Количествените параметри, подчинени на принципа на Мечо Пух, не само са безполезни, а дори вредни.

Представям ви основните качествени параметри на информацията:

 • Пътят на информацията – информацията не е статична, тя започва пътя си като сурови данни и накрая се превръща в мъдрост;
 • Непознатото непознато – никога да не забравяме, че винаги ще има нещо, за което не знаем, че не знаем;
 • Структура на информацията – имаме шум и сигнал и за да извлечем полза от информацията, трябва да сме способни да редуцираме първото, за да чуем второто;
 • Структура на информацията – всички сфери на познание са важни, но някои са есенциални;
 • Information opportunity cost – във всеки един момент можем да консумираме само един източник на информация;
 • Парадокса на изобилието – средното качество на информацията е изключително ниско, но в двата края на кривата на разпределение е много високо;
 • Information diminishing returns – по-голямото количество информация не води до по-качествени решения;
 • Каквото почукало, такова се обадило – ако на входа имаме шум, на изхода също ще имаме шум.

Описаните параметри важат за всяка сфера на познанието. Тяхното познаване ще направи сърфирането из умопомрачителните количества информация много по-лесно и конструктивно.

Качеството на анализа е правопропорционално на нашите умения да работим с информацията. Това правило важи винаги без изключения.

Обработваме сурови данни, които превръщаме в информация. Тя се трансформира в знание. А знанието е основата на анализа. Крайният резултат са заключенията от анализа, тоест нашата теза. В нея се изразява предимството ни.

Поведението и емоциите, управлението на риска и работата с информация са трите стълба на инвестирането.

Преди да пристъпя към списъка с книги, ще добавя едно последно уточнение.

Как да боравим с книгите от списъка

Ако искаме да извлечем максимална полза от четенето, има едно необходимо условие. Четенето и ученето не са тъждествено равни.


За да учим ние четем, но това, че четем не означава, че ние учим.


Литературата, която споделям, изисква внимание, различно от това, което влагаме при четенето на поредния фейсбук пост. При него ние пак разшифроваме символи, които аранжираме в смислен информационен поток, но нищо повече. Четем и го забравяме още преди да сме стигнали до края.

Посочените книги за мен са учебници, затова се четат с лист и химикал. Разбира се, могат да се четат и между другото. Обаче и резултатите ще бъдат между другото.

Аз, когато чета, за да уча, винаги сядам с лист и химикал. Подчертавам и си водя записки постоянно. Това аз разбирам под учене. Другото е четене за удоволствие. За него също има време и място, но за развитието ни като инвеститори то няма (почти) никакъв принос.

Ако искате да извлечете максимална полза от споделените книги, четете ги като учебници – с лист и химикал.

Книгите

Книгите ще са разделени тематично, следвайки структурата на пирамидата от основата към върха.

Ще има и една допълнителна категория. Тя е обединяваща останалите три. Наричам я философия на инвестициите. Тя не попада в нито една от категориите, но засяга всички тях.

Книгите от тази категория представят голямата картина от различни ъгли. Те не дават готови решения, а ментални модели, с които да изградим собствения си подход към пазарите.

Към всяка книга има линк в нейното заглавие. Ако книгата има българско издание ще ви води към него, ако такова липсва линка ще ви насочва към Амазон.

Философия

С книгите в тази категория ще започнем да разбираме как работят света, пазарите и ние самите.

Насим Талеб – Черния лебед и Антикрехкост. Ако тези две книги на Талеб ви допаднат, продължете с останалите. Хаос, несигурност и риск –  факторите, които правят инвестирането толкова предизвикателно. Авторът прекрасно описва, как те ни влияят винаги и навсякъде. Не само на пазарите, а също и в живота.

Charlie Munger – Poor Charlie`s Almanac. Концепцията за менталните модели от различни дисциплини е изключително могъща. Тя има приложение навсякъде, където вземаме комплексни решения и сме изложени на висок риск и несигурност. Преди нейното прочитане аз интуитивно съм усещал, че тясната специализация е вредна. Прочитайки Алманаха, разбрах принципите на мултидисциплинарния подход.

Рей Далио – Принципи. Да познаваме себе си е най-голямата сила. Далио дава принципите, с които да го постигнем. Първата стъпка, която трябва да направим, ако искаме да сме успешни, е да знаем кои сме. Далио не ограничва принципите си само до индивидуално ниво. Излага модели, валидни за организации – как да създадем вдъхновен и ефективен екип, готов за предизвикателства.

Mark Spitznagel – Dao of Capital. Книгата ни среща с принципи от различни дисциплини, развити през далечни и близки исторически епохи. Целта на това пътуване е да покаже, че нелинейни проблеми не се решават с линейно мислене. Наситена с идеи, тази книга е интелектуално предизвикателство.  

Benoit Mandelbrot – The (mis)behavior of markets. Фрактали, хаос, нелинейност, неефективност, ирационалност – неизбежните характеристики на пазарите. Беноа Манделброт разсъждава задълбочено по тези теми и ни дава отправни точки, върху които да изградим нашите виждания за пазара.

Стивън Дробни – В къщата на парите. Интервюта с най-добрите в тази игра. Няма дадени готови рецепти за богатство, но има споделени непреходни мъдрости за пазарите.

Peter L. Bernstein – Against the Gods. The remarkable story of risk. Много любопитна книга, изследваща ролята на риска в обществото. Осъзнаването, че можем да управляваме риска, но не можем да го премахнем напълно е един от двигателите за прогреса. Интелектуално пътешествие, което дава по-пълна перспектива какво е риск и какво означава неговото управление.

Robert G Hangstrom – Investing: The last liberal art. Успешните инвеститори са като лисицата, а не като таралежа. Те владеят много трикове, а не само един. Авторът, вдъхновен от концепцията на Чарли Мънгър за Worldly Wisdom, ни води през множество научни дисциплини – физика, психология, социология, математика са част от тях. Ние като инвеститори трябва да черпим мъдрост от тях, защото ще имаме много по-задълбочено разбиране за пазарите, за света и за нас самите. Книгата е страхотно допълнение към Алманаха на Мънгър.

Психология на Трейдинга и Инвестирането

Даниъл Канеман – Мисленето. Задължителна книга не само за трейдъри и инвеститори, а за всеки критично мислещ. Ние, хората, страдаме от поведенчески наклонности, които в минали епохи са ни помагали да оцелеем. Обаче в наши дни животът е много по-динамичен и въпросните наклонности започват да дават на късо. Поведенческите модели, описани в книгата, действат безкомпромисно, дори когато се правим, че те не съществуват или, че сме имунизирани срещу тяхното действие. Инвестициите и трейдинга са усилвател на тези наклонности. Ако не сме наясно с тях и не ги владеем, те ще владеят нас. Резултатът няма да се бави и няма да ни хареса.

Mark Douglas – Trading in the Zone. Пазарът не ни е длъжен. Само ние дефинираме нашите вярвания за пазара и само ние сме отговорни за това как възприема реалността. Освен тези фундаментални истини авторът ни напомня за значението на управлението на риска в контекста на емоциите. Емоциите, оставени без контрол, водят до поемането на неконтролирани рискове.

VanK.Tharp-SuperTrader-Make Consistent Profits in Good and Bad Markets. Тази книга освен в тази категория, ще я срещнете и в следващата за риска. Тя е разделена на две части. Първата е за нашите вярвания и поведение, а втората за управлението на риска.Вярванията са основата на всичко. Авторът задълбочено описва как това, в което вярваме, пряко се отразява на нашите резултати. Най-полезното е, че дава работещи упражнения, чрез които да изкараме на светло нашите убеждения. След като сме ги регистрирали, можем да ги анализираме и да премахнем тези, които ни вредят.

Джон Нофсингър – Психология на инвестирането. Кратко и разбираемо са описани най-големите ни врагове в инвестирането – нашите поведенчески наклонности. Книгата ги представя с ясни примери, в които всеки може да се припознае. Да открием и назовем проблема е първата задължителна крачка за неговото решаване.

*Бонус – задълбаване в психологията и философията. Как мислим за живота и веселената е определящо за това кои сме ние. Какво мислим за пазарите е следствие. В трудовете на античните философи, мислителите от Просвещението и бащите на психологията Фройд и Юнг се крият истини за нас самите. Каква е нашата същност, към какво се стремим, от какво ни е страх. Все въпроси, които ни терзаят и в чиито отговори ще се припознаем.

Управление на риска

Allen C Benello – Concentrated Investing. Strategies of The World Greatest Value Investors. Книгата разбива клишета като нуждата от прекомерна диверсификация, buy and hold, както и че анализът е есенцията на успеха. Всяко от тези клишета следвано сляпо в най-добрия случай ще следва доходността на S&P500. Книгата е пълна с реални примери и работещи методи относно това как точно да управляваме риска.

George Coyle – Principles of Great Traders. Тази книга излага непреходни принципи и може да се отнесе към философските книги. В същото време начина, по който те са поднесени, е много практически.

VanK.Tharp-SuperTrader-Make Consistent Profits in Good and Bad Markets. Втората част на книгата е за управлението на риска. Тя дава изключително прости и работещи методи, с които да си отговорим на въпросите, свързани с риска. В същото време книгата е ръководство в психологията на трейдъра.

Mark Minervini – Think & Trade Like a Champion. Прости и работещи принципи за управление на риска. Минервини е машина за генериране на ROI%. Неговата перспектива към управлението на риска е лесно приложима и работи безкомпромисно.

*Бонус – основни познания по статистика и теория на вероятностите. Без тях параметрите, които посочих в увода няма да имат смисъл. Когато не разбираме техния смисъл, няма как да ги накараме да работят за нас.

Анализ на пазарите

Технически анализ

Al Brooks – Technical analysis of charts bar by bar for the serious trader. Всяко барче от графиката има нещо да ни каже, това е сигналът. Индикаторите в повечето случай са шум в системата. Тази книга отсява шума – остават единствено барчета, които ни казват какво ВЕРОЯТНО може да се случи.

Thomas N Bulkowski – Encyclopedia of Chart Patterns. Името на книгата не лъже – тя е 1000 страници справочник с изключително много детайли и статистика с различните chart patterns. Изведените данни са базирани на изследвания и са поставени в оперативен контекст. Параметрите на всеки модел – stop loss, take profit, risk reward ratio – са описани с примери и идеи как да се възползваме от него.

Peter Brandt – Trading Commodity Futures with Classical Chart Patterns. Питър Брандт е легенда и тази книга го доказва. Той си служи с прости и утвърдени модели за вземане на решение. В книгата той описва работещи технически формации и как той ги експлоатира.

*Бонус: книгите на Светлин Минев. Те са много подходящи за първи стъпки в техническия анализ. Аз започнах именно с тях.

Фундаментален анализ

Benjamin Graham – Intelligent Investor. Тази книга е колкото практична, толкова и философска. Докато има финансови пазари, изложените в нея принципи ще останат валидни.

Benjamin Graham – Security Analysis. По-задълбочената версия на предходната книга. Изложените принципи са същите, но описани с много повече контекст. Това прави книгата още по-полезна. Допълнителна стойност дават уводните думи преди всяка глава. Те са написани от едни от най-влиятелните инвеститори, изповядващи принципите на value investing.

Bruce C Greenwald – Value Investing from Graham to Buffet and Beyond. Тази книга извежда концепциите от Бен Греъм в наши дни. Като идея те не се променят, но техните нюанси не остават същите. Преди 70 години, когато Греъм ги е формулирал, пазарите не са били идентични със сегашните. Точно на тези промени се е фокусирал Greenwald и как да адаптираме принципите на value investing към днешната пазарна реалност.

Michael Shearn – The Investment Checklist. Страхотна книга, описваща как да прилагаме стъпка по стъпка фундаменталния анализ. Тя ни запознава с един от инструментите, използван от пилоти, медици и инженери. Става въпрос за чек листите и как да ги направим част от нашия аналитичен процес. Изключително практична книга. На мен ми помогна да интегрирам чек листите не само в фундаменталния анализ, но при другите процеси, съпътстващи инвестициите.

Victor Rudenno – The Mining Valuation Handbook. Моя подход към пазарите е глобал макро. Това означава, че не съм фокусиран само в един сектор. Обаче секторите на енергетиката и златодобива са ми страст. Тази книга е библията за анализ на компании от рудодобива. Не е лесна за четене, защото изисква познания по финанси и минно дело. Обаче усилията си струват. С нейна помощ успешно дешифрирам отчетите и презентациите на минните компании.

*Бонус – учебници по Корпоративни Финанси и Основи на Финансите. Те няма да ви дадат оперативни решения. Тяхната цел е да покажат частите, от които се състои една корпорация и зависимостите между тях. Тогава EV/EBIT няма да бъде поредното езотерично съкращение в презентацията на компанията.

Списъкът не е изчерпателен и не претендира, че това са най-добрите книги по съответните теми. За всяка тема има написани стотици, ако не и хиляди книги. Споделените са тези, които са оказали най-голямо влияния върху мисленето ми за пазарите.

Единствената цел на списъка е да ви провокира и вдъхнови. Вие избирате на кои книги ще дадете шанс и на кои не.

Приятно четене!

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин