Въпроси и отговори

Общи въпроси описващи процеса на покупка:

Как да закупя абонамент?

Всички абонаменти можете да платите чрез банков превод или чрез плащане с карта. Ако изберете плащане по банка, веднага след като плащането е отразено, абонаментът ви ще се активира.

Мога ли да купя различен абонамент от първоначално закупения?

Да, новите месеци ще бъдат добавени към вече наличните. Ако абонаментът е различен от досегашния, ще получите достъп до съответните файлове. 

Какво ще се случи след като се абонирам?

Ако платите с карта, получавате веднага достъп до секцията според закупения от вас абонаментен план – Смарт Бета или Отвъд Бета. Ако платите чрез банков превод, веднага след като получим потвръждение за плащането, профилът ви се активира. Няколко минути след активацията ще получите писмо с инструкции какво съдържа Смарт βета/Отвъд βета и къде да го намерите във вашия профил.

Абонаментът подновява ли се автоматично?
Абонаментът не се подновява автоматично. В деня на неговото изтичане ще получите имейл с напомняне за изтичащия абонамент и фактура за плащане. Не се удържат пари от вашата карта без ваше изрично съгласие.
Мога ли да подаря абонамент?

Ако искате да зарадвате любим човек, партньор, колега или приятел с абонамент, пишете ни на office@investo.bg, за да реализираме вашата идея.

Предлагате ли различни услуги от абонаментите?

Пишете на нашата поща office@investo.bg с вашите въпроси. В най-кратки срокове ще ви отговорим доколко можем да ви бъдем полезни. 

Имам въпрос, чиито отговор не намирам в горния списък?
За въпроси, свързани с Отвъд Бета, Инвесто, финансовите пазари и икономиката пишете на нашата поща office@investo.bg. Ще се радваме да ви бъдем максимално полезни.

Кракто описание на Смарт Бета

За кого е подходящ абонаментът Смарт Бета?

Смарт Бета е подходящ за хора, търсещи оптимална възвръщаемост спрямо поетия риск, при минимален ангажимент от тяхна страна.

Минал опит на финансовите пазари не е задължителен, за да извлечете максимума от абонамента си за Смарт Бета.

Какво цели да постигне Смарт Бета?

Няма как да имаме и трите – с минимум усилия да постигнем максимална възвръщаемост при минимален риск. Смарт Бета предлага баланс между тези три променливи:

  • Ниско ниво на ангажираност – няколко сделки на тримесечие с лесни за използване инструменти (само ЕТФи)
  • Доходност, надвишаваща пазарната – средни стойности за последните 30 години 8.0 -10%
  • Относително нисък риск, измерен чрез стандартно отклонение – средни стойности за 30 години 8.0 – 15 %
Какви инструменти включва Смарт Бета?

Портфолиото Смарт Бета не се състои от подбор на индивидуални акции и облигации. Смарт Бета използва само ЕТФи, даващи експозиции към изброените активи.


На какви принципи се базира портфолиото Смарт Бета?

Смарт Бета се базира на две концепции:

  • Принципът на щангата – 90% активи управлявани пасивно, дългосрочно генериращи пазарна възвръщаемост и носещи минимален към умерен риск; 10% активи управлявани активно, с потенциал за възвръщаемост над пазарната, при умерен риск. 
  • Перманентно портфолио – инвестиционен портфейл състоящ се от облигации, акции и злато в съотношение 50/30/20
Достъпни ли са от България ЕТФте, представени в Смарт Бета портфолио?

Всички ЕТФи представени в Смарт Бета са достъпни за покупкопродажби от България. 

Какъв е времевият хоризонт на позициите представени в Смарт Бета портфолио?

Смарт Бета портфолио е с хоризонт над 5 години. 

Кракто описание на Отвъд Бета

За кого е подходящ абонаментът Отвъд Бета?

Отвъд Бета е подходящ за всеки, който иска активно да управлява парите си, следвайки фундаменталните принципи на успешното инвестиране. Минал опит на финансовите пазари не е задължителен, но ще ви помогне да извлечете максимума от абонамента си за Овъд Бета.

Какво цели да постигне Отвъд Бета?
От трите променливи – възвръщаемост, риск и анагажираност, Отвъд Бета акцентира на първата, но без да компрометира управлението на риска. Постигането на заложените цели изсиква повече вложени усилия и време от наша страна. 

  • Средно ниво на ангажираност – няколко сделки месечно с различни инструменти като акции и опции
  • Възвръщаемост значително над пазарната, измерена за три годишен период
  • Притеглен риск, измерен чрез стандартно отклонение в рамките на 20-25%
Какво представява Отвъд Бета портфолио?

Отвъд Бета портфолио е модел на инвестиционен портфейл, представен с абсолютно всички детайли – имена на компании, тяхното тегло в портфолиото, диверсификация по индустрии и други параметри, отчитащи риска. 

Какво представлява Месечния доклад?

Всеки първи петък от месеца абониралите се за Отвъд Бета получават доклад с една инвестиционна идея. Тя е представена през призмата на фундаменталния, техчническия и наратив анализа. В доклада е включена оценка на фирмата и описание на избраната методология.

Какво представлява Голямата картина?

Голямата картина е анализ на индустрия или регион, притежаващ инвестиционен. На всеки шест месеца закулите 12 месечен абонамент ще получават по един такъв анализ.

Какво представлява Библиотеката?

В Библиотеката споделям полезни книги за инвестиране, трейдинг, икономика, история и не само. Тяхната цел е да имате достъп до полезен архив от знания винаги, когато имате необходимост. Допълнително в Библиотеката ще намерите доклади, които са ми направили впечатление. 
До библиотеката имат достъп 12 месечните абонаменти. Всички книги и доклади, които ще намерите в Библиотеката, са на английски език.

Достъпни ли са от България компаниите, представени в Отвъд Бета?

Да, абсолютно всички компании, посочени в портфолиото, месечния доклад и анализа на голямата картина са търгувани на големите световни борси. В това си качество те са налични в платформите на повечето брокери, предлагащи услугите си в България.

Какъв е времевият хоризонт на позициите, представени в портфолиото?

Над 90% от сделките попадат в категория стратегически и дългосрочни позиции. Те са с хоризонт между 12 и 24 месеца. Останалата малка част са тактически сделки с хоризонт между 6 и 12 месеца.

Седмичен бюлетин