Гледане на боб седмица 24

Последните месеци петролът се движи в относително тесен рейндж. Въпросът е накъде ще продължи. Разбира се, вариантите са два – нагоре или надолу.

Позиционирането на големите играчи е толкова мечо, че чак бичо.

Фигура 1: суров петрол Брент – позициониране на хедж фондовете

Липсата на интерес от страна на хедж фондовете е рекордно ниска. Дори задминава стойностите от Март/Април 2020 година.

Като цяло енергията продължава да е сред темите, привличащи по-малко капитал и пазарни участници.

Фигура 2: индустрии, привличащи най-много/най-малко капитали и пазарни учасници

Всичкото това означава и ниски оценки. Компаниите от старата икономика се търгуват при значително по-ниски коефициенти от технологичните компании.

Фигура 3: оценка Старата икономика срещу Високите технологии

Това не означава да шортим или продаваме технологични акции. Казаното единствено напомня, че има много начини да се генерира Алфа.

Как да се възползваме?

Две от най-перспективните индустрии, принадлежащи към старата икономика, са танкерите и нефтените платформи. Те са екстремно циклични, което всъщност ги прави и относително предвидими.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Стига да знаем къде да гледаме. При всички компании, базирани на материални активи, трябва да се фокусираме върху предлагането, без да игнорираме търсенето.

Причината е, че първото се изменя много бавно поради технологичното време, необходимо за производство на кораб, мина, платформа, докато търсенето е много по-изменчиво. В същото време дългосрочно търсенето на енергия и превоз на енергоносители няма да изчезне поне през следващите две десетилетия.

Дори танкерите не са хомогенна ниша. Най-зле (а от инвеститорска гледна точка най-добре) се представят VLCCта.

Фигура 4: танкери за суров петров възрастов профил; капаците на корабостроителниците

Троицата на дефицита е налична – застаряващ флот, липса на нови поръчки, свит капаците на корабостроителниците.

А търсенето на петрол и на супер танкери не се очертава да спадне.

Фигура 5: tonne mile demand износ на суров петрол САЩ; износ на суров петрол със супер танкери (VLCC)

Видно е, че износът на суров петрол от САЩ расте устойчиво. И не само това, tonne mile demand няма скоро да спадне поради кризата в Близкия Изток.

Фигура 6: транзит през Суец за последните шест месеца според вида кораб

Транзитът на танкери през Суец е спаднал с 50%. Колкото повече се отлага разрешаването на кризата, толкова повече ще расте недостигът на танкери. А засега изглед това да се случи няма.

Освен танкерите за суров петрол, нефтените платформи за отличен начин за залог върху търсенето на фосилни горива. Икономиката зад двете индустрии е колкото различна, толкова и подобна.

Танкерите се намират по средата между петролния кладенец и крайния потребител. Нефтените платформи са в самото начало на процеса по добив и преработка на петрол.

Към момента повечето компании от бранша се търгуват под стойността на нетните си активи.

Фигура 7: компании за нефтени платформи оценка и upside potential

Миналият месец беше силен за индустриалните метали. Обаче през последните седмици имаше дълбока корекция. Според мен волатилността ще расте все повече при металите. Това не е недостатък, а още по-малко отменя бичия пазар.

Дефицитът на мед устойчиво расте. Codelco, един от най-големите производители на мед, достига рекордно ниски нива на добив.

Фигура 8: Codelco годишен добив

Търсенето, разбира се, не е тръгнало да си ходи. Светът се нуждае от все повече мед. Преходът към зелена енергия, изкуственият интелект и обновяването на инфраструктурата гарантират нарастващо търсене на мед през следващите години.

Нека да видим как се представят регионалните банки. И по-конкретно два критични за тях параметъра – ДЦК, държани до падеж (Treasuries held to maturity, HTM) и отпуснати заеми за търговски НИ (Commercial Real Estate Loans, CRE).

И двата параметъра са силно чувствителни към лихвените проценти. При HTM колкото по-високи са лихвите, толкова по-ниска е пазарната цена на облигациите. А това означава по-ниска стойност на активите на банката.

CRE и високи лихви също не вървят добре в едно изречение. Отпуснатият заем е актив за банката. Обаче той носи кредитен риск. Доколко е голям той зависи от два фактора – параметрите по кредитите и надеждността на кредитополучателите.

Промяна на първите (по-конкретно лихвите) изведнъж може да промени статуса на вторите от надежден на неблагонадежден. Така кредитният риск за банката рязко се покачва.

Нека да видим къде се намират регионалните банки и щатската банкова система към момента.

Фигура 9: щатска банкова система, HTM като процент от общите активи

Фигура 10: регионални банки и щатска банкова система, CRE като процент от общите активи

HTM нивата са значително по-високи от 2008 и 2019 година. Към момента те са около 32% от общите активи на цялата банкова система. Или на всеки $3 активи имаме $1 ДЦК, държани до падеж.

Деликатна ситуация. При рязко вдигане на лихвите през следващите 24 месеца (не малка част от тези ДЦК изтичат след няколко години) има риск банковата криза от 2023 г. да се повтори.

За разлика от HTM, процентът на CRE е по-нисък спрямо 2008 г. Прибързано сваляне на лихвите, последвано от рязкото им покачване, ще се отрази негативно и на CRE като част от активите на банките. В един момент част от бизнесите ще се окажат неспособни да погасяват вноските си. Така ще се наложи банките да придобият имотите, използвани за обезпечение.

А банките се стремят да притежават минимум материални активи. Последните, сравнено с финансовите активи, каквито са кредитите (за банката), изискват поддръжка, имат ниска ликвидност и паричните потоци от тях не са гарантирани.

Последните два репорта за потребителската инфлация показват забавяне. Това обаче не отменя структурната инфлация. Ако ФЕД свали твърде рязко лихвите през 2024 г., ще ускори вече започналите инфлационни процеси. Така в един момент сценарият със спешно покачване на лихвите, какъвто видяхме през 2021/2022 г., ще се повтори. Регионалните банки с експозиция към CRE/HTM ще бъдат сред първите потърпевши.

Всичко това не означава, че банките са лоша инвестиция. И както за всяка индустрия нюансите са важни. Не всички банки са еднакво атрактивни от инвеститорска гледна точка.

Следната графика сравнява банките в развитите страни и някои от големите развиващи се пазари според PB и ROE.

Фигура 11: PB vs ROE банки от Г20

Колкото по-надясно и по-надолу се намира страната, толкова по-атрактивни са нейните банки. Бразилия е такъв пример. Плащаме 1.4 PB за да получим 18% ROE. Определено добра оферта.

Не спирайте, да бъдете любопитни. Асиметрични инвестиционни идеи се крият навсякъде. Ако търсиш съмишленик в тяхното намиране, “Отвъд Бета” е за теб.

Той предлага портфолио и анализи на институционално ниво. Примерният портфейл включва всички необходими параметри за ефективно управление на риска, а в месечните доклади ще откриете асиметрични инвестиционни идеи от цял свят. Точно като описаните в днешната статия – енергия, суровини, развиващи се пазари.

Ако искаш да имаш достъп до такива идеи, разгледай абонамента Отвъд Бета.

Всичко описано е единствено с образователна цел и не представлява съвет за покупко-продажба на ценни книжа.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин