Gold mines analyst

В търсене на злато – анализ на златодобивна компания

Днес ще ви представя анализ на една компания като следвам принципите, изложени в предходните две статии: Мерки и Теглилки в Златодобивната Индустрия и Critical Thinking for Investors 101. Ще видите синтеза между Машината за Вземане на Решения и Aнализа на минни компании.

Анализът е фокусиран върху компания, разгледана от три перспективи – фундаментален анализ, технически анализ и сентимент анализ.

Ще представя аналитичния процес в три отделни статии според нивата на Топ-Даун (Макро, Сектор, Компания). Вярвам в принципа на инверсията и затова започвам от Компанията. За да разбера нещата в дълбочина, обръщам процесите наобратно, или казано по друг начин – започвам от главата за краката.

В следващи статии ще покажа анализ на златодобивния сектор и на Макро картината. Накрая ще видите голямата картина: синтезът между Топ – Даун и Трифекта в действие.

Преди да пристъпя към финдаменталния анализ, ще ви представя два ментални модела, които аз използвам при търсене на компании и тяхното анализиране.

Първият филтрира фирмите според отрицателни характеристики – какво не харесвам в тях. Определям критериите, според които бих отхвърлил една  компания и започвам да сканирам съответния сектор. Така много бързо отсявам фирмите, които наистина ме интересуват. След това идва ред на втория модел. Той ми показва какво да търся в една компания. Съставил съм си критерии, на които трябва да отговаря оптималната компания и прекарвам през шаблона останалите след първия филтър компании.

И двата ментални модела могат успешно да се приложат при всички сектори и индустрии на икономиката. Разбира се, ще има леки настройки, специфичните за всеки отрасъл, но идеята се запазва.

Защо да НЕ инвестирам?

На този етап от анализа си задавам въпроса: Защо да НЕ инвестирам в дадената компания? Вместо да търся защо ми харесва една фирма, много по-лесно е да разбера защо не ми харесва.

Има няколко неща, които мигновено ме отказват и минавам на следващата компания. Така процесът ми на сканиране е много по-ефективен. Не задълбавам в отчети и презентации и накрая да открия, че CEOто не притежава дори една акция на фирмата която управлява.

Ето и списък с черните точки за които гледам при първоначалното сканиране за бизнеси:

 • CEO, мениджърите (CFO и CIO) и директорите нямат акции на компанията, нямат опит в индустрията и нямат история с компанията. Eat your own Cooking!
 • Задълженията са много големи спрямо EBIT, липса или много нисък free cash flow и липса на свободен cash в балансовия отчет.
 • За сектора специфични: над 30 процента от приходите идват от високорискови държави (според Fraser Institute); LOM е под 10 години, базиран на резервите и текущата годишна продукция; притежават само една работеща мина; Capex < Depreciation + Amortization; AISC е над средната за индустрията.

С нещата в bold не правя компромис, те са директно НЕ и само при изключителни други параметри правя компромис. Другите подлежат на допълнителен анализ. Ако се вписват успешно в голямата картина на бизнеса, компанията може да получи шанс.

Перфектният бизнес

След проверката за големите черни точки следва втора стъпка –  идентифицирам бизнеса, който отговаря на моите критерии.

Вече съм филтрирал компаниите и съм ги редуцирал от 200 на 10. По какво ще позная фирмата, която търся?

Като опиша перфектната компания. За целта задавам количествени и качествени параметри, които тя трябва да притежава. Така се получава шаблон, с който сравнявам всяка от 10те компании финалистки.

Ще ви посоча критериите, които съставляват моят шаблон. Спрямо него по-надолу съм подбрал компанията за днешния анализ:

 • Management – управляващи с много опит в индустрията и история в компанията. CEO, CFE, CОO да притежават дялове от компанията, която управляват. Един от мениджърите и директорите да е от легендите в индустрията. Имена като Mark Bristow, Sean Boyd, Ross Beaty, Keith Neumeyer, Pierre Lassonde са хора с които искам да правя бизнес.
 • Mine – grade над средния според типа мина; AISC под 1000 $/oz; Annual Production 1 M oz с план да нарасне с поне 20% през следващите 5 години; постоянно нарастващи резерви, изпреварващи темпа на тяхното изчерпване; LOM поне 15 години, базиран само на резервите при условие, че не се добавят нови.
 • Location – разположението на мината да е в сигурен геополитически и икономически региони с развита минна индустрия. Най-сигурните са Канада, Австралия, САЩ.
 • Financial parameters – да няма дългосрочни задължения; текущите активи да надвишават текущите задължения; ROI > 10%, ROE > 7%, стабилен free cash flow; share buybacks; capex > depreciation, amortization.
 • Investors – да знам кои са другите инвеститори е толкова важно, колкото кой управлява компанията. Ако компании като Orion Resource Partners, Kopernik Global LLC, La Mancha Capital Advisory са инвестирали редом с мен, това е много сериозно потвърждение на моята теза. Това са примери за smart money в този сектор. Големите взаимни и пенсионни фондове или GDX/GDXJ следват споменатите фирми.

Намирането на перфектната компания е изключително предизвикателство. Затова и моята цел е да намеря фирма, която покрива поне 90% от моите критерии. Това е достатъчно условие да бъда от (вероятно) правилната страна на сделката.

Тези два ментални модела ми служат за отсяване на компаниите в един сектор. Идва ред да направя фундаментален анализ на преминалите цедката.

The foundation – mining and finances

Компанията, която ще анализирам днес, е Agnico Eagle. Те са един от лидерите в добива на злато в световен мащаб и най-големият производител на злато в Канада. Имат дълга история, която отива 70 години назад. През това време те минава през много преструктурирания. Последното е сливането й с Kirkland Lake, които за мен бяха перфектния производител – AISC много под средния, много висок grade, никакви задължения и мини само в Канада и Австралия.

Тази сделка ме накара да проявя дълбок интерес към Agnico Eagle. Резултатът от сливането е (почти) перфектната компания, разбира се, по моите критерии. И това, че я считам за такава, не гарантира никакви печалби.

Заглуши шума, чуй сигнала. Абонирай се за Инвесто седмичен бюлетин.

Седмичен бюлетин

Mining Fundamentals

MML – mine, management, location – светата троица при добива на суровини. Силен екип от опитни мениджъри, управляващ мини, съдържащи резерви за поне 15 години (LOM) напред, с концентрация (grade) над средната и AISC под средната, намиращи се в политически нискорисови локации. Това изречение описва есенцията на инвестициите в компании, добиващи суровини. Сега да проверим до колко то се припокрива с избраната компания:

 • ManagementSean Boyd е Chairman на борда на директорите. Той е една от легендите в индустрията. Цялата му кариера минава в Агнико, където започва през 80те години. През следващите почти 40 години той минава през всички стъпала на корпоративната стълбица и познава процесите на всички нива, които се случват във фирмата в детайли. През следващите почти 40 години той минава през всички стъпала на корпоративната стълбица, което означава, че познава в детайли процесите във фирмата на всички нива. Притежава акции на компанията.

CEOто е нов, но идва от компанията. От 2015 до 2022 той e бил CFO и Senior Vice President на Agnico Eagle. Преди това е работил на същата позиция за Barrick Gold. Той също притежава акции на компанията.

 • Mine – grade много над средния за сектора, с AISC малко под средната и резерви (45 M oz) достатъчни за 15 години ако се запази текущият темп на годишен добив (3 M oz).
 • Location – локации само в топ страни: 84% Канада и Австралия, 6% Мексико, 7% Финландия

Quick and dirty gold miner check list чек лист, базиран на ММL принципа, с който изпитвам всяка компания преди да реша дали да инвестирам в нея.

За изчисляване на посочените параметри използвам стойности, посочени в презентацията на компанията. Спот цената винаги я избирам с 20 процента под текущата, защото ми дава margin of safety при спад на златото . Ето списък с променливите, които ни трябват (извлечени от фирмената презентация и последния финансов отчет):

AISC 1079 $/oz
AIC 1156 $/oz
Annual Production 3.2 M oz
Plausible Reserves 80 M oz
Total Reserves 45 M oz
FDS 445 M shares
Spot Price 1400 $/oz
CMP 44.8 $ (12.07.2022)
 • Топ мениджъри: да (в горния параграф е описано подробно)
 • Увеличаваща се производителност – увеличение от 1 000 000 унции (30%) до 2030 година.

 • Увеличаващи се резерви – имат 11 мини, повечето от тях са с голям потенциал за exploration and development. Много налични ресурси, част от които успешно могат да се превърнат в резерви.

 • AISC под средната за индустрията – 1079 USD/oz. Отчитайки локацията на мините в Австралия и Канада, AISC e много конкурентна. Барик например имат близка AISC, но някои от техните мини са в Африка (Танзания, Конго, Замбия) и Доминикана, където работната ръка е много по-евтина, но политическият риск е много по-висок.

 • Нарастваща спот цена на златото – в следващите три години е много вероятно да достигне 3000 долара.

Критерии ми за management, mines, location са покрити на 99%. Щяха да са на 100%, ако AISC беше под 1000 щатски долара.

Цената е това, което плащаме, а стойност е това което получаваме. За оценката на стойността на златодобивна компания използвам нейните ресурси, резерви и годишна продукция. Ето и резултатите за Агнико:

 • Колко унции ресурси/резерви се падат на една акция – чувствителност на цената на акцията спрямо цената на златото: PR/FDS, PP/FDS  0.17 oz/share
 • Колко долара в злато/сребро се падат на една акция: PR*SP/FDS На една акция се падат246 $ в злато.
 • % от пазарната капитализация спрямо Gross Market Value***:  MCAP/GMV=FDS*CMP/PR*SP  Пазарната капитализация е 18% от стойността на ресурсите и резервите в земята при спот 1400 $/oz/
 • Колко долара струва една унция в земята: FDS*CMP/PR инвестирайки в Агнико плащаме 256 $/oz за една унция в земята.
 • Каква е печалбата от една изкарана и обработена унция –                 чистата печалба след всички разходи за добив и инвестиции в експанзия на дейността или колко остава за нас като акционери за всяка добита унция: SP-AIC= Owner`s earnings (OE)  

1400-1156=244 $ остават за нас като акционери от всяка изкарана унция

 • LOM спрямо резервите 15 години

LOM спрямо ресурси и резерви 27 години

Значение на съкращенията:

EV – Enterprise Value
PP – Proven and Probable reserves
PR – Plausible reserves=0.5*Total Resources + 1*Total Reserves
FDS – Fully Diluted Shares
CMP – Current market share price
AP – Annual production
GMV – Gross market Value=Plausible Reserves*Spot Price
SP – Spot Price

Business Fundamentals

В тази подточка смятам платежоспособността и ефективността на компанията. Първото определя до каква степен е задлъжняла фирмата и нейната способност да покрива плащанията по дълговете. Второто описва ефективността на управление на капиталите, ресурсите и хората.

Платежоспособност

LTD/E 9%
TD/E 10%
TL/TA 30%
CR 2.6
QR 1.3
ND/EBIT 0.23
ND/EBIT-CPX 6.8
EBIT/IE 14.8
EBIT – CPX/IE 0.6

От горната таблица е видимо, че компанията би запазила платежоспособност дори в кризисна ситуация. Разходите за лихви по задълженията са много ниски и като цяло дългосрочните задължения са малък процент от капитала на дружеството. Ниският AISC прави Агнико устойчив при рязък спад на златото. Дори при 1200 долара за унция пак ще имат парични потоци да покриват разходите си за лихви по задълженията.

Ефективност

ROI 5.8 %
ROE 4.6 %
FCF/EV 2.3%
S/EV 19.9 %
NI/ Employee 74 500 $

За златодобивна компания показателите са малко над средните. Последният обаче net income per employee е много над средния (45 800 $). Това е страхотно предимство пред другите конкуренти, защото показва способността на мениджърите на Агнико да управляват и мотивират ефективно персонала.

Значение на съкращенията:

LTD – Long Term Debt
TD – Total Debt
E – Equity
CR – Current Ratio
QR – Quick Ratio
ND – Net Debt
EBIT – Earning before Interest and Tax
IE – Interest Expenses
CPX – Capital Expenditures
ROI – Return on Invested Capital
ROE – Return on Equity
FCF – Free Cash Flow
S – Sales
NI -Net Income

Определено Агнико са много ликвидни, защото имат много малко задължения спрямо активите и капитала. Приходите преди данъци и разходи за лихви многократно превишава плащанията по лихвите. Агнико покрива на 100% критериите ми за ликвидност и платежоспособност.

Ефективността изостава значително спрямо моите параметри особено при ROI и ROE. Хубавото обаче е, че net income per employee е много по-висок от средния за индустрията. Щом Агнико имат толкова високопроизводителни служители в един момент това (вероятно) ще повлияе положително на възвръщаемостта (ROI, ROE). Винаги хората са причината за успеха или провала на една компания. Критериите ми относно ефективност са покрити на 70%.

Capital Expenditures vs Depreciation and Amortization

Инвестициите в PPE (property, plant, equipment) гарантират дългосрочната устойчивост на фирмата. Мярка за темпото на тези инвестиции е отношението на CAPEX vs Depreciation + Amortization (DA). В случаяCAPEX/DA e 1.17 за първата половина на 2022 година, както и и за миналите три години. Агнико инвестира повече, отколкото е необходимо, за да покрие обезценката и амортизацията на активите си. Или казано по друг начин – инвестира във все по-ново и съвременно оборудване. Моите критерии за CAPEX vs DA са покрити на 100 %.

Investors – кои са ми съдружници

Agnico Eagle е зряла компания, което я прави задължителна част от портфолиото на Van Eck (GDX ETF)  и на други големи фондове. Най-големите инвеститори в Агнико след Van Eck са взаимни фондове като Fidelity и Vanguard. Фирми като Orion Resources в повечето случи инвестират в по-малки производители или финансират отделни техни проекти. Факторът инвеститори не се покрива с моите изисквания, но отчитайки факта, че Агнико е от най-големите в сектора, ще го игнорирам в общата оценка.

Business + Mining fundamentals = Final valuation

В тази част определям нетните активи на акция на компанията, като си служа с параметри от предните две подточки. Тази задача не е свързана с това дали бизнесът отговаря на моите критерии. Идеята е да дам крайна оценка на компанията и да преценя колко стойност получавам за една акция.

Мярка за това са Net Asset Value или Нетните активи. Използвам следната формула:

NAV = PP*(SP-AISC) + cash + inventories + total receivables – total debt

Формулата не дава прецизни резултати, които гарантират, че цената на акцията ще стане еди колко си долара. Тя служи за ориентир колко подценена/надценена е компанията на базата на нейните активи.

Както се вижда аз използвам само резервите (PP), умножени по печалбата след премахването на всичките разходи (SP – AISC), добавям кеша (cash), вземанията (total receivables) и наличното непродадено злато (inventories). От тяхната сума вадя общия дълг (total debt). Резултата е оценка на нетните активи на компанията или това, което аз получавам като инвеститор.

В анализа на минни компании има и други методи за смятане на NAV, които използват Net Present Value (NPV) на Discounted Cash Flows, генерирани от мината за бъдещи периоди (смятат се обикновено за десет години напред). Този модел е добър за анализиране на developers and explorers или за нови проекти на големите производители. На базата на NPV се смята Internal Rate of Return, който показва дали проекта ще бъде рентабилен при определени спот цена, AISC, cut off grade, LOM.

В текущия случай това ще добави излишна сложност с малка полезност за крайните изводи. Затова се придържам към горната проста формула за NAV.

Ето ги крайните резултати:

NAV = 24 B$

Получавам: NAV/FDS = 52.7$ на акция

Плащам: CMP = 44.8$ за акция

Търсим NAV/FDS>CMP. В нашия случай го имаме – акцията е подценена спрямо нетните активи падащи се на една акция.

Втората част от финалната оценка получавам на базата на цената, която плащам за една унция в земята (MCAP/PR), сравнена със цената, която получавам за една унция сметната спрямо нетните активи (NAV/PR) и моята печалба на унция като акционер (ОЕ=SP-AIC):

Получавам: NAV/PR 300 $/oz

Получавам: OE 244 $/oz

Плащам: MCAP/PR 256 $/oz

Идеята е  MCAP/PR< NAV/PR и MCAP/PR< =OE, тоест да плащаме по-малко, отколкото получаваме.

Вижда се, че първото неравенство се изпълнява, а второто не. Но не трябва да забравяме, че в сметките съм заложил цена на златото 1400 долара, а не текуща (1735 $/oz на 12.07.2022) и не смятам всичките ресурси, а 50% от тях за да получа Plausible Reserves.

Допълнителната консервативност е задължителна, защото ме предпазва от грешки и нагласяне на сметките. Но дори с тези стойности се вижда, че получавам повече, отколкото плащам за унция. Тъй като инвестирам в минна компания, това най-много ме касае.

Крайният извод е, че купувайки една акция на Agnico Eagle аз получавам повече стойност, измерено в унции и в нетни активи на компанията.

Зелени пирамиди и фараони или ESG score

Колкото и да съм скептик към цялата ситуация с green deal и ESG тaкива са правилата на играта и аз ги следвам. Агнико в случая са едни от най-добрите в тази игра сред златодобивните компании.

Това не е фактор с голяма тежест в моя анализ, но не е толкова незначителен, че да го игнорирам напълно. В текущия случай дава екстра точки на Агнико от гледна точка на сигурност.

Ниските въглеродни емисии означават по-ниски данъци върху карбоновия отпечатък и по-малко разходи за карбонови кредити в бъдеще. Последните две още не са наложени със закон, но на там отиват нещата. Ако това стане факт, Агнико ще бъдат в много по-изгодна позиция от повечето Major Gold Miners, както се вижда от горната таблица.

Фундаментален анализ заключение

Съпоставка между моите критерии и Agnico Eagle:

 • Management – 100%
 • Mine – 99%
 • Location – 100%
 • Financial parameters solvency 100%; profitability 70%; CAPEX vs DA 100%
 • Investors – игнорирам този фактор, защото Агнико е топ пет производители. Инвеститорите, които описах горе, имат интерес към фирми с пазарна капитализация до 2-3 милиарда долара.
 • Бонус ESG – 100%

Сумарно Агнико се представят повече от добре, което означава, че успешно преминават прага моят праг от 90 процента.

Оценката – колко плащам и какво получавам

Получавам: NAV/FDS = 52.7$ на акция

Плащам: CMP = 44.8$ за акция

Получавам: NAV/PR 300 $/oz

Получавам: OE 244 $/oz

Плащам: MCAP/PR 256 $/oz

Ясно се вижда, че Mr Market предлага компанията с повече от 15% дискаунт. За едни е добре, за други недостатъчно, а за трети няма значение. За мен дискаунта е достатъчен, за да започна да градя позиция. Да припомня, че никога не влизам на 100% в сделка, а винаги на траншове.

Качествената компанията и добрата цена са необходими, но не достатъчни условия за покупка. Какво липсва? Времето – кога да купя. На този въпрос ще дам отговор в следващата подточка.

Reality check – или какво ни казва цената

Техническият анализ ни служи да определим движението на емоции и капитали на пазарите. Първите определят посоката, а вторите скоростта на изменение на цената. Аз използвам най-простите и доказани инструменти: chart patterns, candle by candle price action, 50/200 daily moving averages, volume и volatility. Анализирам monthly и weekly графики, като понякога слизам на daily само за прецизиране на вход, стоп лос и тейк профит.

Месечна графика:

Ясно се вижда широката консолидация от 2005 година до днес. След 2016 година се опитва да формира бичи тренд. Цената пресича 200 месечната МА и вече имаме първи бар отворил под нея. Затварянето на месечния бар Юли и/или Август ще подскаже посоката на дългогодишния тренд.

Седмична графика:

През последните две години цената се движи в широк мечи канал. В момента се намира на ръба на долната му граница. В същото време 50 седмичната MA пресича 200 седмичната МА в посока надолу.

Дневна графика:

Цената e под 50 и 200 DMA и на границата на консолидацията на седмична и месечна графика.

В момента техническият анализ показва мечи тренд за следващите месеци. За да започна да градя equity позиция, чакам на седмична графика да затвори, със силен бичи бар (без дълги сенки, най-добре Bullish engulfing). Това ще е знак да започна покупки с първоначален стоп лос под low price на въпросния бар. Докато чакам да настъпят условията за покупка на акции, ще се възползвам от потенциалното покаване на волатилността и цената чрез deep out of the money call опции на Агнико.

Narrative

За разлика от макро икономиката и сектора, при измерването на сентимента относно дадена компания използвам само два индикатора: short interest и бърз преглед на youtube.

Целта на тази част от анализа е да ме предпази от две неща: да съм срещу мнозинството или да съм от последните хванали тренда. И двете струват скъпо, особено второто. Първото при специални случаи може да бъде много печелившо, но изисква много предпоставки и още по-стриктен риск мениджмънт.

Short Interest

В случая с Агнико е много нисък:

Shares Short (Jun 29, 2022) 6.69M

Short Ratio (Jun 29, 2022) 2.66

Short % of Float (Jun 29, 2022) 1.54%

Short % of Shares Outstanding (Jun 29, 2022) 1.47%

Shares Short (prior month May 30, 2022) 6.08M

Ясно се вижда, че short interest е на безопасни нива 1.5%. Далеч е от високи нива, подсказващи натиск от големи фондове и спекулатори. Също не е твърде висок да предвещава short squeeze.

Media quick check

Бърза проверка в youtube за Agnico Eagle показва слаб интерес към компанията. Има няколко клипа от последните месеци с позитивни очаквания от компанията, но без еуфория. В същото време няма и негативни новини и анализи за компанията.

Такава ситуация ми е любима – почти пълна тишина от страна на биковете и мечките. Когато всеки втори клип казва, че компания Х е върха и сега е моментът за покупка, означава едно нещо: моментът за покупка вече е минал и вероятно наближава момента за продажба. Пресен пример бяха акциите на junior uranium miners до преди няколко месеца. Сега всички тези компании са на поне 50% дискаунт.

Настроенията на участниците спрямо Агнико са по-скоро неутрални, което е положителен знак. Няма залитания в някоя от двете посоки, което означава, че не съм срещу тренда или пък в неговия край.

The Grand Conclusion

Това беше Машината в действие, следвайки принципа на трифектата. Тръгнах от фундамента, минах през техническия анализ и завърших със сентимента на участниците. Каква картина се получи като събера всички части от пъзела?

 • Фундамент – Агнико покрива моите качествени и количествени критерии за перфектен бизнес над 90%. Оценката на нетните активи на компанията е по-висока от цената, която плащам за една унция в земята и за една акция. Обобщено имам топ компания на добра цена.
 • Цената – много дългосрочно Агнико е все още в бичи тренд, но средносрочно и краткосрочно е в мечи пазар.The Price is King. Очаквам цената да валидира анализа, който ви представих, затваряйки със силен седмичен бар във консолидацията. До тогава считам, че рискът от провал е по-висок от възможността за печалба.
 • Консенсус – short interest и мненията за компанията са много много балансирани или почти липсват. Достатъчно добър знак, който показва че не съм закъснял или не се изправям срещу мнозинството.

Оттук насетне има още много работа. Следва да избера най-ефективната тактика спрямо тезата, която съм изградил. Тактиката трябва да отчита цена, време, вероятност, магнитуд и волатилност. Дали ще изберем опции, акции или и двете зависи от нашия рисков толеранс и как планираме сделката.

След като сме решили кой инструмент ще ни даде най-добра експозиция, планираме колко процента ще заделим за него, стоп лос, тейк профит, кога и колко да добавяме.

Анализът, който прочетохте, не е достатъчен за успешни инвестиции. Редовно го споменавам в моите материали и пак ще се повторя – управлението на риска ни прави губещи или печеливши. Перфектният (в моите очи) анализ определено е необходим, но не достатъчен за успехи на пазарите.

Анализът не е препоръка за инвестиции. Той отразява единствено мнението на автора за анализираната компания и по никакъв начин не представлява инвестиционен съвет.

Използани източници:

Agnico Eagle Investors Relations – тук ще намерите финансовите отчети и презентациите на компанията

Сподели:Investo Facebook ShareInvesto Linkedin Share

2 comments

 1. Здравейте,
  Благодаря ви за горенаписаното.
  Имам въпрос: Какви са източниците за информация които използвате за определяне на компаниите преди първия филтър?

  1. Здравейте,

   Благодаря ви за добрите думи. Източнците, които използвам са следните (линковете ще ви заведат към страници разглеждащи Агнико):
   1. Проверка дали мениджърите имат skin in the game – https://www.marketscreener.com/quote/stock/AGNICO-EAGLE-MINES-LIMITE-11545/, SEC fillings
   2. Проверка за ликвидността, платежоспособността и печалбите – https://app.koyfin.com/fa/00000000-ca5e-4441-95c7-9905b201c7af/eq-fozubi
   3. Проверка на мините https://www.goldstockdata.com/company/8-Agnico-Eagle-Mines-Ltd.html

   На компании от клаибър на Агнико и Барик, повечето данни ги има в техните презентации и отчетитет публукивани в EDGAR. Обаче за фирми листнати в Канада и Австралия използвам
   сайтовете, които ви споделих. Имат безплатни и платени версии. Линковете са към безплатните варианти. Надявам се да намерите, изброените сайтове за полезни.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Седмичен бюлетин