global macro

The big picture или как аз виждам света

Живеем в гранични времена. Времена, когато множество исторически цикли достигат инфлексните си точки. Те са вододели, които определят накъде ще продължим развитието си като цивилизация. Всичко това означава само едно – глобални промени.

Промените носят възможностите за успешни инвестиции. Колкото по-дълбоки и мащабни са те, толкова по-голям е потенциалът на възможностите.

Тези възможности са породени от цикличната природа на историята като цяло. Всичко, което предстои да се случи, се е случило някъде, някога. Аз изследвам миналото, за да разбера бъдещето. За мен всяка идея, която формулирам, е двигател за бъдещ макро тренд.

Моята цел е да идентифицирам успешно няколко такива тренда на година. Този процес е истинското начало на моя алгоритъм за вземане на решения. Чак след това идва Машината за вземане на решения, която анализира резултатите от тази първа стъпка.

В комплексните системи, каквито са пазарите, икономиката и света като цяло, всичко е причина и следствие едновременно. Нищо не е изолирано и не притежава краен брой познати променливи. Нито взаимодейства с краен брой познати други елементи от системата. Това прави опитите за категорични предсказания напълно безполезни. В същото време не отменя полезността на това да изградим теза с допускания, която да бъде началото на нашия инвестиционен процес.

Докато развивам тезата си не забравям, че колкото и да знам, моето мнение остава предубедено, ограничено и непълно. Насим Талеб го е казал много точно:


My lesson from Soros is to start every meeting at my boutique by convincing everyone that we are a bunch of idiots who know nothing and are mistake-prone, but happen to be endowed with the rare privilege of knowing it.


Идеите, които извеждам, са базирани на цикличността. Всичко в природата е циклично. Човешкият живот и системите, създадени от хората, не правят изключение. Те също следват цикли, но за разлика от природните, не са толкова прецизни. В същото време са достатъчно обективни, за да ни послужат в разгадаването на бъдещите сценарии.

Пролет, лято, есен, зима

Има много цикли, които описват процесите в икономиката и геополитиката. За себе си съм избрал да следвам няколко, като това не означава, че другите са безполезни. Просто показва, че избраните ми служат най-добре.

Циклите, които описвам са дългосрочни – от векове до пет-десет години. Хората не сме свикнали да гледаме толкова назад в миналото и толкова напред в бъдещето. Поколенията, които са преживели шокове като войни и дълбоки кризи, умират. Следващите поколения не са преживели тези сътресения, което прави тяхното повторение необратимо. И така цикълът се повтаря. Клишето, че историята не се повтаря, а се римува важи в пълна сила.

Ще опиша циклите в низходящ ред – от най-продължителния към най-краткосрочния.

 • East West power transition имаме навика да забравяме, че европейската цивилизация* не винаги е доминирала в миналото. Историята обаче показва друго. През средновековието най-развитите цивилизации са били на изток.

Багдад, столицата на тогавашния Абасидски халифат, е бил най-космополитният град редом с Константинопол. Периода 9-12 век е златният век на ислямската култура. Тогава са направени нововъведения в много науки като медицина, математика, астрономия.

По същото време, но още по на изток – в Китай при династията Сонг – са достигнали висоти в науката, администрацията и културата. Много открития дължим точно на тях – книжните пари, корабния рул и барута са само няколко от тях. Неща, непонятни за тогавашна средновековна Европа, са били въведени от администрацията – държавни клиники, домове за стаи хора, свободно селячество.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

А в Европа по това време са били тъмни векове – науката и културата са доминирани от църквата, феодалния строй е бил гръбнака на обществото, а независимото и творческо мислене, свободно от догми е било ерес срещу църквата и аристокрацията.

Нововъведенията, които ще посеят семената на Ренесанса, идват от изток през периода 11-15 век. Те поставят основата на капитализма, личностния суверенитет и научното изследване. Това са трите стълба, които издигат Европа до водеща цивилизация от тогава до днес. Обаче махалото на историята се движи бавно, но с постоянна скорост и в двете посоки.

 • Демографията – Европа, САЩ, Япония и Китай имат застаряващо население. Индия, Африка и Южна Америка са от другата страна на скалата – при тях доминира младото работоспособно население. Колкото повече застарява популацията, толкова по-малка част от нея е работоспособна. А именно тя дава добавената стойност в икономиката. Резултатът е все повече социални разходи и все по-малко приходи, които да ги покрият. Демографията е съдба. През следващите години ще го разбираме все повече.

 • 4th turning според Strauss–Howe generational theory** – смяната на поколенията води до смяна на икономическия и политическия ред. Той от своя страна формира мирогледа на идващите поколения. Това води до цикли с дължина от 80-100 години, които обхващат най-продуктивните години на четири поколения. В момента сме във финалния четвърти етап на сегашния цикъл. Всеки пик е бил съпровождан от конфликти и радикални промени. Миналите пикове съвпадат с големите революции в Европа през 18 век; гражданската война в САЩ  през 19 век; Великата депресия и ВВ2 през 20 век. Текущият пик започва около 2010 година и се очертава да приключи около 2030 година.

 • Деглобализация след падането на СССР светът беше еднополярен, доминиран от САЩ. Обаче в момента тази доминация се оспорва от Китай, подкрепян от Русия. Това показва, че се формира втори център на силата, който ще предяви претенции да контролира потоци от хора и капитали. Резултатът е допълнителна фрагментация на света. Държавите ще се обособяват в блокове според икономически и политически интереси. Много от сегашните търговски и военни съюзи ще се трансформират, което ще ускори процеса на деглобализация.

Това не означава, че утре китайският юан ще измести долара и последния ще изчезне тотално. След приемането на щатския долар за световна валута британският паунд продължава да съществува, но неговото значение спрямо долара в международната търговия е минимално.

Ако се появи валута, която успешно да свали долара от трона, процесът ще е дълъг и съпроводен от конфликти – икономически, политически, а най-вероятно и военни.

 • Debt Cycle и deleverage всички водещи икономки са с рекордно високи дългове спрямо БВП за всички развити икономики. Въпрос на време е тези дългове да предизвикат колапс на икономиката. Той може да се отложи много по-дълго, отколкото си мислят doom and gloom пророците, но категорично не може да се отмени.

Историята показва, че войната е един от най-успешните начини за възстановяване на debt to GDP ratio. Но докато това се случи, високата инфлация ще продължи методично да дисконтира колосалните дълове.

 • Real Assets vs financial assets CAPEX cycle – инвестициите в добив и производство са на рекордно ниски нива. В същото време инвестициите в технологичния и финансовя сектор са в своя пик.

За една ефективна икономика всички тези сектори са важни, но този на реалните активи е винаги фундамента. Върху него стъпват всички останали сектори.

Ако няма енергия и суровини, чрез които да се произведе и поддържа инфраструктурата на която и да е технологична компания, няма значение колко гениална е нейната идея. Същото важи и за ВЕИ – пътят към зелена енергия минава през фосилните горива и рудодобива.

Ние сме в този етап от цикъла, където всички капитали преследват технологични еднорози и никой не гледа към енергетиката и добива на суровини. Това води до supply destruction, който е обратим, но в рамките на поне десетилетие.

Never let good crisis go to waste

Циклите категорично водят до едно нещо, което вече се случва – мащабни конфликти и промени. Те са техните неизбежни последствия. А възможностите за успешни инвестиции се крият точно в тях.

В следващите подточки ще синтезирам как аз виждам тези последствия и възможностите, които те носят:

 • Предизвикателства към установения монетарен ред ако има смяна на световната резервна валута, гарантирано няма да е плавно и безболезнено. Към момента Китай и Русия са претенденти да изместят щатския долар от трона. Това съревнование не е от вчера, просто сега мина на по-висока скорост и стана по-очевидно за широката публика. Без значение кой ще е крайният победител, то няма да бъде нито кратко, нито тихо. Сътресенията за монетарната система са гарантирани. Възможности: Златодобивни компании, крипто валути и defi компании
 • Геополитическо напрежение от края на ВВ2 насам няма дори седмица, в която някъде някой да не е воювал с някой друг. Отчитайки наслагванията на цикли, конфликтите няма да намалеят. Колко интензивни и мащабни ще станат, не мога да предскажа. Но очакванията на всички държави за повече войни ще увеличат рязко разходите за отбрана. Възможности: Военно промишления комплекс
 • Икономически конфликти деглобализацията е дълъг процес. Той е съпътстван от постоянна промяна на търговски маршрути и връзки. Вчерашните връзки не са актуални днес, а днешните няма да са актуални утре. Тази динамика създава постоянни търкания между всичките участници – производители, дистрибутори, логистика, крайни клиенти. Резултатът ще бъде все повече корпоративни спорове и дела. Възможности: Litigation finance***
 • Повече рестрикции на движение на капитали и хора в мултиполярен свят ще има повече от един икономически блок от държави. Движението на капитали между тези блокове ще бъде регулирано, а в случай на конфликти и ограничавано. Ако ограниченията не са достатъчни, ще се налагат и санкции. Русия е най-пресният пример.

Санкциите включват и руските олигарси – техните активи, съхранявани в трети страни, са замразени. Става въпрос за различни офшорни дестинации.

Последните пет години атрактивността на тези дестинации прогресивно намалява. Причината са все по-сложните закони срещу пране на пари и ограниченията за движения на капитали.

Накрая остава само една незасегната дестинация, която повече от два века съхранява капиталите на силните на деня. Възможности: Swiss Private Banking

 • Дефицит на инвестиции в реални активи енергията и суровините са основата на икономиката. Това, че не го осъзнаваме, не променя този факт. Дефицит, породен от липсващи инвестиции, ще се компенсира през следващите години. Възможности: компании, добиващи фосилни горива и руди
 • Застаряващо и все по-болно население връзката е очевидна и решението е акции на компании в секторите фармация, медицина и био технологии. За предпочитане е да са от типа Picks and Shovels, защото когато всички търсят злато, аз предпочитам да продавам кирки и лопати. Възможности: фармация, медицина и био технологии
 • Неочаквани или не толкова събития – в тази категория това са събития, които са следствие от горните цикли, но не попадат само в една от описаните категории. Аз ги наричам event driven**** macro инвестиции. При тях всички сектори на икономиката са опция. Всичко зависи от същността и последствията на очакваното събитие. Малко по-надолу ще ви дам пример за такава ситуация.

Сега ще ви представя моя екшън план на базата на едно конкретно събитие, което аз допускам, че ще настъпи.

Event driven macro

Събитието е следствие от наслагването на описаните цикли. Става въпрос за възможния военен конфликт Китай-Тайван.

Възможностите се крият в сектори и индустрии, където двете страни от конфликта са определящи фактори за световната икономика. Китай и Тайван изявено доминират в две области:

При евентуално развитие на този конфликт рязко ще спадне предлагането на чипове, а търсенето ще остане относително непроменено. Вследствие цената на чиповете ще скочи до небето. А при предполагаеми санкции върху Китай, цената на редките земни елементи ще се повиши.

Моето виждане е, че ще има такъв конфликт. Позиционирането ми спрямо него ще бъде в компании, произвеждащи микрочипове, добиващи редки земни елементи и във военно-промишления комплекс. А инструментите, които ще използвам са акции и опции.

Тези идеи не са абсолютни и гарантирано някои от тях ще са тотално грешни. Сами по себе си те също не са достатъчни за вземане на инвестиционно решение. Всеки сектор съдържа в себе си индустрии, които имат предимства и недостатъци. След като избера индустрия, идва ред на компанията. За финал аз подбирам инструментите, с които да отиграя идеята си – ETF, опции, акции, комбинация от предходните.

Когато имам изградена инвестиционна теза и съм избрал инструментите, идва ред на управлението на риска. Няма да се уморя да повтарям, че тази стъпка е дори по-важна от анализа. Управлението на риска може да направи от добрата идея губеща инвестиция и обратното – от лоша идея печеливша инвестиция.

В тази статия ви представих как аз виждам света през следващото десетилетие и моята философия за глобал-макро инвестирането. Тя може да се сведе до два принципа:

 • ходя за риба, където има риба;
 • стремя се да използвам картите, които играта ми дава по най-добрия начин.

Тези принципи работят при мен. Това не означава, че ще работят при вас. За да разберете дали е така, просто ги експериментирайте. Проверката на практика е най-добрият тест дали нещо работи.

В заключение искам да напомня, че тезата ми за бъдещето е предубедена, ограничена и непълна. Това не отнема от нейната стойност, а показва, че тя е един от многото възможни сценарии. Винаги има вариант всичките ми допускания да са грешни.

На всеки няколко месеца поставям под лупа моята теза спрямо случващото се в света. Ако нови данни противоречат на моите допускания, следва преразглеждане. Много харесвам принципа на Stanley Druckenmiller “strong opinion weakly held”.

Всяка теза, която формулирам за пазарите е винаги обоснована, но никога не е категорична. Когато нов значим факт я предизвиква или анулира, аз го приемам без да споря. Това не е игра, целяща да определи дали съм прав или не. Целта на играта е друга и резултатът се измерва единствено в пари.

Запознах ви с моето виждане за бъдещето, възможностите, които то според мен носи и два фундаментални принципа, които аз следвам. Ако нещо трябва да запомните от написаното то е следното: ходете за риба, където има риба и имайте обосновано, но не категорично мнение.

* Европейска цивилизация – използвам европейска цивилизация като събирателна точка на културата и ценностите, обособени през Ренесанса и Просвещението. Географски разпространителите на тези ценности са Северна Америка и Европа.

**4th turning според Strauss–Howe generational theory – Теория описваща как всяка смяна на поколенията носи със себе периоди характерни с радикални промени от културно, политическо и икономическо естество. Тази последователност от периоди формира повтарящи се цикли със средна дължина 80-100 години. Авторите популяризират теорията си в книгите Generations  и The Fourth Turning.

***Litigation finance – на български език няма точен превод, защото този бизнес модел е специфичен за англосаксонските държави, най-вече САЩ и Великобритания. Неговата същност се състои в следното: трета страна по делото (обикновено инвестиционен фонд създаден и структуриран за тази цел) несвързана с ищеца и обвиняемия осигурява финансиране на една от двете страни за покриване на част или всички съдебни разходи. При положителен развой за съответната страна, фонда осигурил финансирането получава предварително договорен процент от финансовите постъпления  изплатени след отсъждането.

****Event driven investing – инвестиционен подход базиран на очакването на корпоративни събития като публикуване на отчет, сливания и придобивания, обявяване на банкрут и тн. Аз влагам генерален смисъл във фразата event driven, защото я отнасям към събития, афектиращи цял сектор или дори целия пазар, а не отделна компания.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

2 comments

 1. В КРАЙНИТЕ ВРЕМЕНА ЗАБАВЕНОТО ИЗПУСКАНЕ НА ПАРАТА СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ ГЕНЕРИРА ОТ ДВА ДО ТРИ ЧЕРНИ ПЕТЪЦИ/ЛЕБЕДИ / .МИСЛЯ СИ ЧЕ ЩЕ
  БЪДАТ С НЕВИЖДАНА СИЛА И ЩЕ ПРЕДИЗВИКАТ ТОТАЛЕН ХАУС. И ПОЛОЖЕНИЕТО С АКЦИИТЕ ЩЕ СТАНЕ МАЗАНО ДУПЕ С ТИКВИ. МНОГО БОГАТИ
  ХОРА ЩЕ СЕ СЪБУДЯТ БЕДНИ.НО ТАКАВА НАВЯРНО Е И ЦЕЛТА. БЕЗ ХАУСА НЯМА КАК ДА СЕ СМЕНИ СИСТЕМАТА . И ЗА ДА ПРИЕМЕМ НОВАТА ТРЯБВА ДА НИ ИЗВАДЯТ ОТ ЗОНАТА НА КОМФОРТ!

  1. Много възможен сценарии сте посочили. Черните лебеди имат навика да идват непоканени и когато никой не ги очаква. А хората сме слепи, при това слепи за нашата слепота. Аз смятам, че живеем в преходни времена. През следващите години ще започнат да се разгръщат циклите, за които писах. Гарантирано няма да е скучно на пазарите през това време. Както винаги, ще има губещи, но ще има и печелещи.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин