Видеа

С Борис Петров дискутираме икономиката на корабоплаването от инвеститорска гледна точка. Разглеждаме страната на търсенето и преглагането на кораби, коментираме сегментите с най-голям потенциал и връзката геополитика-корабоплаване-инфлация.
С Борис Петров от Инвестограф дискутираме структурните ограничения пред предлгането на суровини и демографията, като основен двигател, за покачващото се търсене на суровини. Освен това коментираме в кои индустрии за добив и преработка, намираме потенциал за инвестиции.

С Борис Петров от FXtrading.bg разискваме в дълбочина пазара и индустрията за добив и преработка на уран. Анализираме търсенето и предлагането, отчитаме специфичните рискове и в заключение разглеждаме компании от индустрията. 

От началото на настоящето десетилетие навлязохме в нов секуларен инфлационен цикъл. Преходът от дефлационен към инфлационен режим се отразява на банковата система. Във видеото анализирам рисковете и възможностите произтичащи от тях. 

Седмичен бюлетин

bg_BGБългарски