Know yourself – кодът на себепознанието

Финансовите пазари са безмилостни съдници. Те са увеличаващо огледало на нашите сили и слабости.

Ще водим битка с дълбоко заложени в нас поведенчески програми още от времето на пещерните хора. Тогава те са ни служили вярно, защото животът е бил бинарен – жив или мъртъв, гладен или сит, топло или студено.

Биохимичните процеси, които командват нашите емоционални реакции спрямо външни стимули, не са се променили от тогава. Хищник на хоризонта е сигнал за бягство, а плячка в близост е сигнал за атака.

Заменете хищник с мечи пазар и плячка с бичи пазар и ще получите перфектна илюстрация на нашето поведение. Поведение, което повече ни вреди, отколкото ни помага. За разлика от живота в пустошта, който е с бинарен изход, съвременния живот е твърде нюансиран.

Какви са дефинициите за бичи пазар и мечи пазар. Това са концепти, създадени от човека. За разлика от живота и смъртта или глада и ситостта, те нямат еквивалент в природата. Докато при живота в дивото всичко е обективно, то на финансовите пазарите всичко е субективно.

Горните изводи се дължат на това, че пазарът е социален феномен. Той се движи от очаквания и емоции, които пряко влияят на нашите действия.

Пазарът не е машина с краен брой части с познати качествени и количествени свойства. Нито е органично същество, подлежащо на описание със законите на природата.

Пазарите са нещо средно и в същото време различно. Те са комплексни адаптивни системи с (без)краен брой участници като всеки от тях е свързан с останалите по (без)крайно много начини.

Тези характеристики правят инвестициите и трейдинга колосално предизвикателство. Причината е, че трябва да се изправим срещу себе си. Да кракнем кодовете, на които се базира нашето поведение.

Програмирането и инвестирането са тясно свързани – следват йерархична структура.

Индикаторите в техническия анализ или методите за оценка на компании са нашите инструменти. Връщане към средната стойност или Margin of Safety са нашите ментални модели, които ни казват как да прилагаме инструментите.

Има ли нещо по-високо в йерархията над менталните модели? Преди да дам отговор на този въпрос ще се върна към информатиката.

Инструментите са функциите, менталните модели са програмите, а над тях е операционната система. Кое е еквивалента на OS в инвестирането и себепознанието?

В следващите редове ще ви представя фундаменталните принципи, които аз считам, че са source кода на моя OS. На тях се базира всичко останало – менталните модели, с които боравя и инструментите, които ползвам.

Във втората част ще ви запозная със списък ментални модели, които ми служат вярно на пазарите и в живота.

Информатика 101

Преди да излезем на пазара със самочувствие на победители има въпроси, на които трябва да си отговорим.

Без тях направените от нас инвестиции ще са обречени в най-добрия случай на посредственост.

Аналитичният процес, тоест подбора на активи, е само 10% от успеха, останалите 30% е управлението на риска, а 60% процента е управлението на емоциите и поведението ни.

Мнозинството се концентрира върху подбора на активи. Малко по-осъзнатите стигат до нуждата от управление на риска, а малцина осъзнават, че горните две нива са следствие от друго. А именно – нашите емоции и поведение.

Дали има нещо отвъд поведението и емоциите, което предопределя тях самите?

Да, има и това е операционната система, в чиято среда инсталираме всички програми, които използваме в ежедневието си.

Всяка програма е ментален модел, който използваме за решаване на задачи. Тоест те са метода, чрез който ще разрешим даден проблем.

След програмите на оперативно ниво идват инструментите. Това са функциите на програмата. Например на excel да въведеш формула или да създадеш допълнителен ред. Това имам предвид под функции.

Аналогично при трейдинга и инвестициите нашите инструменти са аналитичния подход, как управляваме риска и контролираме поведението си.

За всяка ситуация си има инструмент:

 • Тайминг на пазара – price action and chart patterns;
 • Оценка на бизнес – фундаментален анализ;
 • Управление на риска – stop loss, take profit; портфолио структура
 • Управление на емоциите – чеклисти, процеси за вземане на решения и т.н.

Горните примери са менталните модели, кондензирани до работещи инструменти.

Менталните модели са следствия от нашите вярвания.

Защо мислим и действаме по определен начин? Това зависи от нашите вярвания.

Те са най-дълбоките принципи, според които мислим и действаме. Те са кодът на операционната ни система.

Стигането до този код изисква рефлексия, воля и търпение. Не става при поискване както в google – задаваш въпрос и получаваш мигновен отговор.

Аз ще ви представя моя код. С негова помощ навигирам из света на несигурността и непознатото.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Храма на Аполон в Делфи – операционната система

На входа на Аполоновия храм в Делфи пише следното:

Know thyself, nothing to excess, certainty brings insanity.

Познай себе си, нищо в излишък, сигурността води до лудост.

Всичко нужно за съзнателен и отговорен живот е компресирано в тези фраза от три части. Всяка част от тях е заключила огромна мъдрост. Нека да ги разнищим една по една.

Познай себе си

Това е началото и в същото време краят на нашето пътешествие. Интегрирано и реализирано означава абсолютна власт – да владееш своите емоции, импулси и мисли. Всичко останало в живота е следствие от това до каква степен се познаваме.

Обраното важи с пълна сила също:

Ако не знаем кои сме, не знаем на какво сме способни. Ако не знаем на какво сме способни, не знаем какво да правим. Ако не знаем какво да правим, някой друг ще го реши вместо нас.

Да познаем себе си е път, а не крайна точка. Отначало е необходима смелост да се престрашим да стъпим на него, а след това волска упоритост.

Упоритостта е задължителна, защото пътят е трънлив и гаден. Ще губим пари, ще се нервим, ще търпим провали. И така, докато не намерим какво пасва на нашия характер.

В контекста на инвестициите това означава да познаваме нашите особености: интроверти/екстроверти, сангвиници/холерици, visual learners/audible learners и рисков профил са само част от нашите характеристики.

Тяхното познаване ще ни доближи до това да знаем коя роля ще ни пасне най-добре на пазарите.

Инвеститор/трейдър/спекулатор, макро/фундаметален/технически анализ, акции/облигации/деривати са само част от опциите. За да изберем правилно, първо трябва сме стъпили на пътя, тоест да участваме на пазара.

Ще правим грешки, които трябва да анализираме, за да разберем кое ни пасва и кое не. В един момент ще започнат да се появяват контурите на нашия образ в огледалото.

Все повече ще разбираме кои сме и кои не сме.

Нищо в излишък

Българите казват „прекален светец и богу не е драг“. В тази приказка има изключителна мъдрост. Когато залитнем в която и да е посока, ние изпадаме в крайност, а крайностите са опасни.

Независимо дали става въпрос за нашите навици като хранене, пиене, забавления или за това как търгуваме на пазарите.

Правилното количество е достатъчното количество – ни повече, ни по-малко от необходимото. Не може без банкети с верни другари, но да са с мярка. Не може да прогресираме без стрес, но да бъде с мярка. Не може да успеем без риск, но да бъде с мярка.

Мярката е границата, която дели неуспеха от успеха, загубата от печалбата и болестта от здравето.

На пазарите това може да се каже по следния начин: да имаме достатъчно голяма експозиция при бичи пазар и достатъчно малка при мечи пазар. Мярката!

Моето становище е обосновано, но никога категорично. Това е друга интерпретация на този принцип. Никога не залитам в крайности с моето мнение. Винаги съм отворен да променя, анулирам или затвърдя моята хипотеза вследствие на нови данни.

Това ни води и до последния принцип.

Сигурността води до лудост

Търсенето на сигурност води до трагедии. Последното важи и на пазарите и в живота.

Социума ни е приучил да предпочитаме нещастието пред несигурността. Тоест да даваме по-голяма тежест на сигурността спрямо щастието. Една от най-скъпите грешки, която можем да допуснем. Знам го от личен опит.


But physics confirms that the only things that are totally safe are also dead.


Единствените сигурни неща са несигурността и промяната. Те са още по-неизбежни дори от данъците и смъртта.

В какво се изразява търсенето на сигурност на пазарите? В допускането, че ако знаем повече, ще имаме по-достоверен анализ, което гарантира сигурност.

Последното твърдение не може да е по-далече от истината. Количеството информация не е пропорционално на нейното качество, нито води до по-качествен анализ, а още по-малко до сигурност.

Търсенето на категоричност и сигурност на пазарите е загубена кауза. При това ще ни струва скъпо – ментално и финансово.

Не търсете сигурност, защото такава няма. Когато приемем несигурността за наш другар, а не враг, тогава ще почувстваме сигурност. Парадоксално, но факт.

Горните три принципа са фундамента. Върху тях стъпва всичко останало – ментални модели, аналитични методи, управление на риска.

Да знаем кои сме, да сме умерени и да приемаме несигурността е само началото. С тези стъпки ние декларираме, че сме единствените отговорни за нашето битие.

Те са основата на осъзнатото съществуване, но не са единствения съставен блок. Над тях има няколко стъпала, които ние трябва да изкачим, за да стигнем до заветната цел.

Да се върна на метафората, че вярванията са source кода на нашата оперативна система, а менталните модели са програмите, които използваме, инсталирани в нейната среда.

Менталните модели ни казват какво да правим в определена ситуация. Те са методите за решаване на проблеми.

Когато знаем метода, ще подберем и правилния инструмент. Инструментите ни казват по какъв начин да решим определен проблема.

Досега описвах вярванията – нашата операционна система. Сега идва ред на менталните модели – на програмите, които използваме за решаване на задачи от всякакво естество.

Програмите – ментални модели за ежедневна употреба

Представям ви част от моите любими принципи. Прилагам ги на пазарите и не само. Аз нито съм ги измислил, нито съм първия, който ги споделя.

Принципите касаят познанието и невежеството, простотата и сложността, менталната гъвкавост, успеха и интуицията.

Те нямат срок на годност и идват с вечна гаранция за качество.

Моята заслуга е, че съм ги изпитал на мой гръб и мога да гарантирам тяхната истинност.

 • Знанието е ограничено, но невежеството по дефиниция е безгранично. Колкото и да си мисля, че знам всичко, категорично съм в грешка. В същото време е възможно да съм невежа за всичко. Винаги оставам съзнателен за този принцип, който води към следващия.
 • Аз знам, че нищо не знам. Претенциите за абсолютно знание са признак на арогантност и невежество. На пазара и в живота се заплащат скъпо. Първата стъпка към познанието е осъзнаването, че най-много мога да стана ерудиран невежа.
 • Поставям всичко под въпрос. Няма абсолютни истини, личности и методи. Всичко прекарвам през моя личен филтър. Това, че някой набеден за капацитет по Bloomberg е дал мнение, не означава, че то е валидно. Аз съм скептичен и не спирам да задавам въпроси.
 • Винаги обръщам на обратно. Най-добрия начин да разбера как работи нещо е метода reverse engineering. Разглобявам, анализирам, сглобявам отново. Това са трите стъпки, с които мога да вникна във всеки сложен процес.
 • Нямам проблем да отхрълям идеите си. Особено любимите. Всяка теза на пазара има срок на годност и няма никаква гаранция за качество. Това изисква ментална гъвкавост. Ако не съм способен да отхвърля и модифицирам моите хипотези, пазарът ще ми го напомни. Когато данните, които постъпват в моята машина за вземане на решения, категорично противоречат на тезата – анулирам тезата. Кратко и ясно.
 • Не прикривам невежеството с излишна сложност. Само простотата оцелява през различните пазарни цикли. Да крия невежеството си с комплексност на анализа е капан за егото. Води до заблуди, че има сигурност на пазарите. Единственото сигурно нещо, ако следвам тази заблуда, са загубите.
 • Изолация – Интеграция – Импровизация. Първо изолирам умението, което искаме да науча и го практикувам, докато достигна задоволително ниво. След това започвам да го интегрирам в моя сет от умения стъпка по стъпка. Крайната фаза е когато интуитивно знам кое умение, кога и за какво да използвам. Тоест да импровизирам.
 • Ако искаш да бъдеш, просто бъди. Да бъда, да правя, да имам. Трите са подредени задължително в този ред. Ако искам да съм победител, трябва да съм такъв в мислите си. Това ще се изрази чрез моите действия, които рано или късно ще ме изведат до успех. Накрая ще дойдат и придобивките, свързани с него.
 • Не търся причина да инвестирам, търся причина да НЕ инвестирам! Мотиви да сe инвестира много: от врачките по Скат плюс, през авера от фитнеса до финансовите медии. Винаги първо търся причината защо да не го правя. Така много бързо отхвърлям инвестициите, които не заслужават моето внимание и пари. Както при градинарството – първо плевим, после садим.
 • Алфа идва от интуицията, а интуицията идва с практиката. Интуицията идва с опита, натрупан с безкрайно повторение на проба-грешка-анализ. Крайният резултат са ментални модели за пазарите, които толкова дълбоко интегрираме, че те стават част от нас. При нужда те се включват автоматично и несъзнателно – ей така изненадващо и от никъде. Казано по друг начин – получаваме прозрение.
 • Доверявам се на процеса. Качествените резултати във всяка дейност са следствие от процеси. Това означава действия, които са повторяеми, измерими и водят до относително предвидими резултати в дългосрочен план. Понякога краткосрочно процесът може да носи неудостоверителни резултати. В такъв момент не се отказвам, а продължавам търпеливо да следвам каквото моят план повелява с яснотата, че дългосрочно процесът работи.
 • Постоянство + посока >>> скорост. Малките, но постоянни стъпки в правилната посока винаги бият големите, но хаотични крачки. Аз не забравям, че сложната лихва работи не само при парите. Тя действа и при трупането на знания и умения.
 • Синхронът – стратегия и пазар, личност и стратегия – ако едно от равенствата не е изпълнено, провалът ми е гарантиран. Стратегията, която използвам, трябва да е в синхрон с пазара. В същото време аз трябва да бъда в синхрон със стратегията си.
 • Контролирам каквото подлежи на контрол, другото няма значение. В инвестициите и трейдинга мога да контролирам качеството на анализа (моделите), стоп лоса, тейк профита и процента риск. Не  мога да контролирам крайния резултат и времето за неговото реализиране. Фокусирам се над първите и оставям вторите да се погрижат за себе си.
 • Непознаваемата природа на бъдещето не означава, че не мога да печеля от бъдещите ценови движения. Прогнозите за цените не гарантират печалби, управлението на риска обаче прави прогнозите печеливши.
 • Правилото 10/30/60 – трейдинга и инвестициите са 10% покупка, 30% продажба и 60% чакане. Всеки търси кога да купи, но забравя, че след това следва търпеливо чакане и накрая продажба. Хващането на хорото е лесната част, трудното е да се играе до неговия край.

Принципите, които току що прочетохте, са валидни не само на финансовите пазари. Заменете Алфа с думата успех или думата инвестирам с правя – веднага ще се разкрие тяхната универсалност.

Познай себе си, нищо в излишък, сигурността води до лудост. Това е source кода на моите вярвания. От него следва всичко останало.

Лесно е да се каже, но е трудно да се следва. Пътя към себепознание е трънлив, шибан и дълъг.

Знанието, че пътят е там, не е достатъчно. Ако искаме да видими какво има от другата му страна, трябва да стъпим на него и да вървим.


There is difference between knowing the path and walking the path.

Morpheus


Няма кратка, слънчева пътечка, която да ни заведе към нас самите. Изисква се волско търпение, настройка на стоик и редовни срещи с нашите демони.

Захаросани обещания, че себепознанието е гарантирано, защото сме прочели някоя селф-хелп книжка, са изключително опасни. Сел-хелп творчеството е наистина такова, но единствено за неговите автори като ги прави по-богати.

Стъпили на пътя на себепознанието, ще започнем да разпознаваме кои ментални модели да използваме. Следвайки аналогията – подбираме кои програми да инсталираме. Те ще ни казват какво да правим и какво да НЕ правим.

Най-накрая идва подбора на инструменти. Те служат в контекста на инсталираните програми, като изпълняват техните команди.

В света на инвестициите това са инструментите на различните видове анализ – съотношенията във фундаменталния анализ, индикаторите в техническия анализ или икономическите параметри в макро анализа.

Познай себе си, нищо в излишък, сигурността води до лудост.

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин