Разгледай Смарт Бета портфолио

Тази страница представя как изглежда Отвъд Бета портфолио. Показаното е част от всички функции, които получават закупилите абонамент Смарт Бета.

Смарт Бета представяне
Смарт Бета статистика
%AUM според инвестиционната тема

Представените проценти са с илюстративна цел. Те ne показват текущото разпределение на активите в Смарт Бета портфолио.

Напомняне

Всичко описано в тази страница е създадено единствено с образователна цел. То по никакъв начин не представлява съвет, препоръка или консултация за подбор и инвестиции в ценни книжа.

Седмичен бюлетин