как вземаме решения

Как да решим къде и защо да инвестираме?

Есенцията на успешното инвестиране е в подготовката и търпението. Парите се движат от неподготвените и нетърпеливите към подготвените и търпеливите. Ние, с нашите действия или липсата на такива, избираме от коя група да бъдем.

Подготовката се изразява в това да имаме достатъчно качествена информация, която да анализираме и да превърнем в знание. Знанието ще ни покаже възможностите – потенциалните инвестиции. Добиването на информация, анализирането й и взимането на крайно решение – в това се състои инвестиционния процес.

Според подхода, който използваме и пазарите, на които инвестираме, инвестиционният процес ще изглежда по различен начин. Един ще е за технически анализатор, работещ с фючърси, друг за трейдър на деривати и трети за фундаментален инвеститор в акции.

Текущата статия е на база моя опит като инвеститор в акции, използващ Фундаментален анализ (ФА) и Макро анализ (МА).

Когато работим с МА и ФА има два начина за първоначално селектиране на компании: Top – Down и Bottom- Up. При Top – Down започваме със разглеждане на световната икономика и основните й параметри. В средата имаме секторите на икономиката (услуги, производство, добив и преработка) и накрая имаме компаниите, работещи в избраният сектор.

При Bottom- Up започваме от фирмите, минаваме през секторите и накрая стигаме до макро икономиката. Има примери за успешни инвеститори, използващи всеки един от двата подхода. Между двете крайности има много инвеститори, включително и аз самият, които използват комбинация от двата подхода.

Процесът на вземане на инвестиционно решение, започва много преди да сме стигнали до финансовия отчет на компанията. Първо трябва да знаем за кои сектори на икономиката имаме добри познания и/или желаем да изучаваме задълбочено.

Единият начин да добием знания, е според това къде работим. Ако работим в банка, да анализираме банки, защото вече имаме поглед върху индустрията и не трябва да започваме от нулата.

Другият начин е да се запитаме какви са нашите интереси – ако един бизнес ни привлича без значение нашите познания за него, да се гмурнем дълбоко и да започнем с неговото изучаване. Ако бизнеса ни вълнува и искаме да знаем всичко за него, в началото ще бъде бавно и мъчително, но удовлетворението и страстта ще ни държат мотивирани.

Който и от двата начина да изберем, накрая целим да имаме първоначално разбиране за сектора – историята, компаниите, параметрите, хората. Идеята на тази база от знания е да знаем какви въпроси да задаваме и къде да търсим техните отговори. Така няма да разглеждаме компанията изолирано от сектора, в който работи и ще можем да оценим адекватно нейното развитие.

Аз съм се фокусирал върху компании, добиващи и преработващи суровини, като най-голяма концентрация имам върху фирми, добиващи благородни метали. Главния въпрос, който си зададох при избора на сектор беше: Колко интересен ми е този бизнес и искам ли да знам всичко за него?

Познаването в дълбочина на една индустрия е критично за успеха на инвеститора и ще изисква изцяло вниманието му. За пример: ако отворим ресторант, в същото време не отваряме автомивка и ключар, а се фокусираме само върху ресторанта. Ако не сме концентрирани в една индустрия, а от няколко разбираме по-малко, в най-добрият случай ще постигнем средни резултати, но по-вероятно е да фалираме.

При инвестиране в ресторантьорския бизнес, ще се заинтересуваме от процесите в бизнеса, от конкурентите и от сектора като цяло. Интересното е, че когато купуваме акции, ние не мислим така. Купуваме и продаваме през телефона си, докато пием нашето сутрешно кафе, което ни кара да мислим за това като електронна игра, защото не се изискват никакви усилия, а просто натискаме ”Купи” и вече играем. Докато имаме такава нагласа, активното управление не е за нас, защото рано или късно ще изгубим.

Чрез покупката на дори една акция, ние ставаме съдружници в компанията и гледайки вече от позицията на собственици е необходимо да познаваме индустрията в детайли. Когато мислим като бизнес партньори и изследваме бизнеса със страст, ще бъдем от правилната страна на сделката, а именно – печелившата.


Shares are not mere pieces of paper. They represent part ownership of a business. So, when contemplating an investment, think like a prospective owner.

Warren Buffett


След като сме решили къде да насочим нашето внимание, разглеждаме макро икономиката и индустрията, която ни касае.

 • Макро икономика –  Как лихвените проценти, дълговете, инфлацията, безработица, валутни курсове се отразяват на търсенето и предлагането на продукта/услугата, която фирмата предлага.
 • Сектора, където оперира предприятието – къде се намира в бизнес цикъла и основните му параметри: парични потоци, дългове, маржове, растеж и специфични за индустрията параметри. Параметрите не за отделни фирми, а за целия сектор като цяло. Всеки сектор има специфични параметри, с които анализираме и сравняваме компаниите в него.

След като приключим с Макро икономиката и сектора, в който предприятието оперира, идва ред да анализираме фирмите, които сме отсели. Разглеждаме ги от позициите на всички заинтересувани страни – предприемача, акционера, мениджъра, клиента. Целта ни е да разберем, какви процеси се случват, как се случват и защо се случват.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Отговорите на тези въпроси ще получим, след задълбочен анализ състоящ се от няколко основни стъпки. Ето ги и тях:

 • Бизнес фундамент – бизнес модел, основни параметри, история, конкуренти;
 • Клиенти – основни клиенти, разпределение на клиентите, колко критичен е продукта за клиентите;
 • Силни/Слаби страни на компанията – има ли изразено предимство компанията, защо фирми се провалят в този сектор, как би изглеждала перфектната компания в този бизнес
 • Финансово здраве – дългова структура, капиталова структура, ликвидност, състоятелност, парични потоци, активи и пасиви;
 • Разпределение на печалбите – произход и честота на паричните потоци, разпределя ли компанията дивиденти, изкупува ли обратно акции;
 • Мениджимънт – биография и квалификация, компетентност, мотивация и възнаграждения, дялово участие в компанията;
 • Растеж на компанията – органичен или чрез сливания/придобивания, мотив и ефективност на растежа, носи ли стойност на акционерите;
 • Акционери – кои са нашите съдружници – институционални инвеститори, мениджимънта и директорите на компанията, фондове и инвеститори, специализирани в съответната индустрия

Информацията, която ще извлечем след като отговорим на всичките въпроси, ще ни даде една картина с много по-малко неизвестни. Събирането на всички необходими данни и превръщането им в работеща информация е дълъг и трудоемък процес на изследване на MDA, Proxy, Финансови отчети, корпоративни презентации, видеа, статии, интервюта.

Разкодирането на огромното количество данни от споменатите източници изисква познаването на няколко дисциплини – корпоративни финанси, счетоводство, икономика и разбира се специфичните за сектора познания. Ако игнорираме една от дисциплините ще имаме непълен анализ, който ще доведе до грешни заключения.

Следващият етап в моят инвестиционен процес е да прегледам цялата информация – разбирам ли как работи предприятието, мотивацията на мениджимънта, паричните потоци, рисковете. Ако има синергия между всичките елементи, си задавам следните въпроси:

 • Как предприятието би се провалило?
 • Колко време бих държал акциите?
 • Колко голям процент от портфолиото да инвестирам?
 • Как ще управлявам инвестицията – кога бих продал на загуба, на колко транша ще вляза, изходна стратегия при печалба?
 • Емоционална ли е покупката – проверка за емоционални капани?
 • Финална оценка, базирана на нетните активи и свободните парични потоци спрямо пазарната цена на предприятието, за да установя дали компанията е подценена или надценена.

Ако отговорите са удовлетворяващи и текущата цена на компанията, спрямо оценката, която аз съм направил ме устройват, преминавам към финалната стъпка.

Финалът е да си отговоря на Въпросът:

Бих ли държал дялове единствено на тази компания за 10 години без да следя пазара?

Ако отговорът е да – следва покупка. Ако е не – следва анализ. Според изводите от него компанията остава в листа с потенциални покупки или тотално се отхвърля като идея.

Въпросът съдържа в себе си три есенциални твърдения – портфолио от една компания, дълъг инвестиционен хоризонт, липса на обратна връзка какво се случва с компанията.

Ако съм готов да държа портфолио, състоящо се само от една компания за десет години, без да следя какво се случва, означава че имам доверие на мениджърите, разбирам достатъчно добре как работи компанията и, че дори нещата, които не знам, че не знам не могат да окажат фатален ефект върху фирмата.

Едно важно уточнение относно кой и кога трябва да прилага описаните стъпки – те се прилагат само когато ние активно управляваме инвестициите си. Активното управление изисква много време и усилия, които не всеки би отделил.

Ако сме готови да отделим необходимите време и усилия за управлението на нашите инвестиции, задължително ни е нужен инвестиционен процес. В случай, че инвестираме активно без ясен план как и защо, рано или късно ще се провалим.

Ако искаме да инвестираме, но нямаме желание или възможност за активно инвестиране, най-добре е да делегираме инвестиционните решения – например да инвестираме в индексни фондове, взаимни фондове или доверително управление.

В такъв случай нямаме нужда от инвестиционен процес, но пък тези, на които поверяваме нашите пари, задължително трябва да имат. И в двете ситуации статията ще ви е полезна: ако сте от първите – ще ви даде насока какво се изисква от вас, а ако сте от вторите – ще ви покаже какво да изисквате от тези, които управляват парите ви

Както се вижда инвестиционният процес е изграден от много стъпки, изисква много време и познаването на различни дисциплини. Това го прави много труден за изграждане в началото, когато започваме нашия път като инвеститори.

На мен ми отне много време и повторение на упражнението Проба, грешка, анализ за да стигна до работещ и ефективен инвестиционен процес, но гарантирам усилията си заслужават. Описаните стъпки  са синтезирана версия на моя инвестиционен процес. Те са основното скеле, което можете да приложите към вашите инвестиции без значение в коя индустрия са те. Според сектора, който изберете има специфични неща, които трябва да познавате и анализирате, за да получите пълната картина.

Както готвенето не започва с включването на печката, а с избора на продукти в магазина, така и инвестиционният процес, започва много преди фактическото придобиване на акциите.

Като инвеститори целим да влагаме капиталите, които управляваме по оптимален начин спрямо потенциалната възвръщаемост и поетият риск. Единственият начин да постигнем това е, когато нашите решения са базирани на инвестиционен процес – да анализираме успешно разнородни потоци информация, отсявайки сигнала от шума и на базата на изведените заключения да инвестираме.

Накрая печалбите са страничен ефект от описания процес.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин